DZIAŁANIA  PRZEDSZKOLA  NA  RZECZ  ZRÓWNOWAŻONEGO  ROZWOJU W  RAMACH  PROJEKTU  „ ZIELONA FLAGA”  –  2011/12

Przedszkole „ Stokrotka”od kilku lat pracuje w oparciu o własny  ekologiczny program: „ Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę i przyrodzie służy”. W oparciu o program, tworzone są   szczegółowe plany działań z zakresu ochrony wody, energii, gospodarowania odpadami, zdrowego stylu życia i świadomej konsumpcji jak i innych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W bieżącym roku szkolnym  przedszkolaki ze Stokrotki uczestniczyły w akcjach- Sprzątanie Świata, Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur, Dzień bez samochodu ,  Dzień Czystego Powietrza,  Światowy Dzień Wody i Bałtyku,  Godzina dla Ziemi, Światowym Dniu Ochrony Środowiska a także w  "Święcie Drzewa”, które  połączone  z uroczystym odsłonięciem tablicy  LCAE w gronie rodziców i zebranych gości, promowało ochronę drzew a także  ich znaczenie dla życia każdej żywej istoty. Na terenie przedszkolnego placu uroczyście posadzilismy 15 drzew.  Nauczyciele, personel, dzieci a także rodzice naszego przedszkola przez cały rok zbierali  nakrętki, baterie, tonery. W ramach akcji „Zbieraj makulaturę-ratuj konie! gromadzili makulaturę.Z okazji „Międzynarodowego Dnia Zwierząt” zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla czworonogów ze schroniska w Bagienicach. Na rzecz naszej placówki opracowaliśmy projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego, który został przedstawiony do Konkursu Grantowego 2012 „Po Stronie Natury”organizowanego przez Żywiec-Zdrój. Zakłada on m.in. posadzenie 100 drzew na terenie ogrodu, utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej a także przekazanie części sadzonek drzew rodzicom w zamian za pomoc w ramach akcji "Posadź dalej".Od lat współpracujemy z mrągowskim nadleśnictwem, Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie , Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni. Nasi wychowankowie uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami placówek i w konkursach plastycznych promujących proekologiczne zachowania. W tym roku w naszą dzialalność  zaangażowaliśmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie oraz Mlekpol Grajewo, co zaowocowało wycieczkami i spotkaniami z przedstawicielami zakładów. Zredagowane przez nas ulotki nt. oszczędnego gospodarowania wodą, ochrony energii, a także zasad „Zielonego konsumenta”rozpowszechniał Urząd Miasta, Miejska Biblioteka, mrągowskie szkoły i przedszkola a także okoliczne sklepy i placówki użytecznosci publicznej. Jak co roku zorganizowaliśmy obchody „Święta Ziemi” w CKiT, w których uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, a także Olimpiadę Sportową 6-latków.Święto Ziemi zainaugurował barwny pochód  wychowanków niosących hasla zachęcające mieszkańców do działań na rzecz zroważonego rozwoju.Zorganizatowaliśmy plastyczny i poetycki konkurs wewnętrzny dla dzieci i rodziców  przedszkola  promujący odnawialne źródła energii a także wojewódzki pt "Jak żyć ekologicznie?". Rok szkolny zakończy uroczysty festyn rodzinny,którego celem jest głoszenie zdrowego stylu zycia, aktywnosci na swieżym powietrzu a także wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym przez udział w konkursach i quizach.Dla personelu i nauczycieli zostało zorganizowane szkolenie pt."Ekologiczny sposób życia, czyli jak zostać świadomym konsumentem?".W b.r. uczestniczylismy w kampanii Żywca-Zdrój :"Mamo, tato wolę wodę",zrealizowalismy program Sanepidu "Czyste powietrze wokół nas".W budynku przedszkola wymieniliśmy wszystkie grzejniki co a także okna, zostala wykonana nowa elewacja.Pozwoliło to na dokonanie dużych oszczędności energii cieplnej.


KODEKS EKOLOGICZNY PRZEDSZKOLA  „STOKROTKA”

Kodeks Ekologiczny naszego przedszkola został stworzony w roku ubiegłym przez grupy dzieci starszych. Był on wynikiem „burzy mózgów”, która pozwoliła zebrać ogrom pomysłów  i zapisać je przez nauczycieli. Proponowane hasła dzieci  podzieliły na działy, których przesłanie  zawarto w treści kodeksu ekologicznego. Tworzenie kodeksu dostarczyło wiele radości i zabawy, wykazało kreatywność naszych wychowanków ,a także ich wiedzę na temat ochrony środowiska i działań dla zrównoważonego rozwoju. Nie lada wyzwanie stanowila  końcowa forma kodeksu. Przedszkolaki samodzielnie wykonywały ilustracje do poszczególnych haseł, a  najtrafniejsze zilustrowały kodeks, który  wydrukowała zaangazowana w nasze działania firma  ArtNeo. Kodeks Ekologiczny umieszczony jest w holu, w miejscu ogólnodostępnym dla dzieci, rodziców jak i gości naszego przedszkola, a jego kopie w każdej z przedszkolych sal. Jest on również dostepny na stronie internetowej naszego przedszkola. W roku bieżącym został uroczyście odczytany w każdej grupie wiekowej, w oparciu o jego treść odbyły się pogadanki, rozmowy, zajęcia praktyczne, dzieci wykonały też szereg prac plastycznych.
Nasz kodeks jest obszerny, ale łatwy do nauki, ponieważ został stworzony przez dzieci. Uwzględnia treści znane i bliskie przedszkolakom, albowiem już od maluchów staramy się w oparciu o nasz program ekologiczny wpajać im miłość do przyrody jak i troskę o jej dobro. Nasz Kodeks Ekologiczny to przede wszystkim hasła, które mają swoje odzwierciedlenie w działaniach w naszym codziennym przedszkolnym, rodzinnym jak  i środowiskowym życiu.


PLAN  PODJĘTYCH  DZIAŁAŃ  I  ICH  REALIZACJA  - 2011/12
Do realizacji wybraliśmy trzy obszary: poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł, poszanowanie wody oraz promocję zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta. Obszary te są bliskie dzieciom, ich codziennym działaniom zarówno w przedszkolu jak i w domu. Oszczędzanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł a także ochrona wodnych zasobów we współczesnym świecie jest sprawą niemalże priorytetową, dlatego chcemy aby i nasze dzieci miały swój  udział w ratowaniu świata. Miejsce, które zamieszkujemy – Kraina Tysiąca Jezior, ten obowiązek nakłada na nas w sposób szczególny. Współczesny człowiek, któremu nie jest obojętny los otaczającej  przyrody musi być też " zielonym konsumentem".  Świadomy wybór tego co kupuje, w czym będzie nosił swoje zakupy a także gdzie i w jaki sposób utylizował odpady w połączeniu z aktywnością ruchową wpłynie zarówno na jego zdrowie jak i " zdrowie" naszej planety. Zagadnienia powyższych obszarów stanowią integralną część ekologicznego programu przedszkola, są kontynuacją działań, które co roku podejmujemy w ramach codziennej pracy z dziećmi jak i wieloletnich działań w ramach ekozespołów, których organizatorem jest Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

PROGRAMY NAUCZANIA ZWIĄZANE Z OBSZARAMI UJĘTYMI W ZADANIACH NA ROK 2012

POSZANOWANIE ENERGII I PROMOCJA JEJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
1.Prąd w przedszkolu- spotkanie z pracownikiem gospodarczym przedszkola, poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w codziennym życiu opartych na źródłach energii.
2.Jak to dziala?- poznawanie urządzeń technicznych wykorzystujących prąd.
3.Wycieczka do sklepu AGD- poznawanie urządzeń, narzędzi, sprzętu  elektrycznego.
klasa energetyczna -zdobywanie informacji nt.ilości energii zużytej przez urządzenia elektryczne.
4.Umiem szukać- wyszukiwanie informacji nt oszczędzania energii w encyklopediach, Internecie
5.Historia światła- poznanie etapów powstania światła z wykorzystaniem różnych źródeł energii, pogłębianie wiadomości o odkryciach i wynalazkach.
6."Jak oszczędzać energię?"- konstruowanie gier planszowych, przeprowadzenie quizu
7.Zabawy badawcze i eksperymenty nt oszczędzania energii w przedszkolu i domu - przedszkolna elektrownia wodna,światło źródłem energii,poszukiwacze przeciągów.
8.Oszczędzamy ciepło - zakręcanie grzejników w trakcie wietrzenia.
9.Elektryczny elementarz-ustalanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
10. Co w przedszkolu pochłania energię? – wycieczka po przedszkolu. Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi, wdrażanie do poszanowania energii elektrycznej, wymiana 8 żarówek na energooszczędne
11.Oszczędzamy energię - wyrabianie nawyku wyłączania zbędnego oświetlenia i stosowania żarówek energooszczędnych, zredagowanie ulotki nt." Jak oszczędzac energię", wydrukowanie 2000 egzemplarzy, rozpowszechnienie w środowisku lokalnym - zakłady pracy ( Warmia), sklepy, osiedla, apteka, MDK, biblioteka , przedszkole " Bajka", UM, CKiT
12. Co potrzebuje energii żeby działać? – stworzenie mapy pojęciowej połączonej z prezentacją sposobu działania urządzeń elektrycznych
13. Wykonywanie prac plastyczno – technicznych z wykorzystaniem różnorodnych surowców wtórnych
14. Skąd ten prąd? – giełda pomysłów: poznanie różnorodnych rodzajów energii i rodzajów elektrowni
15.Dobra energia - poznanie alternatywnych źródeł energii
16.Jestem bezpieczny –wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń elektrycznych, utrwalenie numerów telefonów alarmowych
17.Udział w Święcie Ziemi zorganizowanym przez CKiT, wystawienie "Bajki o gaziku Ziemnym" promujacej odnawialne źródła energii
18.Festiwal nauki - organizacja festiwalu na terenie placówki przedszkolnej - doświadczenia, pokazy, bespośrednia obserwacja

POSZANOWANIE WODY
1 Ziemia, zielona wyspa -  spacer po globusie – uświadomienie dzieciom naturalnych wodnych zasobów Ziemi
2 „ Oszczędzaj kropelki to kłopot niewielki” –  odczyt liczników na wodę, wykonanie znaczków zachęcających do oszczędzania wody, wyznaczenie spośród dzieci „ wodnego patrolu”.
3 „ Jak oszczędzamy wodę?”- zapoznanie ze sposobami  oszczędzania wody: zakręcanie kranów, naprawa uszkodzonych i cieknących, mycie zębów przy zakręconych kurkach, zbieranie deszczówki do podlewania kwiatów; zredagowanie ulotek-2000sztuk, rozpowszechnienie w srodowisku lokalnym,
4. „ Mamo, tato, wolę wodę!” – udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na rzecz picia wody oraz w związanym z nią konkursie plastycznym: „ Z wodą jest wesoło”.
5. „Dlaczego warto oszczędzać wodę?” – wywieszenie w Kąciku dla Rodziców informacji i wskazówek na temat oszczędnego gospodarowania wodą.
6. „ Służy do mycia, służy do picia, bez niej na Ziemi nie byłoby życia” – zabawy badawcze z wodą.
7. „ Płynie, wije się rzeczka….” – drama. Uświadomienie dzieciom, znaczenia czystej wody dla środowiska
8. „ Skąd się bierze woda w kranie?” - przedstawienie drogi wody ze zbiorników wodnych do mieszkań w oparciu o opowiadanie Sławomira Grabowskiego i Marka Nejmana pt „ Co w rurach piszczy?”Wymiana uszczelek i 2 baterii w łazienkach przedszkolnych.
9. „ Wodna muzyka” – wykorzystanie wody do tworzenia muzyki w oparciu o wiersz E. Żylińskiej „ Muzyka”: szum wody, chlupot, przelewanie, kapanie. Tworzenie „organów wodnych”.
10.„Wróżka z Kryształowego Jeziora”–ukazanie dzieciom negatywnych skutków zanieczyszczania wody i zgubnej działalności człowieka.
11. „ Moje zabawy z wodą” – przedszkolny konkurs plastyczno  - literacki dla dzieci i rodzicow.
12.„Czyim domem jest jezioro?” – spacer wokół Czosu. Zachęcanie do świadomych i szczegółowych obserwacji,uświadomienie różnorodności form życia zamieszkujących jezioro i jego okolice, oraz tego ,że człowiek jest również cząstką przyrody. Rysowanie  „ Przyjaciela znad jeziora” na podstawie własnych spostrzeżeń i obserwacji (ryby, ptaki, owady itp.)
13.„ Skąd się bierze deszcz?” – burza mózgów w oparciu o literaturę i zabawy badawcze,
zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie, uświadomienie zgubnego wpływu jej zanieczyszczania dla ludzi, roślin i zwierząt.
14. 22.03. –  Międzynarodowy Dzień Wody i Dzień Ochrony Bałtyku -  układanie życzeń dla Wody , sporządzenie ulotek ( 200sztuk),  zachęcających do oszczędnego gospodarowania wodą w domu, rozdanie ich przechodniom podczas barwnego korowodu dookoła Magistrackiego jeziorka.
15.„ Laboratorium pod chmurką” – wycieczka pobranie próbek wody – jezioro, kałuża, woda z kranu, zebrana deszczówka; próby oceny jej jakości( kolor, zapach).Wyjaśnienie pojęcia „ kwaśny deszcz” i jego zgubnego wpływu na środowisko
17. 01 – 07.04 – „Tydzień Czystości Wód”.  Budujemy wodny filtr – rozmowa połączona z działaniem.  „Jak uchronić wodę przed zanieczyszczeniami?” – burza mózgów. „ Brudna i czysta rzeka” – drama, praca plastyczna.
18.Wycieczka do ZWiK w Mrągowie

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ZYCIA I POSTAW ŚWIADOMEGO KONSUMENTA
1„Czy owoce i warzywa są zdrowe?”- wycieczki do ogródków działkowych jesienią i wiosną.
2. „Kolorowy sklep owocowy” - wycieczka do sklepu warzywnego oraz na targowisko miejskie na stragan owocowo-warzywny.
3. „Kolorowe i zdrowe sałatki warzywne i owocowe” - wykonanie i spożywanie sałatek, surówek z warzyw i owoców; uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin.
4. „Zielono nam i zdrowo” - wykonanie kanapek, koreczków, szaszłyków, sałatek, soków.
5. „Robimy ekologiczne zakupy” - wycieczka do sklepu spożywczego w celu wyszukiwania produktów ze znakiem Ekoland
6. „Zakupy noszę w ekologicznej torbie” - wykonanie plakatów zachęcających do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku.
7. „Piramida zdrowia” - wykonanie modelu prawidłowego żywienia, wykorzystanie makulatury – materiałów z folderów reklamowych sklepów spożywczych.
8. „Każdy przedszkolak o tym wie, że zakupy w ekologicznej torbie nosi się” - zabawy tematyczne utrwalające wiadomości na temat rodzajów opakowań.
9. „Moja torba na zakupy jest przyjazna środowisku” - projektowanie i wykonanie ekologicznych toreb na zakupy.
10. „Kącik sportowy w każdej sali” - zorganizowanie w każdej sali kącika zabaw sportowych – możliwość realizowania potrzeby ruchu.
11.Zredagowanie ulotek: "Jak zostać Zielonym Konsumentem","Nie marnuj żywności" (2000sztuk)
12. „Jak rozpoznać zdrową żywność?” - zabawy tematyczne, wystawa prac plastycznych – poznawanie i wybieranie zdrowych produktów żywnościowych w opakowaniach zwrotnych, utrwalenie znajomości znaków ekologicznych.
13. Organizowanie wycieczek i spacerów , promowanie zdrowego stylu życia.
14. Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza przy różnych warunkach pogodowych.
15. Spotkania ze stomatologiem, pielęgniarka, lekarzem – rozumienie konieczności niezbędnych wizyt kontrolnych u specjalistów.
16.Wycieczka do oczyszczalni Mlekpol Grajewo
17. Współpraca  z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Policji w Mrągowie-udział w konkursie " Zapobiegamy pożarom"
18. Realizacja tematyki zdrowotnej: „Bezpieczeństwo przedszkolaka”, Odżywiamy się zdrowo”, „Znamy swoje prawa”, „Obcemu powiedz – nie”.
19. Kształtowanie nawyku właściwego odpoczynku – zabawy i bajki relaksacyjne
20. „Nie lubię hałasu – dbamy o zmysły” - zapoznanie dzieci ze szkodliwym wpływem hałasu na zdrowie człowieka
21. Udział dzieci i rodziców w konkursach plastycznych i literackich organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem o tematyce prozdrowotnej.
22. Zorganizowanie Święta Ziemi dla miasta Mrągowo, festynu dla rodziców i opiekunów w ogrodzie przedszkolnym a także olimpiady sportowej dla uczniów klas zero miasta Mrągowo
23. Zasadzenie 15 drzewek na terenie przedszkolnym
24." Jak żyć ekologicznie?"-zorganizowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego
25." Ekologiczny sposób życia, czyli jak zostać Zielonym Konsumentem" - rada szkoleniowa dla pracowników przedszkola
26.Akcja zbierania nakrętek ( 143kg), baterii( 32kg), makulatury(110kg)
27. Udzial w programie SANEPID-u " Czyste Powietrze Wokół Nas"- zredagowanie ulotki dla rodziców:" Mamo, Tato, nie pal przy mnie!"( 300sztuk)


ROZPOWSZECHNIANIE WIADOMOŚCI

1.Udział w akcjach ekologicznych - „Dzień bez samochodu”w CKiT", " Sprzątanie Świata",„Dzień czystego powietrza”," Światowym Dniu Wody","Wiosennym sprzataniu Warmii i Mazur", " Święcie Ziemi",propagowanie wśród rodziców akcji zbierania karmy dla zwierząt ze Schroniska w Bagienicach, zbierania nakretek, baterii,
2.Rozpowszechnianie akcji zbiórki makulatury w ramach akcji" Zbieraj makulaturę-ratuj konie"
3.Zorganizowanie "Świeta Drzewa " w przedszkolu z udziałem zaproszonych gości z mrągowskiego nadlesnictwa, urzędu miasta i placówek oswiatowych - posadzenie 15 drzewek.
4.Wystawienie  rodzicom i opiekunom  scenki teatralnej przygotowanej z okazji " Świeta Drzewa" przez grupę starszakow, propagującej ochronę drzew i ich znaczenia dla każdej żywej istoty.
5.Systematyczne informowanie na stronie internetowej  przedszkola o działaniach dotyczących Zielonej Flagi i związanych z nią działań.
4. Redagowanie, rozpowszechnienie w środowisku lokalnym(osiedla, zakłady pracy, przedszkola, sklepy, biblioteka , CKiT, UM) ulotek promujących działania na rzecz zrównowazonego rozwoju
5.Zredagowanie i rozpowszechnienie ulotki dla rodziców " Nie pal przy mnie"( 300sztuk)
6.Wzbogacenie gazetki dla rodziców o informacje nt. sposobów oszczędzania wody,energi, zachęcenie do udziału w akcji" Godzina dla Ziemi". Umieszczenie informacji na tablicy " Zielonej Flagi pt" Czy wiesz, co możesz zrobić dla Ziemi?"
7. Zamieszczenie artykułu w  Kurierze Mrągowskim - " Stokrotka"przedszkolem dla ekorozwoju.
8.Powitanie wiosny w westernowym miasteczku Mrongoville- udział w konkursie na ekologiczną Marzannę
9. Organizacja konkursu " Odnawialne źródła energii" dla dzieci i rodziców " Stokrotki"
10.Udział w IV Przeglądzie Małych Form Scenicznych „Mała Rybka”w Biskupcu z proekologiczną inscenizacją : " Kosz na smieci"
11.Organizacja wojewódzkiego konkursu plastycznego " Jak życ ekologicznie?"
12.Organizacja w CKiT " Święta Ziemi"dla lokalego środowiska - relacje znajdują się na stronie  http://mragowo.wm.pl//galerie. Informacje nt naszej działalności publikowane są też na stronie http//www.wmodn.olsztyn.pl
13.Zorganizowanie ulicami miasta kolorowego" Pochodu dla Ziemi"przez dzieci naszego przedszkola, spiewającego ekologiczne piosenki a także głoszącego hasla na rzecz zrównowazonego rozwoju.
14.Udzial w " Święcie Ziemi" organizowanym przez CKiT - wystawienie " Bajki o Gaziku Ziemnym", zdobycie II miejsca w konkursie na scenkę nt " Dobra energia wokół nas"
15.Organizacja Olimpiady Sportowej o Puchar Burmistrza Miasta dla mrągowskich 6-latków .
16.Zorganizowanie festynu dla rodziców i opiekunów - udzial w quizach, konkursach o tematyce ekologicznej, propagowanie ruchu na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej.

WSPÓŁPRACA  I  SIEĆ
Przedszkole " Stokrotka" współpracuje z Nadleśnictwem w Mrągowie, Komendą Straży Pożarnej , Policją -  co roku w naszych progach gościmy przedstawicieli nadleśnictwa z ciekawymi prelekcjami a także wielokrotnie jesteśmy zapraszani na pokazy i prezentacje do ich placówek.  Współpracujemy z Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie aktywnie biorąc udział w proponowanych akcjach i konkursach , programie Ekozespołów ,za co otrzymaliśmy brązową i srebrną statuetkę „Przyjaciel Ziemi” za 3 i 6-letnie wspieranie ich programu w regionie Warmii i Mazur . Ponadto współpracujemy z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i  Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni. Troszczymy się o zwierzęta ze schroniska  w Bagienicach Małych , co roku organizując zbiórkę karmy. Ściśle współpracujemy z   " Kurierem Mrągowskim", który śledzi nasze akcje i działania a informacje zamieszcza na łamach swego dziennika oraz z  Młodzieżowym Domem Kultury,Radio Planeta, klasami " 0" z mrągowskich szkół, Urzędem Miasta Mrągowo i Starostwem Powiatowym, a także z CKiT, które  udostepnia nam salę widowiskową , na której wraz z mieszkańcami naszego miasta co roku obchodzimy zorganizowane przez nas " Święto Ziemi". W CKiT rokrocznie, przygotowujemy  wystawę prac  wojewódzkiego konkursu o tematyce ekologiczej. Każdego roku jestesmy tez jednym z uczestników " Święta Ziemi" organizowanego przez CKiT. W roku bieżącym zdobylismy II miejsce  w konkursie  na inscenizację  promującą odnawialne źródła energii. Naszą działalność wspiera firma  graficzna ArtNeon ,  drukuje redagowane przez nas   ulotki o treściach proekologicznych dla lokalnego środowiska.W bieżącym roku naszą dzialalnoscią zainteresowalismy   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie oraz Mlekpol Grajewo, co zaowocowało wycieczkami i spotkaniami z przedstawicielami zakładów, natomiast pracownicy Tartaku Młynowo na rzecz naszej placowki przekazali 10 karmników , które, zamontowane w przedszkolnych oknach, pomogły przetrwać zimę okolicznym ptakom.W porozumieniu z Urzędem Miasta Mrągowo organizujemy Olimpiadę Sportową o Puchar Burmistrza dla dzieci 6-letnich mrągowskich szkół i przedszkoli.  Impreza ta  promuje zdrowy styl życia i sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu. Do tradycji naszej placowki należy czerwcowy  festyn rodzinny, na którym spotykają się całe, czasem wielopokoleniowe rodziny naszych wychowanków. Wśród wspólnych śpiewów i pląsów rodzice  rywalizują  z dziećmi w różnych konkurencjach sportowych, konkursach ekologicznych, wymieniają się przepisami na "zdrowe" i przepyszne ciasteczka domowej roboty serwowane na przedszkolnym kiermaszu słodkości, a także dbają  po skończonej zabawie o czystość ogrodu przedszkolnego , dając jednocześnie wzór swoim pociechom.

 

.......................... NASZE  REFLEKSJE  I  SPOSTRZEŻENIA……………..


Działania na rzecz ochrony środowiska nasze przedszkole realizuje już od kilku lat. Od kilku lat staramy się też poszerzyć teren naszych odziaływań jak i podejmować coraz to nowe wyzwania w celu zwiększenia efektywności naszej pracy. Udział w programie pozwolił skonkretyzować i usystematyzować dotychczasowe dzialania a także potwierdzil ich sluszność i celowość. Pozwolił też  dostrzec zalety promocji i popularyzacji programowych haseł w środowisku lokalnym a tym samym powiekszyć grono sprzymierzeńców i zapaleńców dzialań na rzecz ochrony naturalnego srodowiska. Spowodował, że z jeszcze wiekszym zaangażowaniem przystepujemy do realizacji naszych działań , które w tym roku poszerzyliśmy o wyjście w środowisko lokalne, upowszechniając w nim wiedzę na tematy związane z troską i bezpieczeństwem naturalnego środowiska. 
Rodzice i dzieci naszego przedszkola z sympatią, zrozumieniem i zaangażowaniem podchodzą do naszych poczynań na rzecz ochrony przyrody.Chętnie uczestniczą w akcjach i konkursach wspierających działania placowki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Również środowisko lokalne sprzyja naszym działaniom. Chętnie slużą pomocą w miarę własnych mozliwosci. Jak zawsze w realizacji większych celów barierę stanowią środki finansowe, które ograniczają nasze plany: wycieczki naszych dzieci poza miasto, redukcja ilości nagród za konkursy ekologiczne, zmniejszenie nakładu  drukowanych plakatów, ulotek i innych informacji rozpowszechnianych wśród mieszkańców Mrągowa. Staramy się nadrabiać te niedogodności własną aktywnością , pomysłowością i zaangażowaniem. Nasze działania ogranicza  również bariera wiekowa wychowanków ponieważ kierowane informacje i propozycje działań często nie są dostosowane do ich możliwosci i umiejetnosci.
Przedszkole „ Stokrotka” pracuje w oparciu o własny ekologiczny program: „ Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę i przyrodzie służy”. Monitoruje działania z zakresu ekologii i wyciąga z nich wnioski. Nasza placówka współpracuje z mrągowskim nadleśnictwem, Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie , Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i  Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni. Nasze dzialania wspiera Urząd Miasta Mrągowo, Starostwo Powiatowe i MDK. Wychowankowie " Stokrotki" biorą  udział w licznych akcjach i świętach ekologicznych związanych z promowaniem proekologicznych zachowań; co roku organizujemy obchody „Święta Ziemi” w CKiT, w których uczestniczą mieszkańcy naszego miasta i województwa, a także Olimpiadę Sportową 6-latków o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo i  Festyn Rodzinny. Jesteśmy organizatorami oraz laureatami wielu  plastycznych konkursów wewnętrznych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Hasła na rzecz zrownowazonego rozwoju szerzymy też na stronie internetowej przedszkola,w holu placówki, poprzez artykuły umieszczane w lokalnej gazecie, a także drukując ulotki rozpowszechniane wśród społeczności lokalnej. Staramy się wychowywać dzieci na świadomych obywateli i mieszkańców naszej planety, zachęcać do współdziałania ich rodziny, a także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta ucząc, wskazując i zachęcając do życia w zgodzie z naturą w trosce o jej przyszłość dla następnych pokoleń.
Nasze przedszkole od wielu lat realizuje wlasny program ekologiczny ,w związku z tym ,nasze działania i troskę o przyrodę , środowisko lokalne traktuje jako rzecz oczywistą.Mimo wszystko w bieżącym roku szkolnym udało nam się udoskonalić i poszerzyć nasze działania, oddziaływać na szersze grono mieszkańców naszego miasta a także "wejść" pod ich dachy promując proekologiczne zachowania za pomocą informacji przekazywanych na ulotkach, artykułach umieszczanych w Mrągowskim Kurierze i informacjach w Radio Planeta. Tytuł  nadany placówce " Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej" sprawił, iż jesteśmy postrzegani jako lider w  działaniach na rzecz zrównowazonego rozwoju. Profesjonalnie przeprowadzony audyt na początku roku szkolnego pozwolił szczegółowo przyjrzeć się naszym działaniom, jeszcze bardziej sprecyzować je , ukierunkować a także wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Na skutek prowadzonych akcji i propagowania ekologicznego sposobu na życie zyskujemy coraz szersze grono zwolenników. Środowisko lokalne nasze działania nie traktuje już jak zabawę zorganizowaną tylko dla dzieci, ale wyciąga słuszne wnioski, widzi sens i celowość naszych działań. Na skutek przeprowadzonej ankiety wiemy,że zwiekszyła się w gospodarstwach domowych liczba żarówek energooszczędych, ludzie nauczyli się gromadzić deszczówkę, aby podlać ogród, kilkoro rodziców przeprowadzając remonty mieszkań zrezygnowało z wanien na rzecz pryszniców a nasi mali wychowakowie pilnują, aby nikt z domowników nie palł w piecach śmieci, aby nigdzie zbędnie nie kapała woda ,a w pustym pomiesczeniu nie świeciło  światło. Przeprowadzony końcowy audyt pozwolił nam też wysunąć wnioski co do naszej działalności, postawić nowe wytyczne i cele.

NASZE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W przyszłym roku szkolnym chcemy kontynuować dotychczasowe działania promując oszczędne gospodarowanie energią a także jej odnawialne źródła oraz poszerzyć  pracę  o problem zmniejszania wytwarzania odpadów. Miejsce, w którym żyjemy, Kraina Tysiaca Jezior, ten obowiązek naklada na nas w sposób szczególny. Mamy też nadzieję w dalszym ciągu pozyskiwać nowych zwolenników i sponsorów. Celem priorytetowym będzie zagospodarowanie placu przed przedszkolem. Chcemy posadzić  kilka gatunków drzew, wraz z  tablicami informacyjnymi, oraz krzewy i rabaty kwiatowe aby zwabić ptaki i  owady w celu bezpośredniej obserwacji. W centralnej części placu dzieci posadzą buk - „ Drzewko Dobrych Życzeń”, które z czasem będzie stanowić atrakcję dla wiewiórek z miejskiego parku.  Miejsce to będzie pełnić nie tylko funkcję dydaktyczną ale też wyjątkową oprawę naszych imprez ekologicznych. Nieopodal zamontujemy stację meteorologiczną, Posłuży ona do badania wielkości opadów oraz siły i kierunku wiatru naszym małym naukowcom. Planujemy również obsadzenie ponad hektarowego terenu przedszkolnego ogrodu 100 różnych gatunków drzew i krzewów, umieszczenie tablic informacyjnych i stworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, z której będą korzystać nie tylko nasze dzieci, ale chętnie goszczący w naszym ogrodzie rodzice i opiekunowie .W projekt sadzenia drzewek zostaną zaangażowani rodzice przedszkolaków, którzy w zamian za pomoc, w ramach projektu „ Posadź dalej”, otrzymają sadzonkę drzewka do posadzenia na swojej prywatnej posesji. W dalszym ciągu chcemy kształcić naszych małych podopiecznych na mądrych i rozsądnych członków naszej spoleczności, którzy będą mieć świadomość tego, że życie w zgodzie z naturą i jej prawami , a także dbałość o naturalne środowisko i jego ochrona jest kluczem do szczęśliwej, zdrowej i bezpiecznej egzystencji  dla nas samych i przyszłych pokoleń.


Iwona Wojtkiewicz

PRZEDSZKOLE STOKROTKA ROZPOCZĘŁA  STARANIA O UZYSKANIE
CERTYFIKATU ZIELONEJ FLAGI

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie zajmuje się ekologią a także promocją zdrowego stylu życia. W związku z tym od wielu lat realizuje własny program ekologiczny: „Każdy przedszkolak mały i duży dba przyrodę i przyrodzie służy”.

Od pierwszych dni pobytu w przedszkolu wpajamy maluchom nawyki i zachowania, które mają uczyć nie tylko chronić otaczającą ich przyrodę, dbać o jej czystość, ale także oszczędnie gospodarować jej zasobami. Bierzemy udział w licznych akcjach ekologicznych i konkursach plastycznych, współpracujemy z mrągowskim nadleśnictwem, Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie, Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni, co roku organizujemy obchody „Święta Ziemi” w CKiT a już tradycją naszego przedszkola stał się coroczny konkurs „Śmieciomody” stwarzający okazję do wspaniałej zabawy połączonej z balem.

Wśród wielu działań na rzecz ekologii, w bieżącym roku szkolnym.„Stokrotka” rozpoczęła  starania o uzyskanie Certyfikatu Zielonej Flagi. Jest to certyfikat nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Program ten realizowany jest już od 1994 roku i w chwili obecnej uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół z 43 krajów Europy, Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Wyróżnienia te są przyznawane szkołom, które w szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z ochroną środowiska w najbliższym otoczeniu. Organizacją uprawnioną do przyznawania certyfikatu Zielonej Flagi w Polsce jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Certyfikaty nadawane są przez Kapitułę Programu SdE, w skład której wchodzą przedstawiciele: Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, MEN, NFOŚ i GW,  Ministerstwa Środowiska, Firm sponsorujących.

W roku szkolnym 2010/11, w sposób szczególny, postanowiliśmy się zająć następującymi zagadnieniami:

 • poszanowanie energii i promowanie jej odnawialnych źródeł
 • poszanowanie wody
 • promocja zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta.

W ramach realizacji zagadnienia związanego z poszanowaniem energii i promowaniem jej odnawialnych źródeł, na początku grudnia w każdej grupie wiekowej zostało przeprowadzonych wiele pogadanek, demonstracji i doświadczeń. W oparciu o historyjkę obrazkową pt.: „Od łuczywa do żarówki” przedszkolaki poznały dzieje naszych przodków, a także wartość jaką stanowił dla nich ogień. W oparciu o tematyczne ilustracje a także eksponaty zaznajomiły się z formami oświetlenia na przestrzeni wieków aż do czasów nam współczesnych, kiedy to i nasze pokolenie dokonało zmian na rzecz ochrony środowiska zaprzestając produkcji zwykłej żarówki na rzecz energooszczędnej. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w różnego rodzaju doświadczeniach – obserwowały jak poruszają się przedmioty na wietrze, same, dmuchając, wprawiały je w ruch, zauważyły, że woda może poruszać plastikowe łopatki wiatraczka, że w przedszkolnej kuchni zupę przyrządza pani kucharka, ale gotuje ją gaz z kuchenki gazowej, że lampki na choince nie będą się palić, jeśli awarii ulegnie obwód zamknięty. Poznały  budowę latarki, szukały, „gdzie schował się prąd w telefonie komórkowym”, dowiedziały się ,że istnieją specjalne „baterie - akumulatory”, które gromadzą energię , by potem pani mogła zrobić im zdjęcia. Wizyta w sklepie AGD pozwoliła poznać  sprzęty mniej i bardziej energooszczędne. No i wycieczka do Mrongoville. Wyjazd mikołajkowy, ale zza autokarowej szyby dzieci szybko wypatrzyły baterie słoneczne zamontowane przy jednym z mrągowskich domków nieopodal rynku.

Nasze przedszkolaki wiedzą, że z energią należy obchodzić się bezpiecznie, zdają sobie sprawę zarówno z jej dobrych jak i mniej atrakcyjnych stron. Mają świadomość, że bez nadzoru dorosłego nie mogą posługiwać się żadnym sprzętem elektrycznym. Potrafią oszczędzać – wiedzą, ze ładowarka, nawet jeśli nie jest podłączona do komórki marnuje strasznie dużo prądu, że połowę energii zużytej przez cały komputer zabiera monitor, że 16 minut jałowej pracy komputera to tyle energii, ile zużyje on przy następnym starcie, zawsze gaszą niepotrzebne światła, uczą oszczędności i przypominają innym… kolegom, rodzicom, babciom i dziadkom, a nawet swoim paniom…

 

A TY, CZY WIESZ, CO ZROBIĆ, BY OSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ?

 

 • Postaw w domu na oszczędność
 • Wymień zwykłe żarówki na energooszczędne i zawsze pamiętaj by wyłączać światło w pustych pomieszczeniach
 • Zainwestuj w sprzęt elektryczny wysokiej klasy energetycznej
 • Wyłączaj działające bez wyraźnej potrzeby urządzenia elektryczne, zawsze wyłączaj przycisk „stand-by” (czuwanie)
 • Jeśli twój sprzęt RTV nie jest używany ponad 16 min. wyłącz go (poniżej 16 min. zużycie energii przy ponownym włączeniu jest większe niż potencjalne oszczędności)
 • Wietrz pomieszczenia krótko, ale intensywnie
 • Zadbaj o uszczelnienie okien
 • Stosuj krótkotrwały prysznic zamiast kąpieli w pełnej wannie
 • Gotuj pod przykryciem w naczyniach o denku większym niż średnica palnika
 • Schładzaj potrawy przed wstawieniem do lodówki
 • Używaj środków ulegających biodegradacji
 • Jeśli to możliwe zamień podróżowanie samochodem na rower, pociąg lub komunikację miejską
 • Pomyśl o wykorzystaniu biomasy do ogrzewania domu

 

………………………wszak Ziemię mamy tylko jedną……………….

 

Strona 5 z 5