Artykuły dla rodziców

WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE- KSIĄŻKA KONTRA TECHNOLOGIA

niedziela, 21 maja 2023 00:00

 

Obecne czasy dają nam szeroki dostęp do nowinek technologicznych, które w dużej mierze wpływają na nasze życie. Tradycja powszechnego czytania znalazła się w obliczu dużego zagrożenia. Za sprawą jednego guzika, kliknięcia myszką, przesunięcia palcem uzyskujemy darmowy bilet wstępu do świata newsów i rozrywki. Ci którzy korzystają z tego bez umiaru, płacą wysoką cenę. Jest nią oddanie umysłu w leasing, tym którzy zarabiają na jego bierności i lenistwie, na braku wyobraźni, podatności na manipulację i coraz mocniejszym uzależnieniu od mediów. Wielu z nas nie jest tego świadomym, a w szczególności nie są świadome tego dzieci, które stanowią coraz ważniejszy segment rynku odbiorców mediów i niestety powiększającą się rzeszę medialnych nałogowców. Każdego dnia bez ograniczeń korzystamy z coraz bogatszej oferty mediów, które stały się głównym źródłem rozrywki zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Dalsza część artykułu: WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE- KSIĄŻKA KONTRA TECHNOLOGIA

 

Kursy dla ósmoklasistów

wtorek, 17 stycznia 2023 07:35

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Mrągowa - Pana Stanisława Bułajewskiego uczniowie klas 8 mogą skorzystać w preferencyjnych cenach z kursów przygotowujących do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Kursy składają się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych w formule online (1 x w tygodniu).

Kursy są organizowane przez Fundację Miasto, powołaną przez Związek Miast Polskich, i jej partnera Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi Miasto podpisało porozumienie.

Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne. Podczas zajęć zostaną omówione kluczowe zagadnienia egzaminacyjne, a uczniowie poznają strategie rozwiazywania zadań egzaminacyjnych.

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświaty, najlepszych nauczycieli                          z całego kraju, laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online. Kursy są realizowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.

Dzięki nawiązanej przez Burmistrza Miasta Mrągowa współpracy z Fundacją Miasto dla uczniów mrągowskich szkół udało się wynegocjować bardzo konkurencyjny i atrakcyjny upust od ceny podstawowej kursu w wysokości aż 75%. Wówczas cena za kurs (jeden przedmiot) wyniesie 218,75 zł przy cenie podstawowej za kurs 875 zł.

Szczegóły zakupu: www.lecturusjunior.pl

Zachęcamy do skorzystania.

 

Mamo, tato pobaw się ze mną PROPOZYCJE ZABAW WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ DZIECKA

piątek, 25 listopada 2022 11:48

MAMO, TATO POBAW SIĘ ZE MNĄ

PROPOZYCJE ZABAW

WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ DZIECKA

Integracja sensoryczna to proces dzięki, któremu mózg człowieka, otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą – a także z wcześniejszymi doświadczeniami po czym wysyła odpowiednią reakcję ruchową bądź myślową. Integracja sensoryczna jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania człowieka.

Proces powstawania integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym. Jednak najintensywniej przebiega w pierwszych 3 latach życia dziecka i trwa do około 7 roku życia.

ZABAWY, KTÓRE MOŻNA WYKONAĆ Z DZIECKIEM W DOMU WSPIERAJĄCE:

Układ dotykowy:

1. „Dotykowe pudełko”:

Do pudełka po butach lub poszewki na poduszkę, umieszczamy w środku różne przedmioty, po czym prosimy dzieci, by wkładając rękę do pudełka nie zaglądając spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka.

2. "Szukamy produktów":

W miseczce można umieścić ryż, kaszę gryczaną, pęczak, fasolę, schować różne małe przedmioty np. guziki, figurki, duża fasola w drobnym ryżu,  proponujemy dziecku aby wyszukiwało schowane tam drobne przedmioty.

3. Zabawa w kąpieli:

Podczas kąpieli można zachęcać dziecko, aby używało różnych rodzajów gąbek- różne struktury, mydeł - np. mydło w żelu i mydło w kostce czy później ręczników.

Do kąpieli w wannie można też dodać odrobinę krochmalu z maki ziemniaczanej, pozwoli to dziecku doświadczyć kąpieli w innej gęstości.

Dociskanie ręcznikiem po kąpieli.

Dalsza część artykułu: Mamo, tato pobaw się ze mną PROPOZYCJE ZABAW WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ DZIECKA

 

USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ I DUŻEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

wtorek, 22 listopada 2022 13:19

„USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ I DUŻEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

„O INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SŁÓW KILKA”

PRACA Z DZIECKIEM W OKRESIE PRZEDSZKOLYM UKIERUNKOWANA JEST NA OSIĄGNIĘCIE PONIŻSZYCH CELÓW ROZWOJOWYCH:

  • intensywny rozwój i integracja systemów sensorycznych,
  • rozwijanie sprawności w zakresie samoobsługi,
  • doskonalenie funkcji słuchowo- językowych i artykulacyjnych,
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
  • doskonalenie motoryki małej i dużej,
  • rozwój motoryki małej i precyzyjnych ruchów dłoni.

 

MOTORYKA MAŁA (chwyt i manipulacja)

Motoryka mała- jest, to zespół czynności, które są wykonywane przy pomocy rąk- dłoni i palców.

Usprawnianie motoryki małej pozwala dziecku na zdobycie umiejętności chwytania i poruszania

przedmiotami oraz kontrolę ruchu dłoni i palców, co jest niezbędne do wykonywania wielu czynności dnia codziennego.

Usprawnianie zdolności motorycznych pozytywnie wpływa na całościowy rozwój dziecka, w tym na koordynację wzrokowo- ruchową, koncentrację uwagi, a w przyszłości na naukę czytania i pisania.

 

Dalsza część artykułu: USPRAWNIANIE MOTORYKI MAŁEJ I DUŻEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

czwartek, 17 lutego 2022 07:33

Na prawidłowy rozwój dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Ułatwia ona nawiązywanie kontaktów społecznych, pozwala komunikować się z innymi, jest także narzędziem w zdobywaniu informacji. Dzięki mowie dziecko wyraża własne sądy, uczucia i upodobania. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów w szkole, w szczególności w zakresie czytania i pisania.

PRZEBIEG ROZWOJU MOWY U DZIECI

Wyróżniamy pięć podstawowych okresów kształtowania się mowy:

Okres prenatalny - już wtedy dziecko odbiera bodźce, kształtują się· ograny mające wpływ na artykulację.

Okres melodii (0-1 rok życia),

  • · W pierwszych miesiącach życia pojawia się głużenie – przypadkowe dźwięki. Głużenie obserwowane jest u wszystkich dzieci, również u głuchych. Około 5-6 miesiąca życia pojawia się gaworzenie. W przeciwieństwie do głużenia jest celowe.

Okres wyrazu (1-2 rok życia)

  • · Około pierwszego roku życia dziecko wymawia pierwsze wyrazy. W tym okresie dziecko rozumie znacznie więcej słów niż jest w stanie wypowiedzieć. Ich aparat artykulacyjny nie jest wystarczająco rozwinięty - dziecko jest w stanie wypowiedzieć jedynie niektóre głoski. W tym okresie powinny pojawić się samogłoski ustne (a, o, e, u, i) oraz spółgłoski (p, b, t, d, k, g, ch, w, f, ś, m, j, ń, n, l).

Okres zdania (2-3 rok życia )

  • · Wypowiedzi dziecka stają się coraz bardziej zrozumiałe dla otoczenia. W tym okresie u dzieci pojawiają się wszystkie samogłoski oraz większa część półgłosek (m, n, l, ł, j, ń, p, b, t, d, k, g, ch , f, w, ś, ź, ć, dź). Pod koniec tego okresu, u progu edukacji przedszkolnej pojawiają się też s, z, c, dz. ok życia),  Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia).· W wymowie dzieci 5-letnich powinny pojawić się głoski sz, rz (ż), cz, dż oraz głoska r . Dziecko kończące 6 rok życia powinno wymawiać poprawnie wszystkie głoski języka polskiego. Należy przy tym pamiętać, że nabywanie mowy jest procesem zindywidualizowanym i nie przebiega identycznie u wszystkich dzieci.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE U DZIECI WADY WYMOWY

Sygmatyzm - czyli tzw. seplenienie - polega na wadliwej realizacji głosek szumiących (sz, ż, cz, dż), syczących (s, z, c, dz) i ciszących (s, ź, ć, dź).

Rotacyzm - charakteryzuje się niewłaściwym wymawianiem głoski (r).

Mowa bezdźwięczna - nieprawidłowa wymowa głosek dźwięcznych.

Nieprawidłowa wymowa głosek k, g.

Dalsza część artykułu: WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

 

Aktywność fizyczna, a zdrowie dziecka

czwartek, 17 lutego 2022 07:31

 

Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje.

Występujący u dzieci "głód ruchu" jest wyrazem podświadomej chęci zaspakajania tej potrzeby zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka.

Przed placówkami oświatowymi i domem rodzinnym stoi odpowiedzialne zadanie stworzenia dziecku możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, z zachowaniem odpowiedniej proporcji między nauką, zabawą, odpoczynkiem biernym, a aktywnością fizyczną. Aktywność fizyczna to zachowania prozdrowotne, mające bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.

Na wzór piramidy zdrowego żywienia specjaliści opracowali piramidę aktywności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, składającą się z czterech "pięter". Najniższe z nich (a jednocześnie podstawowe) dotyczy najprostszych form ruchu, związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak wchodzenie po schodach, pokonywanie pieszo trasy do szkoły lub przedszkola, korzystanie z placu zabaw czy spacery z psem. Dobrze byłoby, aby ograniczenie używania windy, schodów ruchomych, samochodu czy środków komunikacji miejskiej stało się naszym prozdrowotnym nawykiem, aby - mówiąc językiem obiegowym - "weszło w krew" zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Na drugim piętrze piramidy znajdują się powszechnie znane postacie aktywności fizycznej, na przykład jazda na rowerze lub zabawy z piłką, z których dzieci powinny korzystać przynajmniej, co drugi dzień. Ich celem jest podniesienie tętna w czasie wysiłku. Ten rodzaj aktywności powinien trwać jednorazowo minimum 20 minut.

Trzecie piętro piramidy mogą zajmować takie formy ruchu, jak pływanie oraz lubiane przez dziewczęta ćwiczenia o charakterze rytmiczno-tanecznym lub preferowane przed chłopców sporty walki. Zazwyczaj są to zajęcia zorganizowane, prowadzone przez specjalistów. Zaleca się korzystanie z nich co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Do aktywności fizycznej z trzeciego piętra piramidy warto wybrać dla dziecka jego ulubioną formę ruchu. Celem stosowania tych ćwiczeń jest przede wszystkim rozwinięcie siły i wytrzymałości oraz zadbanie o elastyczność mięśni.

Na "wierzchołku" piramidy umieszczono bierne formy wypoczynku. Niektóre z nich są zalecane i potrzebne do właściwego funkcjonowania. Na przykład nasz organizm potrzebuje stosownej ilości snu, a po ćwiczeniach ruchowych odpowiedniej ilości wypoczynku.

 

Biorąc pod uwagę, że dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga jeszcze opieki rodziców (np. podczas zabawy na placu zabaw), warto poświęcić spędzony razem czas na wspólną aktywność fizyczną (szczególnie na powietrzu). Z pewnością przyniesie to korzyści zdrowotne obu pokoleniom oraz wpłynie na umocnienie rodzinnej więzi emocjonalnej.

Dalsza część artykułu: Aktywność fizyczna, a zdrowie dziecka

   

Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej? Jak mu pomóc?

środa, 27 października 2021 06:17

W dzisiejszych czasach, coraz więcej mówi się o zaburzeniach integracji sensorycznej u dzieci, mimo to, rodzicom ciężko jest ocenić, czy ich dziecko ma takie  zaburzenia czy też nie. Rodzice często zadają sobie pytanie: co jest nie tak z moim dzieckiem? Inteligentny, bystry przedszkolak nie potrafi wysiedzieć w miejscu czy złożyć wyrazu z trzech głosek. Dłonie piszą, lecz niedokładnie. Oczy patrzą, ale nie widzą. Uszy słyszą, ale nie przekazują. Kluczem do wyjaśnienia zagadnienia jest to, czym właściwie jest integracja sensoryczna i zaburzenia integracji sensorycznej.

Według A. Jean Ayres (psycholog, terapeuta zajęciowy, twórca teorii integracji sensorycznej) integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania i porządkowania informacji pobranych ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów (smak, wzrok, słuch, dotyk, powonienie, ruch, grawitacja, pozycja), ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania.

Dalsza część artykułu: Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej? Jak mu pomóc?

 

Jak przedszkolak może zdrowo przetrwać jesienno- zimowy czas

poniedziałek, 11 października 2021 12:43

Jak przedszkolak może  zdrowo przetrwać jesienno- zimowy czas”

 

Zmieniające się warunki pogodowe, zimowe chłody niosą ze sobą infekcje, przeziębienia, przechodzące niejednokrotnie w poważniejsze choroby, szczególnie górnych dróg oddechowych. W przedszkolu, tam gdzie dziecko ma kontakt z innymi dziećmi , o zarażenie się wirusami  bywa najłatwiej. Jedno z dzieci kichnie, zakaszle i to „mniej odporne dziecko „złapie” infekcje. Układ immunologiczny małego dziecka jest jeszcze niedojrzały, dlatego też najlepszym sposobem w walce z chorobami jest pomoc w usprawnianiu systemu odpornościowego naszych dzieci. Warto o to zadbać szybko i od najmłodszych lat, aby nie trzeba było sięgać po antybiotyki i inne lekarstwa. Najlepszym sposobem na zwalczanie chorób , to właściwy sposób odżywiania się i  jak najwięcej ruchu.

Dalsza część artykułu: Jak przedszkolak może zdrowo przetrwać jesienno- zimowy czas

   

Strona 1 z 6