RYTM DNIA

 

RYTM  DNIA

Dzieci młodsze

6.00 – 7.00     Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne.

7.00  - 7.50    Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.50 – 8.00  Poranne zabawy ruchowe.

8.00 – 8.10   Zabawy logopedyczne.

8.10–8.20 Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.20–8.40  Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków żywieniowych i kulturalnych oraz dbałości
o zdrowie.

8.40 – 8.50 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka mycia rąk, sposobu korzystania z toalety, mycia zębów.

9.00 – 9.40 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych
i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia języka angielskiego

9.40 –10.15 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15–10.25 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków).

10.25–11.25 Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.25-11.35 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne
i samoobsługowe.

11.35-12.05 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.05-12.20 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu-nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12.20-14.00 Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

14.00-14.10 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne
i samoobsługowe.

14.10-14.25 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.25-15.30 Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w Sali według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo – stymulującym. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.

15.30-16.30 Rozchodzenie się dzieci  w grupie I „Krasnale”. Zabawy swobodne.

 

Ramowy rozkład dnia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).

 

 

 

Dzieci starsze

 

6.00 – 7.00     Schodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zajęcia opiekuńcze, zabawy swobodne.

7.00  - 7.50    Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne-stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, zabawy integrujące grupę.

7.50 -8.00 Poranne zabawy ruchowe.

8.00 – 8.10    Zabawy logopedyczne.

8.10 – 8.20    Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.20 – 8.40    Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków żywieniowych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.40-8.50 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00-10.00 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych
i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia języka angielskiego.

10.00-10.20 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.20-10.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (ubieranie się, nauka zapinania guzików, suwaków, wiązania sznurowadeł).

10.30-11.30 Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, spacery, wycieczki- poznanie środowisk przyrodniczych
i społecznych.

11.30-11.40 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne
i samoobsługowe. Praca dyżurnych np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

11.40-12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (łyżką, nożem i widelcem), kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00-12.25 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.

12.25-13.00 Relaks, słuchanie bajek, muzyki- wyciszenie.

13.00-14.00 Zabawy ogólnorozwojowe.

 

14.00-14.10 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne
i samoobsługowe.

14.10-14.25 Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

14.25-15.30 Zabawy ruchowe i muzyczne, zabawy w sali według zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, układanki, oglądanie książek, praca indywidualna i zespołowa o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Prace porządkowe. Rozmowy z rodzicami.

15.30-16.30 Rozchodzenie się dzieci w grupie I „Krasnale”. Zabawy swobodne.

 

Ramowy rozkład dnia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).