Przedszkole „ Stokrotka” Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej

 


22 września, w Krakowie, podczas Konferencji Programu Szkoły dla Ekorozwoju, już po raz dziesiąty spotkały  się najbardziej zaangażowane w działania ekologiczne, szkoły i przedszkola. W tym roku aż 217 placówek z całej Polski zostało uhonorowanych certyfikatami, z czego 74 to szkoły i przedszkola z Warmii i Mazur.
To najwięcej spośród wszystkich województw w Polsce. Wyróżnienia te  potwierdzają niezwykły wkład i zaangażowanie w  działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedszkole „ Stokrotka” również zostało zaproszone na tę uroczystość i jako pierwsza oświatowa placówka  w Mrągowie uzyskało tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej ( LCAE).


Wyróżnienie to jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem Zielona Flaga. Przyznawane jest placówkom, które w szczególny sposób aktywizują i integrują lokalne społeczności, dają przykład swoim działaniem oraz uczą młodzież i dzieci ekologicznych postaw. Certyfikat Zielona Flaga jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym za zaangażowanie w promocję postaw proekologicznych. Jest on nadawany szkołom na całym świecie w ramach realizowanego od 1994 roku Programu Eco - Schools na pięciu kontynentach. W tym roku tematem przewodnim w ubieganiu się o certyfikat Zielonej Flagi było „Poszanowanie i promocja odnawialnych źródeł energii”. Nasze przedszkolaki w ramach podjętych inicjatyw brały udział w licznych konkursach, wycieczkach
i pokazach. Zorganizowały festiwal nauki, uczestniczyły w przedstawieniach teatralnych, redagowały ulotki i hasła  angażując społeczność lokalną. Droga do certyfikatu Zielonej Flagi to też spełnienie  tzw. siedmiu kroków. Projekt musiał być zintegrowany z programem nauczania i angażować społeczność lokalną.  Dzieci grup starszych stworzyły kodeks ekologiczny , który został zamieszczony na ścianie głównego holu oraz w każdej sali  przedszkolnej. Zebraliśmy grupę roboczą w skład której weszli: dyrektor, nauczyciele, personel przedszkola, przedstawiciele rady rodziców a także osoby spoza naszej placówki ,aby nadzorować i  realizować zadania związane z projektem. Zaraz po przystąpieniu do konkursu  ,w naszej placówce został przeprowadzony audyt, który  powtórzyliśmy na zakończenie projektu. Miał on na celu wykazać skuteczność oraz jakość powziętych proekologicznych starań. Wszelkie działania przez cały rok monitorowane były za pomocą kalkulatora Zielonej Flagi. Uzyskanie tytułu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej uwieńczyło kolejny rok naszych starań na rzecz ochrony  naturalnego środowiska. Certyfikat ten uhonorował nie tylko  tegoroczne zasługi ale też wieloletnie działania. Cieszymy się ,że dzięki  naszej pracy na rzecz przyrodniczego środowiska  rośnie rzesza  zapaleńców, którym nie są obojętne losy  błękitno – zielonej planety.