Sprawozdanie "Szkoła Wierna Dziedzictwu" 2018/2019