Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”


w Mrągowie,  z dnia 20 marca  2015 r. o liczbie wolnych miejsc

 

w przedszkolu na rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).


Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka”  w Mrągowie  informuje,

że nabór do przedszkola na rok szkolny 2015/16 będzie

prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu

w terminie do dnia 27 marca 2015 r.


Liczba wolnych miejsc wynosi – 61 dla dzieci 3-5 letnich.


Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie

postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 114 rodziców

dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2014/15.


Mrągowo, 20 marca 2015 r.

 

Elżbieta Połomka – Dyrektor przedszkola

 

 

 


Rekrutacja na nowy rok szkolny 2015/2016


trwa od 5 stycznia do 27 marca 2015r.


Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 -lat,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola

może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (urodziło się przed 1 marca 2013r.)


Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się

do przedszkola po raz pierwszy

•    Warunkiem przyjęcia dziecka, które uczęszcza do naszej placówki jest złożenie Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej  w roku szkolnym 2015/2016  do dnia  20 marca 2015 r.   

•    W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Kartę zgłoszenia i po dokładnym wypełnieniu złożyć ją w kancelarii przedszkola do dnia 27 marca 2015  r.   wraz  załącznikami (jeśli są potrzebne).

•    W przypadku dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do karty zgłoszenia należy dołączyć Orzeczenie lub Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie.


Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z tej witryny w formacie doc. lub pdf.
Prosimy drukować dwustronnie.


Załączniki:
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 -  doc. lub pdf.


Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia – oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka - doc. lub pdf.


Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej - doc. lub pdf.

 

 

Prosimy o zapoznanie się

z regulaminem rekrutacji pdf.

 

 

Z umową o korzystanie z usług przedszkola można zapoznać się w poniższym dokumencie pdf.

 


NASZE ATUTY

 

• Niskie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (brak opłaty stałej),

od godziny 7.00 - 12.00 bezpłatnie,a za każdą rozpoczętą godzinę 1zł+

wyżywienie 5zł za dzień - w razie nieobecności dziecka zwrot poniesionych kosztów.


•  Środowisko przyjazne dziecku.


•  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna pracująca metodami aktywizującymi  ze szczególnym uwzględnienie zagadnień z ekologii.


•  Stały kontakt ze światem przyrodniczym.


•  Przestrzenne sale zabaw, bardzo dobrze wyposażone.


•  Duży, bezpieczny ogród przedszkolny.


•  Bogata oferta zajęć dodatkowych- wzbogacona o bezpłatne zajęcia.


•  Bardzo dobre przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole.


•  Wdrażanie zdrowego trybu życia.


•  Bezstresowy odpoczynek po obiedzie.


•  Dni adaptacyjne 3- latków.


•  Prezentacja najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola w gazecie lokalnej i stronie internetowej przedszkola www.stokrotka.mragowo.pl


•  Bezpłatne zajęcia języka angielskiego.


OGŁOSZENIE

Prosimy o dokonanie wpłat:


•    Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć - papiernicze itp.

w wysokości 150 zł (75 zł – do 10.09.2014 r. i 75 zł – do 10.02.2015 r.)

na konto Rady Rodziców


•    Na Radę Rodziców tj. na koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki,

Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny itp.,)


w wysokości 150 zł (75 zł – do 10.10.2014 r. i 75 zł – do 10.01.2015 r.)

na konto Rady Rodziców•    KONTO
Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka”


11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A


Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001


Bank Spółdzielczy–

z dopiskiem (imię i nazwisko
dziecka, grupa do której uczęszcza).


 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF