RYTM DNIA

 

RYTM  DNIA

dzieci młodsze

6.00-7.00

Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne.

7.00-7.50

Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne-stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.50-8.00

Poranne zabawy ruchowe.

8.00-8.10

Zabawy logopedyczne.

8.10-8.20

Przygotowanie do śniadania-czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.20-8.40

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków żywieniowych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.40-8.50

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów.

9.00-9.40

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia języka angielskiego.

9.40-10.20

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.20-10.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków).

10.30-11.30

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych.  w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.30-11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11.30-12.00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00-12.20

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu- nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12.20-14.00

Relaks, słuchanie bajek, muzyki- wyciszenie.

14.00-14.10

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10-14.25

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

14.25-15.30

Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w sali według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.

15.30-16.30

Rozchodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zabawy swobodne.

 

Ramowy rozkład dnia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).

 

 

RYTM  DNIA

dzieci starsze

6.00-7.00

Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”.  Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne.

7.00-7.50

Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne-stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.50-8.00

Poranne zabawy ruchowe.

8.00-8.10

Zabawy logopedyczne.

8.10-8.20

Przygotowanie do śniadania-czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.20-8.40

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków żywieniowych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.40-8.50

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, korzystanie z toalety, mycie zębów.

9.00-10.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia języka angielskiego.

10.00-10.20

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.20-10.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, nauka zapinania guzików, suwaków, wiązania sznurowadeł).

10.30-11.30

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, spacery, wycieczki- poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych.

11.30-11.40

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

11.40-12.00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, nożem i widelcem), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00-12.25

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.

12.25-13.00

Relaks, słuchanie bajek, muzyki- wyciszenie.

13.00-14.00

Zabawy ogólnorozwojowe.

14.00-14.10

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.10-14.25

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

14.25-15.30

Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w sali według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.

15.30-16.30

Rozchodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zabawy swobodne.

 

Ramowy rozkład dnia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).