Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – DYREKTOR
(89) 741 77 13 – NAUCZYCIELE
(89) 741 63 20 – REFERENT
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka” 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie


Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje w:
poniedziałki - w godz. 14:00 - 16:00
środy - w godz.  9:00  - 11:00

 

 

 

 


Rekrutację rozpoczęliśmy 13 marca i trwać będzie do 7 kwietnia 2017r.


Proszę o pobieranie i zwrot wniosków do dyrektora w terminach:

27 marca i 3 kwietnia w godz. 13.00 - 16.00

29 marca i 5 kwietnia w godz. 9.00 - 11.00.

Wnioski są również dostępne na stronie internetowej przedszkola.


 

 

WIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018
(doc)

 

W przypadku pobierania druku Wniosku ze strony internetowej wymagane drukowanie dwustronne.

 

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
na rok szkolny 2017 / 2018
(doc)

 

 

INFORMACJA O ZASADACH REKRUTACJI do Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie (– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja) (doc)

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2017/2018,

PRZEDE WSZYSTKIM ROCZNIK 2014 i 2013

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

  • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018 pozostają  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

  • W celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go u dyrektora przedszkola w dniach:

od 13 marca do dnia 7 kwietnia 2017r. wraz  załącznikami zgodnie z godzinami przyjęć dyrektora.

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych, w terminie od 8 maja do 12 maja 2017 r.

  • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
  • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie                                         o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
  • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
  • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność                  z oryginałem.
  • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

  • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 13.03.2017r. do 7.04.2017 r.
  • Druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie http://www.stokrotka.mragowo.pl

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

Dyrektor mgr Elżbieta Połomka

 

 

UCHWAŁA NR XXX/3/2017
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów. (pdf)

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, z dnia 2 marca 2017 r. godz. 16.00, o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zmianami).

 

Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 1 „Stokrotka”  w Mrągowie  informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/18 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie

od 13 marca 2017 do  7 kwietnia  2017r.


Liczba wolnych miejsc - 51 dla dzieci młodszych, przede wszystkim rocznik 2013 i 2014

 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 124 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2016/17.Mrągowo, 2 marca 2017 r.                             DYREKTOR PRZEDSZKOLA mgr Elżbieta Połomka

 

 

Harmonogram rekrutacji ustalony przez Burmistrza Miasta Mrągowo (pdf)


Ustalenia dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017 / 2018 (pdf)


Zarządzenie Burmistrza  Miasta Mrągowo z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Mrągowo (pdf)

 

 

 

 

"Jasełka" http://mragowo.wm.pl/93414-0,Jaselka-w-Przedszkolu-Nr-1-Stokrotka-w-Mragowie,0.html

 

 

Mrągowo, 22.12.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W dniu 09 grudnia 2016  r. wprowadzono zmiany w ustawie o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego,
na mocy których samorządy, a wśród nich Gmina Miasto Mrągowo

już od 1 stycznia 2017 r. będą otrzymywać subwencje na wszystkie dzieci 6 –letnie.
Konsekwencją tego faktu jest zniesienie możliwości pobierania opłat

za korzystanie dziecka 6-letniego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną
realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie).

 

 

 

Ogłoszenie

Opłaty  za przedszkole należy dokonywać zgodnie z umową do dnia 10 każdego miesiąca.

Na konto bankowe przedszkola:

za pobyt na nr konta -             44 1020 3639 0000 8002 0005 0625

za wyżywienie na nr konta -   24 1020 3639 0000 8902 0005 1029

lub w przedszkolu u ref. administracyjno – gospodarczego w dniach

od 08.03.2017 do 09.03.2017 w godz. 7.00 – 10.00 oraz 12.30 – 15.30

 

tytułem wpłaty należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, grupa ….,

za pobyt/wyżywienie mc. II 2017r.

Informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się u nauczycielek poszczególnych grup oraz
u ref. administracyjno – gospodarczego od dnia 06.02.2017r. od godz. 12.00

 

 


 

 

"Bezpieczny przedszkolak" i "Dzień Marchewki"

 


 

 


OGŁOSZENIE

 

Wpłata no konto Rady Rodziców:

Na rzecz grupy tj. na materiały do zajęć – papiernicze  itp.

W wysokości 160 zł (80 zł – do 10.09.2016 r. i 80 zł – do 10.01.2017 r.)


Wpłata na Radę Rodziców tj. na rytmikę, Koncerty filharmonii, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, nagrody itp.,)

w wysokości 160 zł (80 zł – do 10.10.2016 r. i 80 zł – do 10.02.2017 r.)•    KONTO


Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 „Stokrotka”


11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A


Numer konta: 21 8848 0008 0000 4633 2006 0001


Bank Spółdzielczy–

z dopiskiem (imię i nazwisko
dziecka, grupa do której uczęszcza).

 

Informacja o zasadach rekrutacji (do odczytu plik doc )

 

 


 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA

PUBLICZNEGO NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE

DO POBRANIA PLIK PDF