Artykuły dla rodziców

Święto Ziemi 2022

poniedziałek, 09 maja 2022 07:27

Święto Ziemi w Przedszkolu „Stokrotka” w Mrągowie

22 kwietnia to ważna data dla naszego przedszkola, gdyż jak co roku nasze  przedszkole promuje postawy ekologiczne, a jednym z nich są  obchody święta - Dzień Ziemi. W tym roku był to szczególny dzień, ponieważ, we wszystkich grupach odbył się bal ekologiczny - „Bal witaminek”. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały bardzo ciekawe i pomysłowe stroje, które zostały  wykonane z odpadów i ekologicznych materiałów. Dzieci z radością prezentowały swoje kreacje. W czasie pokazu nasze przedszkolaki wspaniałymi piosenkami, wierszami, tańcami o ekologicznej treści opowiadały jak należy dbać o nasz wspólny dom, czyli Ziemię i całą przyrodę.

Czas ten minął  w wesołej atmosferze. Relacje z pokazów można będzie obejrzeć na naszej stronie internetowej w zakładce „występy naszych przedszkolaków”.  Życzymy miłych wrażeń podczas  oglądania.

Nasze przedszkole również  było organizatorem ekologicznego konkursu wojewódzkiego pt. „Segreguję- Warmię i Mazury ratuję”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace i laureatom serdecznie gratulujemy.

Priorytetem naszego przedszkola jest ochrona środowiska, uczymy od najmłodszych zachowań proekologicznych. Oszczędzajmy  energię, wodę, segregujmy śmieci.

Żyjmy ekologicznie. Pamiętajmy, że przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie.

Opracowała: Anna Stankiewicz

 

Festiwal wiedzy w gr. VII

piątek, 29 kwietnia 2022 07:23

 

Artykuł – „Festiwal Wiedzy”

 

Nasze przedszkole co roku organizuje Festiwal Wiedzy, dając dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki.

Celem festiwalu było rozbudzenie zainteresowań światem, który jest pełen ciekawych, często tajemniczych zjawisk. Poprzez proste doświadczenia, zabawy badawcze,  wspólne eksperymentowanie oraz rozwiązywanie zagadek nasze przedszkolaki zdobyły niesamowitą wiedzę z zakresu fizyki i chemii, która zaowocuje w przyszłej edukacji.

Taki, też jest cel organizowanego w naszym przedszkolu od kilku lat festiwalu wiedzy, w którym uczestniczą dzieci pięcio- i sześcioletnie.

Nauczyciele z pełnym profesjonalizmem przygotowali i przeprowadzili szereg  eksperymentów, angażując dzieci do zabawy w „małych naukowców”. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie pod kierunkiem dorosłych wykonywały doświadczenia i eksperymenty.

Festiwal Wiedzy, który corocznie odbywa się w naszym przedszkolu, to nie tylko świetna zabawa połączona z nauką, ale także sposób na rozbudzanie zainteresowań technicznych, ciekawości świata i tym samych chęci jego zdobywania w trosce o jego przyszłość, także dla następnych pokoleń.

Mamy nadzieję, że wiedza, umiejętności oraz przeżycia zdobyte podczas festiwalu nauki staną się dla dzieci inspiracją do wiedzy zdobywanej w kolejnych latach edukacji. Jeszcze raz bardzo dziękujemy rodzicom ( pani Anecie Dmuchowskiej za zaangażowanie i pomoc w grupie VII „Fiołki”).

 

Opracowała: Klaudia Nadrowska

 

 

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

czwartek, 17 lutego 2022 07:33

Na prawidłowy rozwój dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Ułatwia ona nawiązywanie kontaktów społecznych, pozwala komunikować się z innymi, jest także narzędziem w zdobywaniu informacji. Dzięki mowie dziecko wyraża własne sądy, uczucia i upodobania. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole, w szczególności w zakresie czytania i pisania.

PRZEBIEG ROZWOJU MOWY U DZIECI

Wyróżniamy pięć podstawowych okresów kształtowania się mowy:

Okres prenatalny - już wtedy dziecko odbiera bodźce, kształtują się· ograny mające wpływ na artykulację.

Okres melodii (0-1 rok życia),

  • · W pierwszych miesiącach życia pojawia się głużenie – przypadkowe dźwięki. Głużenie obserwowane jest u wszystkich dzieci, również u głuchych. Około 5-6 miesiąca życia pojawia się gaworzenie. W przeciwieństwie do głużenia jest celowe.

Okres wyrazu (1-2 rok życia)

  • · Około pierwszego roku życia dziecko wymawia pierwsze wyrazy. W tym okresie dziecko rozumie znacznie więcej słów niż jest w stanie wypowiedzieć. Ich aparat artykulacyjny nie jest wystarczająco rozwinięty - dziecko jest w stanie wypowiedzieć jedynie niektóre głoski. W tym okresie powinny pojawić się samogłoski ustne (a, o, e, u, i) oraz spółgłoski (p, b, t, d, k, g, ch, w, f, ś, m, j, ń, n, l).

Okres zdania (2-3 rok życia )

  • · Wypowiedzi dziecka stają się coraz bardziej zrozumiałe dla otoczenia. W tym okresie u dzieci pojawiają się wszystkie samogłoski oraz większa część półgłosek (m, n, l, ł, j, ń, p, b, t, d, k, g, ch , f, w, ś, ź, ć, dź). Pod koniec tego okresu, u progu edukacji przedszkolnej pojawiają się też s, z, c, dz. ok życia),  Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia).· W wymowie dzieci 5-letnich powinny pojawić się głoski sz, rz (ż), cz, dż oraz głoska r . Dziecko kończące 6 rok życia powinno wymawiać poprawnie wszystkie głoski języka polskiego. Należy przy tym pamiętać, że nabywanie mowy jest procesem zindywidualizowanym i nie przebiega identycznie u wszystkich dzieci.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE U DZIECI WADY WYMOWY

Sygmatyzm - czyli tzw. seplenienie - polega na wadliwej realizacji głosek szumiących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz) i ciszących (s, ź, ć, dź).

Rotacyzm - charakteryzuje się niewłaściwym wymawianiem głoski (r).

Mowa bezdźwięczna - nieprawidłowa wymowa głosek dźwięcznych.

Nieprawidłowa wymowa głosek k, g.

Dalsza część artykułu: WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

 

Aktywność fizyczna, a zdrowie dziecka

czwartek, 17 lutego 2022 07:31

 

Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje.

Występujący u dzieci "głód ruchu" jest wyrazem podświadomej chęci zaspakajania tej potrzeby zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka.

Przed placówkami oświatowymi i domem rodzinnym stoi odpowiedzialne zadanie stworzenia dziecku możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, z zachowaniem odpowiedniej proporcji między nauką, zabawą, odpoczynkiem biernym, a aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna to zachowania prozdrowotne, mające bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.

Na wzór piramidy zdrowego żywienia specjaliści opracowali piramidę aktywności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, składającą się z czterech "pięter". Najniższe z nich (a jednocześnie podstawowe) dotyczy najprostszych form ruchu, związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak wchodzenie po schodach, pokonywanie pieszo trasy do szkoły lub przedszkola, korzystanie z placu zabaw czy spacery z psem. Dobrze byłoby, aby ograniczenie używania windy, schodów ruchomych, samochodu czy środków komunikacji miejskiej stało się naszym prozdrowotnym nawykiem, aby - mówiąc językiem obiegowym - "weszło w krew" zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Na drugim piętrze piramidy znajdują się powszechnie znane postacie aktywności fizycznej, na przykład jazda na rowerze lub zabawy z piłką, z których dzieci powinny korzystać przynajmniej, co drugi dzień. Ich celem jest podniesienie tętna w czasie wysiłku. Ten rodzaj aktywności powinien trwać jednorazowo minimum 20 minut.

Trzecie piętro piramidy mogą zajmować takie formy ruchu, jak pływanie oraz lubiane przez dziewczęta ćwiczenia o charakterze rytmiczno-tanecznym lub preferowane przed chłopców sporty walki. Zazwyczaj są to zajęcia zorganizowane, prowadzone przez specjalistów. Zaleca się korzystanie z nich co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Do aktywności fizycznej z trzeciego piętra piramidy warto wybrać dla dziecka jego ulubioną formę ruchu. Celem stosowania tych ćwiczeń jest przede wszystkim rozwinięcie siły i wytrzymałości oraz zadbanie o elastyczność mięśni.

Na "wierzchołku" piramidy umieszczono bierne formy wypoczynku. Niektóre z nich są zalecane i potrzebne do właściwego funkcjonowania. Na przykład nasz organizm potrzebuje stosownej ilości snu, a po ćwiczeniach ruchowych odpowiedniej ilości wypoczynku.

 

Biorąc pod uwagę, że dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga jeszcze opieki rodziców (np. podczas zabawy na placu zabaw), warto poświęcić spędzony razem czas na wspólną aktywność fizyczną (szczególnie na powietrzu). Z pewnością przyniesie to korzyści zdrowotne obu pokoleniom oraz wpłynie na umocnienie rodzinnej więzi emocjonalnej.

Dalsza część artykułu: Aktywność fizyczna, a zdrowie dziecka

 

Wyślij kartkę mundurowym na granicy

poniedziałek, 13 grudnia 2021 09:26

Wyślij kartkę mundurowym na granicy”- to nowa inicjatywa mająca na celu wsparcie mundurowych, którzy pełnią służbę na granicy polsko- białoruskiej. Mając na uwadze jak trudna jest sytuacja związana z kryzysem migracyjnym, każde słowa otuchy są dla żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej niezwykle ważne i potrzebne. Nasze Przedszkole „Stokrotka” także przyłączyło się do akcji. Dzieci z grupy VII „Fiołki” chcąc okazać wdzięczność służbom mundurowym za obronę granicy Polski, wykonały „kartki wsparcia”. Za pośrednictwem funkcjonariusza Straży Granicznej pani  Eweliny Bacza kartki zostały przekazane do Placówki Straży Granicznej w Bezledach na ręce ppłk SG Mariusza Harafa.

Opracowała: Martyna Nicewicz

 

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

wtorek, 07 grudnia 2021 11:12

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

Oddychanie czystym powietrzem jest bardzo ważne dla funkcjonowania naszego organizmu, dlatego w Przedszkolu  „Stokrotka” 15 listopada obchodziliśmy Dzień Czystego Powietrza. Dzieci  poznawały sposoby ograniczenia zanieczyszczania powietrza i jego znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz sposoby praktycznego wykorzystania powietrza przez człowieka. Bez powietrza nie można żyć, więc wszyscy powinni dbać o to, by było czyste. Dzieci z grupy VII „ Fiołki” przygotowały plakat tematyczny, który został wyeksponowany w holu głównym przedszkola,  by również rodziców uwrażliwić na istotny problem zanieczyszczenia powietrza-  problem naszych czasów.

 

Opracowała: Martyna Nicewicz

   

Andrzejki 2021

czwartek, 02 grudnia 2021 09:26

Andrzejki

26 listopada w Naszym Przedszkolu odbyła się impreza Andrzejkowa. Dzieci mogły poznać ludowe zwyczaje oraz obrzędy związane z tym świętem. Przedszkolaki zostały  uwrażliwione na piękno tradycji. Tego dnia Pociechy z Przedszkola „Stokrotka” przeniosły się w magiczny świat wróżb. Dbając i pielęgnując rodzime tradycje, Panie w przedszkolu zorganizowały swoim wychowankom super zabawy - były wróżby oraz konkursy, tj. wróżenie z butów, lanie wosku, losowanie butelką zawodu, jaki dzieci będą wykonywać w przyszłości. Czy wróżby się spełnią - przyszłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły one wiele radości i były okazją do wspólnej cudownej zabawy. Ten magiczny dzień wróżb i czarów bardzo podobał się Naszym dzieciom szczególnie, że tradycyjnie tańcowały i szalały przy dźwiękach wesołej muzyki oraz urzędowały przy słodkim, zdrowym poczęstunku. Cóż to był za wspaniały dzień!

 

 

Opracowała: Julita Mantei

 

Dzień Pluszowego Misia w Naszym Przedszkolu

czwartek, 02 grudnia 2021 09:22

„Dzień Pluszowego Misia w Naszym Przedszkolu”

 

„Pokochaj pluszowego misia
On przyjacielem dzieci jest
Dorotka Adaś i Justysia
Wesoło wszyscy bawmy się

 

Jak co roku 25 listopada wszystkie misie na całym świecie obchodzą swoje święto. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. Popularność maskotki sprawiła, że zaczęto ją chętnie wykorzystywać w powstających bajkach dla dzieci. Na tej fali powstało wiele kultowych misiowych postaci takich jak m. in. Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Barnaba. W Polsce również narodzili się nowi pluszowi bohaterowie np. Miś Uszatek, Miś z okienka, Miś Coralgol. Wszystkie, choć wyglądem różniły się od siebie, były pluszowymi niedźwiadkami. Ponadczasowość pluszowych misiów sprawiła, że bajki są chętnie oglądane przez kolejne pokolenia dzieci. Tego dnia do Naszego Przedszkola każde dziecko przyszło ze swoim przyjacielem- Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, wprost bajecznie kolorowe a każdy był piękny i wyjątkowy. Przedszkolaki pełne radości, czerpanej ze wspólnej zabawy, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez Panie Nauczycielki- śpiewały piosenki, tańczyły, rozwiązywały zagadki oraz oglądały prezentacje multimedialne. Dzieci wykonały także przepiękne prace plastyczne, którego motywem przewodnim był oczywiście Miś.

Opracowała: Julita Mantei

   

Strona 1 z 8