REKRUTACJA

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 1 lutego 2021r. Szczegółowe informacje oraz wnioski można pobrać na stronie głównej (start) lub poniżej

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb

 

POBIERZ:

- Wniosek o przyjęcie do przedszkola - drukujemy dwustronnie

- Oświadczenie nr 1 o samotnym wychowaniu

- Oświadczenie nr 2 rodziców/opiekunów prawnych kandydata dotyczące wielodzietności

- Oświadczenie nr 3 rodziców/opiekunów prawnych dziecka o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym

- Oświadczenie nr 4 rodziców/opiekunów prawnych, dotyczące faktu, że rodzeństwo kandydata uczęszcza bądź uczęszczało do danego przedszkola