Artykuły dla rodziców

GIMNASTYKA DLA JĘZYKA Z MAMĄ I TATĄ

piątek, 24 lutego 2012 14:51

 

Dziecko przygotowuje narządy artykulacyjne do czynności mówienia od naj­wcześniejszych miesięcy życia (połykanie, ssanie, żucie itd.). W drugim, trzecim roku życia osiąga ono sprawność ruchową pozwalającą na wymawianie, bez większego wysiłku, najłatwiejszych głosek. Rozwijające się stale funkcje kinetyczne umożliwiają w wieku trzech, czterech lat pojawienie się głosek, wymagających bardziej precyzyjnych czynności artykulacyjnych. Najtrudniejsze głoski (wymagające np. unoszenia czubka języka do góry, umiesz­czenia go za dziąsłami, tworzenia szczeliny między zębami, nadawania językowi ruchów wibracyjnych), pojawiają się dopiero w wieku czterech, pięciu lat i często sprawiają dzieciom trudności. Część dzieci ma z nimi kłopoty jeszcze w okresie szkolnym. Doskonalenie procesu  artykulacji opiera się wtedy tylko na czynności mówienia. Na każdym z tych etapów mowę można (i należy) wspomagać odpowiednią gim­nastyką narządów artykulacyjnych, podnosząc ich sprawność.

Dalsza część artykułu: GIMNASTYKA DLA JĘZYKA Z MAMĄ I TATĄ

 

Przyczyny i konsekwencje zachowań agresywnych dzieci

czwartek, 23 lutego 2012 00:00

 

Współczesny świat przeżywa różnorodne kryzysy: ekonomiczne, ekologiczne, polityczne. Jednak najbardziej niebezpieczny dla rozwoju ludzkości jest kryzys miłości. Ludzie mają coraz większe problemy z uczeniem się miłości i okazywaniem jej innym. Kryzys wartości świata dorosłych, wszelkie uzależnienia najbardziej negatywny wpływ wywierają na młode pokolenie, na dzieci, które dopiero uczą się rozpoznawać świat.

Dalsza część artykułu: Przyczyny i konsekwencje zachowań agresywnych dzieci

 

Strona 6 z 6