Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

Proszę o zwrot wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”

na rok szkolny 2016/2017

do dyrektora przedszkola w godzinach przyjęć interesantów

tj. poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00
i środa w godz. 9.00 – 11.00

lub innym terminie uzgodnionym telefonicznie.

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie na rok szkolny 2016/2017 można pobrać ze strony internetowej http://www.stokrotka.mragowo.pl

i w pokoju nauczycielskim w godz. 8.00 – 10.00 i  14.30 -  15.30 do dnia 31 marca 2016r.

 

Informacja o zasadach rekrutacji (do odczytu plik doc)

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI W WIEKU OD 3 DO 5 LAT

NA ROK SZKOLNY 2016/2017,

PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIK 2013.


Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola
po raz pierwszy
.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklaracje 
  o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017

  do dnia  27  stycznia 2016 r.
  pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

 • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola
  po raz pierwszy należy pobrać
  Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego
  (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb)

  i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w kancelarii przedszkola
  do dnia 31 marca 2016  r. wraz  załącznikami.

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO (do pobrania w pliku PDF lub DOC. )    

- prosimy drukować dwustronnie!


Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016-17 (do pobrania w pliku PDF lub DOC.)

 

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia od nr 1 do nr 6 - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

Załącznik 7 - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych,
w terminie od 15 do 20 kwietnia 2016 r.

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 • W przypadku dziecka, którego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.

 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa do 31.03.2016 r.

 • W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

 

Dyrektor mgr Elżbieta Połomka

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 7/2016

Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia 25 styczna 2016 r.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH

PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

ETAP REKRUTACJI

TERMINY   W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY       W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru

 

 

od  8 lutego

do 31 marca

 

od 6 maja

do 20 sierpnia

 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z uwzględnieniem czynności mających na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w załącznikach składanych wraz z wnioskiem

 

 

 

od 1 kwietnia

do 8 kwietnia

 

 

od 22 sierpnia

do 23 sierpnia

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

14  kwietnia

 

24 sierpnia

 

Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki

 

 

od 15  kwietnia

do 20 kwietnia

 

od 25  sierpnia

do 29 sierpnia

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

22 kwietnia

 

30 sierpień

 

 

 

 

 

 


Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego

Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie,


z dnia 28 stycznia 2016 r. godz. 13.00,

o liczbie wolnych miejsc

w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017

 

 

Podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zmianami).

 

Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka”  w Mrągowie  informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2016/17 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie  od 8 lutego 2016 do 31 marca 2016 r.

 

Liczba wolnych miejsc - 8 dla dzieci młodszych, przede wszystkim rocznik 2013

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 167 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/16.

 

 

 

Mrągowo, 28 stycznia 2016 r.                                                          DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Połomka

 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO (do pobrania w pliku PDF lub DOC. )    

- prosimy drukować dwustronnie!

 


Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016-17 (do pobrania w pliku PDF lub DOC.)

 

 

 

 

 

 

 


Mrągowo, 19 stycznia 2016 r.

SZANOWNI PAŃSTWO !

W związku z wprowadzonymi przez MEN zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego dzieci, proszę o pilne podjęcie decyzji dotyczącej  każdego dziecka – czy pozostanie w przedszkolu na rok szkolny

2016 -2017  czy też odejdzie do szkoły ? O swej decyzji, proszę poinformować nauczyciela grupy.

W przypadku pozostania dziecka na przyszły rok szkolny, proszę o pilne wypełnienie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej i złożenie jej do kancelarii przedszkola,

w terminie do 27 stycznia 2016 r.

Od Państwa decyzji zależy ilość wolnych miejsc w  Przedszkolu, podlegających rekrutacji, którą podam do publicznej wiadomości,

najpóźniej - 29 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wpłata no konto Rady Rodziców:

Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć – papiernicze  itp.

W wysokości 160 zł (80 zł – do 10.09.2015 r. i 80 zł – do 10.02.2016 r.)


Wpłata na Radę Rodziców tj. na rytmikę, Koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, nagrody itp.,)

w wysokości 160 zł (80 zł – do 10.10.2015 r. i 80 zł – do 10.02.2016 r.)•    KONTO


Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka”


11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A


Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001


Bank Spółdzielczy–

z dopiskiem (imię i nazwisko
dziecka, grupa do której uczęszcza).

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF