Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA


Gr. I – 15.01. – godz. 9.30 (sala grupy VII)

Gr. II – 16.01. – godz. 9.30 (sala grupy VII)

Gr. III – 17.01. – godz. 9.30 (sala grupy III)

Gr. IV – 18.01. – godz. 9.30 (sala grupy III)

Gr. V – 16.01. – godz. 13.00 (sala grupy VII)

Gr. VI – 17.01. – godz. 13.00 (sala grupy III)

Gr. VII – 15.01. – godz. 13.00 (sala grupy VII)

 

 

19.01. ZABAWA KARNAWAŁOWA

Bal odbędzie się w sali gr. VII

 


REKRUTACJA

 

W związku z prowadzoną rekrutują i koniecznością określenia ilości miejsc dla dzieci  w poszczególnych grupach przedszkolnych proszę o zwrot Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 19 stycznia 2018 r.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019,

PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIK 2015 i 2014

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

  • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

  • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go u dyrektora przedszkola w dniach:

od 5 lutego do dnia 30 marca 2018r. wraz z załącznikami zgodnie z godzinami przyjęć dyrektora.

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2018 r.

  • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
  • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie                                         o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
  • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
  • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

  • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 05.02.2018r. do 30.03.2018 r.
  • Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.stokrotka.mragowo.pl

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

Dyrektor mgr Elżbieta Połomka

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO Z Dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo (pdf)


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE w sprawie : określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przeszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (pdf).

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolnych 2018/2019 (pdf).

 

 

Ogłoszenie

Opłaty  za przedszkole należy dokonywać zgodnie z umową do dnia 10 każdego miesiąca.

Na konto bankowe przedszkola:

za pobyt na nr konta -             44 1020 3639 0000 8002 0005 0625

za wyżywienie na nr konta -   24 1020 3639 0000 8902 0005 1029

tytułem wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupa ….,

za pobyt/wyżywienie mc. I/ 2018r.

Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się u nauczycielek poszczególnych grup oraz  u ref. administracyjno – gospodarczego   pod numerem  telefonu 89 741 63 20 od dnia 02. 01.2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie przedstawia ujednolicony tekst statutu, po zmianach  wprowadzonych Uchwałą Nr 6/2017/2018 z dnia 29.11.2017r. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie. Tekst statutu będzie udostępniony w kancelarii przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola: http://www.stokrotka.mragowo.pl/

 

 

 

 

Sonda z okazji Święta Niepodległości nagrana w naszym przedszkolu  https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=KV3kkL4m_9I

 


OGŁOSZENIE

Wpłata no konto Rady Rodziców:

Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć – papiernicze  itp.

W wysokości 160 zł (80 zł – do 10.09.2017 r. i 80 zł – do 10.01.2018 r.)


Wpłata na Radę Rodziców tj. na rytmikę, Koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, nagrody itp.,)

w wysokości 160 zł (80 zł – do 10.10.2017 r. i 80 zł – do 10.02.2018 r.)•    KONTO


Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka”


11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A


Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001


Bank Spółdzielczy–

z dopiskiem (imię i nazwisko
dziecka, grupa do której uczęszcza).

 

Informacja o zasadach rekrutacji (do odczytu plik doc )

 

 


 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF