AKTUALNOŚCI

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” I półrocze roku szkolnego 2022/2023

środa, 15 lutego 2023 09:50

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota”

I półrocze roku szkolnego 2022/2023

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie realizowany jest program
z zakresu edukacji regionalno- patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak – Wielki Patriota”,
w grupach I- VII.

Program ma na celu:

-  Kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

-  Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, przedszkolnej, lokalnej i państwowej.

-  Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.

-  Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji.

 

Opis działań:

Obszar I. „Rodzina tu wszystko się zaczyna”

  1. 1. „Rodzina razem się trzyma” – realizacja tematów kompleksowych na temat rodziny, usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny (moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie, moja bliższa i dalsza rodzina) poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady z literatury, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze, zabawy w odgrywanie ról, wykonywanie prac plastycznych, upominków dla najbliższych.

Tematy kompleksowe dot. powyższego punktu zostały zrealizowane we wszystkich grupach wiekowych, tj. I- VII.

Podjęte działania:

-  prowadzenie zajęć z zakresu wspomagania rozwoju mowy, na które dzieci mogły przynieść zdjęcia z rodzinnych albumów i opowiadały o swojej rodzinie i tradycjach panujących
w domach dzieci, organizowaniu wystawy zdjęć,

-  prowadzenie dyskusji dydaktycznych, zabaw ruchowych;

-  wykonywanie prac plastycznych o tematyce rodzinnej, tj. upominki dla rodziców, babć
i dziadków, lepienie z masy solnej, pieczenie i ozdabianie pierników, wykonanie drzewa genealogicznego;

-  nauka wierszy, piosenek i układów tanecznych;

-  wprowadzanie zabaw: logopedycznych („Babcia sprząta mieszkanie”), zabaw z elementem dramy, słownikowych, słowotwórczych, pantomimicznych, zabaw z elementem arteterapii, dydaktycznych, zabaw matematycznych,

-  czytanie bajek i opowiadań o rodzinie, układanie historyjek obrazkowych,

-  „Pamiątki rodzinne”- realizacja działań z zakresu „Szkoła pamięta”- prezentacja pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty), przekazywanych z pokolenia na pokolenie podczas warsztatów z rodzicami;

Dalsza część artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” I półrocze roku szkolnego 2022/2023

 

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” Rok szkolny 2021/2022

środa, 15 lutego 2023 09:36

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota”

Rok szkolny 2021/2022

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie realizowany jest program
z zakresu edukacji regionalno- patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak – Wielki Patriota”,
w grupach I- VII.

Program ma na celu:

-  Kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

-  Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, przedszkolnej, lokalnej
i państwowej.

-  Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.

-  Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji.

 

Opis działań:

Obszar I. „Rodzina tu wszystko się zaczyna”

  1. 1. „Rodzina razem się trzyma” – realizacja tematów kompleksowych na temat rodziny, usystematyzowanie wiadomości na temat własnej rodziny (moi rodzice, moje rodzeństwo, moi dziadkowie, moja bliższa i dalsza rodzina) poprzez rozmowy, pogadanki, przykłady
    z literatury, filmy edukacyjne, piosenki, wiersze, zabawy w odgrywanie ról, wykonywanie prac plastycznych, upominków dla najbliższych.

Tematy kompleksowe dot. powyższego punktu zostały zrealizowane we wszystkich grupach wiekowych, tj. I- VII.

Podjęte działania:

-  prowadzenie zajęć z zakresu wspomagania rozwoju mowy, na które dzieci mogły przynieść zdjęcia z rodzinnych albumów i opowiadały o swojej rodzinie i tradycjach panujących
w domach dzieci, organizowaniu wystawy zdjęć,

-  prowadzenie dyskusji dydaktycznych,

-  wykonywanie prac plastycznych o tematyce rodzinnej, tj. upominki dla rodziców, babć
i dziadków, wykonanie drzewa genealogicznego;

-  nauka wierszy, piosenek i układów tanecznych;

-  wprowadzanie zabaw: logopedycznych („Babcia sprząta mieszkanie”), zabaw
z elementem dramy, słownikowych, słowotwórczych, pantomimicznych, zabaw
z elementem arteterapii, dydaktycznych, zabaw matematycznych,

 

-  czytanie bajek i opowiadań o rodzinie, układanie historyjek obrazkowych,

Dalsza część artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej, pt. „Mały Przedszkolak- Wielki Patriota” Rok szkolny 2021/2022

 

Sprawozdanie z realizacji programu ekologicznego „Każdy przedszkolak mały i duży, dba o przyrodę i przyrodzie służy” rok szkolny 2022/2023 (I półrocze)

środa, 15 lutego 2023 09:34

Sprawozdanie z realizacji programu ekologicznego

„Każdy przedszkolak mały i duży, dba o przyrodę i przyrodzie służy”

rok szkolny 2022/2023 (I półrocze) - zbiorówka

ENERGIA

MY ENERGIĘ OSZCZĘDZAMY – WAS DO TEGO NAMAWIAMY

W ramach realizacji obszaru ENERGIA dzieci poznały różne jej źródła oraz sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i dziś np. zajęcia pt. „Od łuczywa do żarówki”. Odwiedziły pomieszczenia administracyjne i gospodarcze przedszkola, dowiedziały się co to jest prąd i jak pracuje licznik pomiaru prądu. Gościły pracownika gospodarczego przedszkola, który opowiedział skąd się bierze prąd, zapoznał z alternatywnymi źródłami energii oraz pokazał jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych. Wspólnie z nauczycielkami szukały sposobu na  zmniejszenie strat ciepła w przedszkolnych salach. Po przeprowadzonej burzy mózgów dzieci  ustaliły sposoby oszczędzania energii w domu i przedszkolu. W grupach starszych po obejrzeniu filmu edukacyjnego przeprowadzono dyskusję nt odnawialnych źródeł energii i ich pozytywnego wpływu na klimat.    Zainspirowane tematyką, tworzyły hasła przypominające o oszczędzaniu energii, wykonywały prace plastyczne. Powyższa tematyka została zrealizowana w grupach IV – VII.

WODA

Z  PRZYRODĄ  CHCESZ  ŻYĆ  W  ZGODZIE?  –  POMYŚL  O  WODZIE!   OSZCZĘDZAJ KROPELKI, TO KŁOPOT NIEWIELKI.

 

W ramach obszaru WODA dzieci dowiedziały się skąd się bierze woda w kranie, a także poznały jej obieg w przyrodzie. Wraz z pracownikiem gospodarczym przedszkola śledziły drogę rur kanalizacyjnych w przedszkolu. Dzieci, „wędrując” po globusie poznały  zasoby wody, a także zrozumiały dlaczego należy ją oszczędzać. Prowadząc liczne zabawy badawcze (np. „Ile wody jest w warzywach?,  „Co pływa, a co tonie?”, „Stany skupienia wody”), a także bezpośrednie obserwacje, dzieci poznawały w ciągu pierwszego półrocza stan skupienia wody, a także jej właściwości fizyczne, słuchały jej dźwięków, tworzyły wodną muzykę oraz malowały wodne obrazy. W oparciu o opowiadania, ilustracje dzieci poznały ekosystemy wodne, a także  destruktywną działalność człowieka. Zrozumiały jakie znaczenie ma woda w funkcjonowaniu każdego żywego organizmu. Codzienne zabiegi higieniczne stworzyły okazję do uwrażliwiania dzieci na potrzebę oszczędnego gospodarowania wodą. Powyższa tematyka została zrealizowana w grupach IV – VII. Do realizacji w drugim półroczu zostały następujące zagadnienia:

 

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji ekologicznej, pt. „KAŻDY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY DBA O PRZYRODĘ I PRZYRODZIE SŁUŻY” Rok szkolny 2021/2022

środa, 15 lutego 2023 09:14

Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji ekologicznej,

pt. „KAŻDY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY DBA O PRZYRODĘ I PRZYRODZIE SŁUŻY”

Rok szkolny 2021/2022

 

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie realizowany jest program
z zakresu ekologii, pt. „Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę i przyrodzie służy” w grupach I- VII. 

 

Celem głównym programu jest kształtowanie u dzieci właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego poprzez aktywizowanie wychowanków w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, a także kształtowanie takich zachowań, jak poczucie moralnej odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska, empatii, troski i życzliwości w stosunku do zwierząt oraz dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

„ENERGIA”

„ MY ENERGIĘ OSZCZĘDZAMY – WAS DO TEGO NAMAWIAMY”

W ramach realizacji obszaru ENERGIA dzieci poznały różne jej źródła oraz sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i dziś. Odwiedziły pomieszczenia administracyjne i gospodarcze przedszkola, dowiedziały się co to jest i jak pracuje licznik pomiaru prądu,. Gościły pracownika gospodarczego przedszkola, który opowiedział skąd się bierze prąd, zapoznał z alternatywnymi źródłami energii oraz pokazał jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych. Wspólnie z nauczycielkami szukały sposobu na  zmniejszenie strat ciepła w przedszkolnych salach. Po przeprowadzonej burzy mózgów dzieci  ustaliły sposoby oszczędzania energii w domu i przedszkolu. W grupach starszych przeprowadzono dyskusję nt odnawialnych źródeł energii i ich pozytywnego wpływu na klimat.    Przedszkolaki w ramach jednostek tematycznych prowadziły obserwacje i zabawy badawcze np. „Gdzie gromadzi się prąd? – zabawa badawcza z wykorzystaniem baterii;  śledziły, „którędy ucieka ciepło z przedszkola”.  Zainspirowane tematyką, tworzyły hasła przypominające o oszczędzaniu energii, wykonywały prace plastyczne.

 

Powyższa tematyka została zrealizowana w grupach III-VII

„WODA”

„Z PRZYRODĄ CHCESZ ŻYC W ZGODZIE? – POMYŚL O WODZIE! OSZCZĘDZAJ KROPELKI, TO KŁOPOT NIEWIELKI”

 

W ramach obszaru WODA dzieci dowiedziały się skąd się bierze woda w kranie, a także poznały jej obieg w przyrodzie. Wraz z pracownikiem administracyjnym przedszkola śledziły drogę rur kanalizacyjnych w przedszkolu. Dzieci, „wędrując” po globusie poznały  zasoby wody, a także zrozumiały dlaczego należy ją oszczędzać. Prowadząc liczne zabawy badawcze (np. „Woda i olej?,  „Co pływa, a co tonie?”, „Woda  i detergenty”), a także bezpośrednie obserwacje, dzieci poznawały w ciągu całego roku stan skupienia wody, a także jej właściwości fizyczne, słuchały jej dźwięków, tworzyły wodną muzykę oraz malowały wodne obrazy. W oparciu o opowiadania, ilustracje dzieci poznały ekosystemy wodne, a także  destruktywną działalność człowieka. Zrozumiały jakie znaczenie ma woda w funkcjonowaniu każdego żywego organizmu. W marcu, wszystkie przedszkolaki uroczyście obchodziły Światowy Dzień Wody.

Dalsza część artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu z zakresu edukacji ekologicznej, pt. „KAŻDY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY DBA O PRZYRODĘ I PRZYRODZIE SŁUŻY” Rok szkolny 2021/2022

 

Dla każdego coś ciekawego! Krótkie, praktyczne i przydatne porady w formie artykułów dla każdego rodzica

poniedziałek, 13 lutego 2023 13:04

Aktywność fizyczna a zdrowie dziecka
Usprawnianie motoryki małej i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym
Wpływ mediów na relacje  w rodzinie
Wskazówki logopedyczne dla rodziców
Mamo, tato pobaw się ze mną - propozycje zabaw wspierających integrację sensoryczną dziecka

Sieć jak narkotyk

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490:sie-jak-narkotyk&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Przedszkolak bezpieczny w sieci

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=491:przedszkola-bezpieczny-w-sieci&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Jak rodzice wpływają na emocje swoich dzieci?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=477:jak-rodzice-wpywaj-na-emocje-swoich-dzieci&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Jak przedszkolak może przetrwać jesienno-zimowy czas.

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=501:jak-przedszkolak-moe-zdrowo-przetrwa-jesienno-zimowy-czas&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej? Jak mu pomóc?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=503:2021-10-27-06-19-22&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE- KSIĄŻKA KONTRA TECHNOLOGIA

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=475:wychowanie-przez-czytanie-ksika-kontra-technologia&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Mądre wychowanie dzieci

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=247:qmoje-dzieckoq-seria-artykuow-dla-rodzicow-&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

WSPIERAJ! NIE WYRĘCZAJ! - CO OZNACZA SAMODZIELNOŚĆ U PRZEDSZKOLAKA?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241:-wspieraj-nie-wyrczaj-co-oznacza-samodzielno-u-przedszkolaka&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Matematyka dla 3, 4 -latków

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451:2020-01-10-06-44-37&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Rodzeństwo- co można zrobić, by poprawić relacje?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-rodzestwo-co-mona-zrobi-by-poprawi-relacje-&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

JAK ZDROWO ZACHĘCAĆ DO JEDZENIA NIEJADKA

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=473:jak-zdrowo-zachca-do-jedzenia-niejadka&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

By niejadek zjadł… gdy dziecko cierpi na brak apetytu

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=472:by-niejadek-zjad-gdy-dziecko-cierpi-na-brak-apetytu&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Kreatywność – najważniejszy talent dziecka

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=471:kreatywno-najwaniejszy-talent-dziecka&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Mutyzm wybiórczy (selektywny)

 

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=469:2020-04-03-17-25-22&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Najbardziej rozkojarzone dziecko w grupie, czyli problemy z koncentracją uwagi

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=468:najbardziej-rozkojarzone-dziecko-w-grupie-czyli-problemy-z-koncentracj-uwagi&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Zachowania i emocje dziecka, które rozpoczyna przygodę z przedszkolem

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=432:2019-10-29-08-28-23&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Zachowania i emocje dziecka, które rozpoczyna przygodę z przedszkolem

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=432:2019-10-29-08-28-23&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

4 PRZYKAZANIA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKA

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=398:2019-02-14-10-05-00&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

KILKA SPOSOBÓW NA PRZEDSZKOLNEGO NIEJADKA

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=397:2019-02-14-10-02-31&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

JAK MÓWIĆ, ŻEBY MALUCHY NAS SŁUCHAŁY

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396:2019-02-14-09-58-24&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

AGRESJA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM- JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395:agresja-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-jak-sobie-z-ni-radzi&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Wychowanie do wartości

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=323:wychowanie-do-wartoci&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

W jaki sposób dbać o sprawność fizyczną starszych przedszkolaków

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286:w-jaki-&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego do realizacji obowiązku szkolnego w kontekście nauczyciela i rodzica

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285:wspieranie-&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

CUKIER W DIECIE DZIECKA

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:cukier-w-diecie-dziecka&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

JAK KSZTAŁTOWAĆ NAWYKI ŻYWIENIOWE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:jak-ksztatowa-nawyki-ywieniowe-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Jak wspomagać dziecko w rozwoju zdolności do skupienia uwagi?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=256:-jak-wspomaga-dziecko-w-rozwoju-zdolnoci-do-skupienia-uwagi&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249:qmoje-dzieckoq-seria-artykuow-dla-rodzicow&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

MASAŻYKI CZYLI UCZYMY SIĘ BLISKOŚCI

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258:masayki-czyli-uczymy-si-bliskoci&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Jedzenie ma znaczenie czyli czy wiesz, co je twoje dziecko?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257:jedzenie-ma-znaczenie-czyli-czy-wiesz-co-je-twoje-dziecko&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

CZEGO BOJĄ SIĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:czego-boj-si-dzieci-w-wieku-przedszkolnym&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

 

Zdrowe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=248:qmoje-dzieckoq-seria-artykuow-dla-rodzicow&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

INTELIGENCJA EMOCJONALNA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=239:inteligencja-emocjonalna-u-dzieci-w-wieku-przedszkolnym&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO – DYLEMAT RODZICÓW, CZYLI JAKĄ WYBRAĆ KSIĄŻKĘ

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:poczytaj-mi-mamo-poczytaj-mi-tato-dylemat-rodzicow-czyli-jak-wybra-ksik&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

GIMNASTYKA DLA JĘZYKA Z MAMĄ I TATĄ

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=165:gimnastyka-dla-jzyka-z-mam-i-tat-&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

Przyczyny i konsekwencje zachowań agresywnych dzieci

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=167:przyczyny-i-konsekwencje-zachowa-agresywnych-dzieci&catid=43:artykuy-dla-rodzicow&Itemid=133

O oszczędzaniu energii w domu i środowisku lokalnym

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=143:o-oszczdzaniu-energii-w-domu-i-rodowisku-lokalnym&catid=41:artykuy-ekologia&Itemid=123

Jak uczyć dzieci proekologicznych postaw?

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:jak-uczy-dzieci-proekologicznych-postaw&catid=41:artykuy-ekologia&Itemid=123

JAK WYCHOWAĆ MAŁEGO EKOLOGA

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196:jak-wychowa-maego-ekologa&catid=41:artykuy-ekologia&Itemid=123

7 podpowiedzi, jak uczyć dzieci patriotyzmu

http://www.stokrotka.mragowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439:7-podpowiedzi-jak-uczy-dzieci-patriotyzmu&catid=54:artykuy-patriotyczne&Itemid=169

 

   

Kursy dla ósmoklasistów

wtorek, 17 stycznia 2023 07:35

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Mrągowa - Pana Stanisława Bułajewskiego uczniowie klas 8 mogą skorzystać w preferencyjnych cenach z kursów przygotowujących do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Kursy składają się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online (1 x w tygodniu).

Kursy są organizowane przez Fundację Miasto, powołaną przez Związek Miast Polskich, i jej partnera Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi Miasto podpisało porozumienie.

Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne. Podczas zajęć zostaną omówione kluczowe zagadnienia egzaminacyjne, a uczniowie poznają strategie rozwiazywania zadań egzaminacyjnych.

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświaty, najlepszych nauczycieli                          z całego kraju, laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online. Kursy są realizowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.

Dzięki nawiązanej przez Burmistrza Miasta Mrągowa współpracy z Fundacją Miasto dla uczniów mrągowskich szkół udało się wynegocjować bardzo konkurencyjny i atrakcyjny upust od ceny podstawowej kursu w wysokości aż 75%. Wówczas cena za kurs (jeden przedmiot) wyniesie 218,75 zł przy cenie podstawowej za kurs 875 zł.

Szczegóły zakupu: www.lecturusjunior.pl

Zachęcamy do skorzystania.

 

Mikołajki 2022

poniedziałek, 02 stycznia 2023 10:26

Mikołajki w Przedszkolu „Stokrotka”

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

6 grudnia już tradycyjnie Mrągowscy MotoMikołaje ze Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych ŁAPA Mrągowo odwiedzili Dzieci z Przedszkola „Stokrotka”. Mikołaje obdarowali cukierkami nasze Szkraby i przekazali wspaniałe słodkości na ręce Pani Dyrektor Przedszkola Elżbiety Połomki, co wywołało ogrom uśmiechu na twarzach dzieci. Przedszkolaki z radością śpiewały piosenki Mikołajom, dodatkowo każda z grup przygotowała naszych gościom podarunek w postaci własnoręcznie wykonanych laurek. Oczekiwana cały rok wizyta minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym maluchom wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków. Cieszymy się, że MotoMikołaje o nas pamiętali i czekamy na ich wizytę w przyszłym roku. Odwiedziny wyjątkowych gości wprowadziły wszystkich w radosny klimat Świąt Bożego Narodzenia.

To był cudowny dzień!

Opracowała: Julita Mantei

   

Strona 1 z 33