UDZIAŁ DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1 „STOKROTKA” W MRĄGOWIE W KONKURSACH PLASTYCZNYCH (rok szkolny 2013/2014)

UDZIAŁ DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1 „STOKROTKA”  W MRĄGOWIE W KONKURSACH PLASTYCZNYCH
(rok szkolny 2013/2014)


Dzieci z naszego przedszkola w tym roku szkolnym wzięły udział w11 konkursach plastycznych. Nasze przedszkole zorganizowało 6 z nich, pozostałe 5 miało organizatorów poza terenem placówki.

Konkursy wewnątrzprzedszkolne:
• „Kasztanki górą”- (X 2013r.) – organizator : M. Krueger
• „Zdrowie na moim talerzu”- ( III 2014 r.)- organizator : A. Stankiewicz
• „Piękno przyrody”- ( IV 2014 r.) wojewódzki konkurs plastyczny ; organizatorzy:
E.Kuźmińska, D.Krzymowska, B.Pazik


Konkursy poza terenem placówki:
• „Zapobiegajmy pożarom”- ( XII 2013r.)- organizator :  ZOP  ZOSP  RP, przy współudziale
Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie
• „Rzeki i jeziora dostępne dla wszystkich”- ( XII 2013r.)- organizator : Stowarzyszenie
Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
• „Ptaki naszego regionu”- ( V 2014 r.)- organizator : Starostwo Powiatowe w MrągowieOpracowała : Wiesława  Szczecińska