Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

 

 

Dnia 20 marca 2019 r. zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie zobowiązani są  do złożenia w dniach od  25 marca do 27 marca 2019 r. pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia kandydata do placówki. Dokument jest dostępny u dyrektora i sekretarki.

DZIECI RODZICÓW, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ W/W OŚWIADCZENIA ZOSTANĄ SKREŚLONE Z LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE.

 

 

 

Rekrutację na nowy rok szkolny 2019/2020  rozpoczniemy 4 lutego 2019 r. trwać będzie do 28 lutego 2019 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola  i załączniki będą również dostępne na stronie internetowej przedszkola.

Rodzice pobierający wniosek ze strony internetowej przedszkola proszeni są o dwustronne drukowanie i proszę pamiętać o załącznikach.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pobierz)

 

ZAŁĄCZNIKI (pobierz)


Proszę o pobieranie i zwrot wniosków w terminach:

25 lutego w  godz. 8.30 – 11.00 w sekretariacie;  14.00 – 16.00 u dyrektora/ w sekretariacie

26 lutego w godz.  8.30 – 11.00  - w sekretariacie

27 lutego w  godz.  8.30 - 11.00 - w sekretariacie

28 lutego w godz. . 8.30 – 11.00 - w sekretariacie – termin ostateczny (rekrutacja trwa do 28 lutego).


 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowo w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Kryteria naboru. (pdf)

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ROCZNIKI 2016 i 2015

 

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

 

 • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobraćWniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego
  (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu
  złożyć go w sekretariacie lub u dyrektora przedszkola w dniach:

od 4 lutego do dnia 28 lutego 2019r. wraz z załącznikami zgodnie z godzinami podanymi na stronie internetowej przedszkola.

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

Załącznik - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych w terminie od 25 marca do 27 marca 2019 r.

 

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 04.02.2019 r. do 28.02.2019 r.
 • Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.stokrotka.mragowo.pl
 • w przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

 


Dzieci urodzone w 2016r. i 2015r.  przyjęte będą warunkowo na dzień 29 sierpnia muszą być samodzielne – bez pampersów.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi dnia

20 marca 2019 r.

 

Dyrektor mgr Elżbieta Połomka

 

 

INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI do Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie(– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja) (doc)

 


Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, z dnia 25 stycznia 2019 r. godz.9.00, o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny

2019/2020

Podstawa prawna:

Art. 153 w ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami).

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie

od 4 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Liczba wolnych miejsc – 51 dla dzieci młodszych, rocznik 2015 i 2016

Zgodnie z Art. 153 w ust.2ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 124 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

Mrągowo, 25 stycznia 2019 r.      DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Elżbieta Połomka

 


 

Plan urlopów przedszkoli publicznych i niepublicznych na rok 2019 .pdf

Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie urlop od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019r.

Zastrzega się, że w uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie przedszkola i organu prowadzącego,plan urlopów na 2019 r. może ulec zmianie.

 

 


 

Karnawał http://mragowo24.info/news/6439-przedszkolaki-bawily-sie-wspaniale-na-karnawale

 

Odwiedziny króla w Naszym Przedszkolu :http://mragowo24.info/news/6430-krol-odwiedzil-dzieci-z-mragowskich-przedszkoli

https://olsztyn.gosc.pl/doc/5285489.Spotkanie-z-krolem

Podziękowanie

Drodzy Państwo dziękujemy bardzo za Wasz aktywny udział w akcji charytatywnej pod patronatem Stowarzyszenia „Remedium”, która była przeprowadzona w grudniu w br. na terenie naszej placówki. Dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu zebrane zostały środki pieniężne (3655,77 zł.) dla potrzebującej rodziny z naszego miasta. Na prośbę rodziny zostały zakupione: pralka, lodówka, odzież i obuwie dla dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, życząc zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Magia Świąt Bożego Narodzenia http://mragowo24.info/news/6411-magia-swiat-w-przedszkolu-stokrotka

Mikołajki http://mragowo24.info/news/6370-mikolaje-na-motocyklach-znow-obdarowaly-mragowskie-przedszkolaki

 

100-lecie Odzyskania Niepodległości http://mragowo24.info/news/6311-sto-lat-niepodleglej-polski-swietowali-takze-najmlodsi-z-przedszkola-stokrotka

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski http://mragowo24.info/news/6304-mragowo-swietuje-100-lecie-niepodleglosci-polski

 

 

 

 

Proszę o dokonanie wpłaty

na Radę Rodziców i na rzecz grupy


 • Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć - papiernicze itp. w wysokości 170 zł (85 zł – do 25.09.2018 r. i 85 zł – do 10.02.2019 r.) na konto Rady Rodziców

 • Na Radę Rodziców tj. na rytmikę, koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny itp.,) w wysokości 170 zł (85 zł – do 10.10.2018 r. i 85 zł – do 10.01.2019 r.) na konto Rady Rodziców


 • KONTO Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001

Bank Spółdzielczy– z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza). 

 

 

Dzień Ziemi http://mragowo24.info/news/5905-przedszkolaki-obchodzily-dzien-ziemi-zdjecia

"Stokrotka doceniona za działania ekologiczne" http://mragowo24.info/news/5746-stokrotka-doceniona-za-dzialania-ekologiczne

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie z siedzibą w Mrągowie, ul. Brzozowa 7A, kod pocztowy 11-700, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO

na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonywania zadań związanych z przyjmowaniem wychowanków oraz realizację procesu edukacyjnych.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt Przedszkola Publicznego Nr 1 „STOKROTKA” w Mrągowie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wycofanie zgody będzie skutkować zaprzestaniem dalszego przetwarzania, natomiast nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Mrągowo, dn. 25. 05.2018r.

 

Ogłoszenie

Opłaty  za przedszkole należy dokonywać zgodnie z umową do dnia 10 każdego miesiąca.

Na konto bankowe przedszkola:

za pobyt na nr konta -             44 1020 3639 0000 8002 0005 0625

za wyżywienie na nr konta -   24 1020 3639 0000 8902 0005 1029

tytułem wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupa ….,

za pobyt/wyżywienie miesiąc/ rok

Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się u nauczycielek poszczególnych grup oraz  u ref. administracyjno – gospodarczego   pod numerem  telefonu 89 741 63 20

 

 

 

 

Sonda z okazji Święta Niepodległości nagrana w naszym przedszkolu  https://www.youtube.com/watch?time_continue=188&v=KV3kkL4m_9I

 


 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF