Święto Niepodległości w Przedszkolu „Stokrotka”

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

Święto Niepodległości w Przedszkolu „Stokrotka”

 

Dzień Niepodległości 11 listopada to najważniejsze polskie święto narodowe, upamiętniające rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu nawet najmłodsze pokolenie. Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W naszym przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczono rocznicę odzyskania niepodległości. W ramach starań placówki o uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” (przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty),  jest realizowany program patriotyczny „Kto Ty Jesteś - Polak Mały”.  Dzieci z grupy IV „Stokrotki” z okazji Święta Niepodległości 11 listopada zaprezentowały montaż słowno-muzyczno-taneczny, w którym opowiedziały historię Polski w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego o wolność. Odśpiewały hymn Polski oraz pieśni patriotyczne. Występ zorganizowany został najpierw dla rodziców, następnie dla dzieci z naszego przedszkola oraz mieszkańców miasta w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. W ustach młodego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane i wymowne: ,,Kto ty jesteś? Polak mały’’. Recytatorskie i wokalne umiejętności przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami, a także gestami wzruszenia. Poprzez kultywowanie uroczystości narodowych dzieci uczą się patriotyzmu, postawy młodego pokolenia. Młodych ludzi powinien pociągać dobry przykład osób szczerze zatroskanych o Polskę. Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. W pełni do realizacji tego zadania zaangażowali się rodzice naszych wychowanków, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do podejmowania dalszych takich działań.

 

Opracowała Milena Stachelek