SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZYSTAPIENIA DO KONKURSU O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI

W bieżącym roku szkolnym 2010/11 nasze przedszkole przystąpiło do konkursu o uzyskanie  międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi. W związku z tym do realizacji zostały wytypowane trzy obszary: poszanowanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł, poszanowanie wody, promocja zdrowego stylu życia i postaw świadomego konsumenta.

Obszary te zostały wybrane dlatego, iż są bliskie dzieciom, ich codziennym działaniom zarówno w przedszkolu jak i w domu. Oszczędzanie energii i promocja jej odnawialnych źródeł we współczesnym świecie jest sprawą niemalże priorytetową, dlatego też chcemy aby i nasze dzieci poprzez zdobywanie wiadomości na ten temat miały swój mały udział w ratowaniu świata. Woda jest szczególnie bliska każdemu dziecku. Jest nie tylko podstawą higieny i zdrowia, ale także przyczyną wspaniałych i ciekawych zabaw. Woda, w miejscu, którym mieszkamy stanowi dla nas szczególne znaczenie, albowiem na co dzień, o każdej porze roku, dzieci mogą podziwiać jej piękno podczas licznych wycieczek na pobliskie jeziora, obserwować bujnie rozwijającą się tu przyrodę, wykonywać różne doświadczenia, a także, niestety, obserwować destruktywną działalność człowieka. Współczesny człowiek, któremu nie jest obojętny los otaczającej go przyrody musi być też "zielonym konsumentem". Świadomy wybór tego co kupuje, w czym będzie nosił swoje zakupy a także gdzie i w jaki sposób gromadził po nich odpady w połączeniu z aktywnością ruchową wpłynie zarówno na jego zdrowie jak i "zdrowie" naszej planety.

 

Zagadnienia powyższych obszarów zostały wybrane również dlatego, iż stanowią integralną część naszego wewnętrznego programu ekologicznego,  są kontynuacją działań, które co roku podejmujemy w ramach codziennej naszej pracy z dziećmi jak i wieloletnich działań w ramach ekozespołów, których organizatorem jest Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

W związku z przystąpieniem do konkursu o certyfikat Zielonej Flagi zrealizowaliśmy w roku bieżącym 2010/11 następujące działania :

1."Dzień bez samochodu" – "burza mózgów", pogadanki, dyskusje, konkurs plastyczny z wykorzystaniem różnych technik.

2. "Sprzątanie Świata" – udział w akcji wszystkich przedszkolaków - zebranie 10 worków śmieci z posesji i parku.

3. "Mrągowo w jesiennych barwach" -wewnętrzny konkurs plastyczny -Celem konkursu było wyrażenie spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych w działalności plastycznej oraz rozbudzanie zainteresowań swoim regionem, promowanie piękna mazurskiej przyrody jesienią.

4. "Światowy Dzień Zwierząt" – zbiórka karmy  dla schroniska w Bagienicach - ok. 50kg, wycieczka do lecznicy dla zwierząt.

5. "Kodeks Ekologa" – zredagowanie, wywieszenie w holu przedszkola oraz w salach przedszkolnych, opublikowanie na stronie internetowej "Stokrotki" oraz ulotce, rozpowszechnienie w środowisku lokalnym.

6.Umieszczenie artykułu w Kurierze Mrągowskim nt. przystąpienia naszej placówki do konkursu o Certyfikat Zielonej Flagi oraz ekologicznej działalności naszego przedszkola.

7. Założenie podstrony internetowej nt. działalności ekologicznej naszego przedszkola w ramach Zielonej Flagi.

8.Zredagowanie ulotek nt. oszczędnego gospodarowania wodą i energią elektryczną, rozpowszechnienie w 2000 egzemplarzy w środowisku lokalnym - zakłady pracy ( Warmia), sklepy, osiedla, apteka, MDK, biblioteka, przedszkole "Bajka"

9 . "Oszczędzam energię – chronię klimat" – zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców. Wręczenie nagród – energooszczędnych żarówek oraz ulotek nt. oszczędzania energii oraz mądrego nią gospodarowania a także promowania jej odnawialnych źródeł.

10. "Oszczędzanie energii to twoja i moja przyszłość" – opracowanie plakatu w oparciu o prace konkursowe, umieszczenie w holu przedszkola.

11. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców nt. ilości używanych energooszczędnych żarówek w gospodarstwach domowych oraz  oszczędzania energii.

12. Zbiórka plastikowych  nakrętek  -120kg , baterii - 54kg, makulatury - 150kg.

13."Bajka o Gaziku Ziemnym" – II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Fundację Kreatywnego Rozwoju i Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie.

14. "Ekologiczne święta" - burza mózgów, konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na ekologiczna ozdobę świąteczną.

15. "Jak oszczędzać wodę ?" -  zredagowanie wspólnie z dziećmi i umieszczenie na tablicy dla rodziców ulotki .

16. Umieszczenie w przedszkolnych łazienkach kropelek  - przypominajek, wyznaczenie wśród dzieci "strażników wody", odpowiedzialnych za zakręcanie kurków i oszczędne gospodarowanie wodą.

17. "Skąd się bierze czysta woda w kranie?" - wycieczka do miejskich wodociągów.

18. "Dzień Czystego Powietrza " – obchody święta – burza mózgów, prace plastyczne, doświadczenia fizyczne z powietrzem, zabawy symulacyjne.

19. "Robimy ekologiczne zakupy" - wycieczka do sklepu spożywczego w celu wyszukiwania produktów z napisem ekoland.

20. "Zakupy zawsze noszę w ekologicznej torbie" - konkurs plastyczny na ekologiczną torbę.

21."Czyste powietrze wokół nas" - udział w programie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, projektowanie ulotek dla rodziców pt. "Nie pal przy mnie!", umieszczenie na tablicy dla rodziców.

22. Wymiana 2 kuchenek gazowych oraz uszczelek i  20 kranów w przedszkolnych łazienkach i 6 w pomieszczeniach gospodarczych

23. "Międzynarodowy Dzień Wody i Dni Ochrony Bałtyku "–  zorganizowanie  Festiwalu Nauki w naszym przedszkolu, promowanie poprzez wiersze, piosenki oraz doświadczenia fizyczne oszczędne gospodarowanie energią oraz jej odnawialne źródła.

24."Śmieciomoda"  – bal z pokazem mody ekologicznej,przeplatany ekologicznymi piosenkami oraz quizem nt. ochrony środowiska.

25." Chroniąc wodę – dbasz o środowisko" – organizacja wewnątrzprzedszkolnego i  wojewódzkiego konkursu plastycznego.

26. "Coś z niczego" - zabawy plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych.

27."Calineczko, ratuj Ziemię!” – udział w III Przeglądzie Małych Form Scenicznych  „ Mała Rybka” w Biskupcu.

28 ."Święto Ziemi" – organizacja obchodów „Święta Ziemi” w CKiT dla lokalnego środowiska

29 ."Zielony konsument" – zredagowanie ulotki, rozpowszechnienie w środowisku lokalnym - 400 sztuk

30. "Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur" – udział w akcji - zebranie 9 worków śmieci z posesji i parku

32. Zadrzewienie części ogrodu przedszkolnego - 86 sztuk

33. Wymiana w przedszkolu 10 żarówek a energooszczędne.

34. Remont budynku - ocieplanie, wymiana okien i centralnego ogrzewania w celu oszczędzania energii.

35. Organizacja Olimpiady Sportowej o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo dla dzieci najstarszych grup przedszkolnych naszego miasta.

36. „ Chroniąc wodę , dbasz o środowisko” – wewnętrzny konkurs plastyczny.

37.  „ Jak chronimy środowisko?” – wykonanie plakatów z okazji Dnia ochrony Środowiska.