Witamy w Przedszkolu Publicznym Nr1 "STOKROTKA" w Mrągowie

 

 

 

 

 

NASZ ADRES:

Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

 

(89) 741 60 26 – SEKRETARIAT 
(89) 741 63 20 – REFERENT 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Stowarzyszenie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A
konto: 63 8848 0008 0000 4369 1000 0001 Bank Spółdzielczy w Mrągowie

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6:00 – 16:30

 

DYREKTOR:

mgr Elżbieta POŁOMKA
przyjmuje (po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną)

 

SEKRETARIAT czynny jest w godz. 7.30 - 15.30

(poniedziałek  7.30 - 16.00)

(piątek  7.30 -14.30)

 

 

"NIE nowotworom u dzieci" - bezpłatne badania USG dzieci w Mrągowie

W dniu 9 marca 2024 r. (sobota), na parkingu Restauracji McDonald’s, przy ul. Olsztyńskiej 21 w Mrągowie odbędzie się akcja badań profilaktycznych pn. „NIE nowotworom u dzieci”, której Burmistrz Miasta Mrągowa jest współorganizatorem.

Przedmiotowe badania są skierowane wyłącznie do dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo, będących w wieku od 9 miesiąca życia do 6 lat (czyli urodzone w okresie: 09.03.2018 r. – 09.06.2023 r.).

Rejestracja na badanie:

Aby wziąć udział w badaniach USG, należy zapisać dziecko, dzwoniąc pod numer telefonu: 89 741 90 04, od poniedziałku (19 lutego) do piątku  (01 marca),
w godzinach 9-12 . O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dane niezbędne do rejestracji:

- dane dziecka: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania

- dane rodzica: imię i nazwisko, telefon kontaktowy

Informacja o badaniu:

Formuła programu oznacza skupienie się na badaniach USG jamy brzusznej,
w kierunku zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg moczowych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia zachowawczego i/lub chirurgicznego. Zapobiega to rozwojowi przewlekłej a nawet schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej stosowania dializ lub przeszczepienia nerki. Badania są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne. Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania na pokładzie specjalistycznego ambulansu Fundacji są realizowane według standardów medycznych określonych dla danej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy-radiologów ( z Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Każde dziecko przychodzi na wyznaczoną godzinę, aby wizyta była jak najbardziej komfortowa. Po zakończeniu badania rodzice otrzymują wynik oraz, jeśli jest taka potrzeba, poradę lekarską. Dla wielu dzieci to może być pierwsze takie badanie USG w życiu.

 

WNIOSKI NA REKRUTACJĘ MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE "REKRUTACJA" (na stronie głównej - lewa strona)

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 „STOKROTKA”

W MRĄGOWIE, UL. BRZOZOWA 7 A

OGŁASZA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ROCZNIKI 2021 i 2020

Rekrutacji podlegają wyłącznie dzieci, które zgłaszają się do przedszkola po raz pierwszy.

 • Dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki i złożyły Deklarację  o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025 pozostają
  w przedszkolu, zgodnie z wolą rodziców.

 • od 5 lutego do 29 lutego 2024 r. w celu zapisania dziecka, które zgłasza się do przedszkola po raz pierwszy należy pobrać Wniosek o  przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego (wraz z załącznikami – zależnie od potrzeb) i po dokładnym wypełnieniu złożyć go w sekretariacie przedszkola .

 

Uwaga!

Załączniki - Oświadczenia - wypełniają rodzice zależnie od potrzeb,

 • W przypadku dziecka, o specjalnych potrzebach edukacyjnych do Wniosku należy dołączyć Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, kiedy  dziecko, jego rodzic lub rodzeństwo posiada Orzeczenie  o niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) należy dołączyć jego kopię, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat przebywa w rodzinie zastępczej należy dołączyć stosowne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy rodzic wychowuje dziecko samotnie i jest rozwiedziony  należy, oprócz stosownego oświadczenia, dołączyć kopię wyroku sądowego, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem.
 • W przypadku, gdy dziecko – kandydat wychowuje się w rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny należy dołączyć  zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające objęcie rodziny wsparciem asystenta.

 • Wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka trwa od dnia 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r.
 • Druki ww. dokumentów będzie można pobrać od 5 lutego 2024 r. ze strony http://www.stokrotka.mragowo.pl
 • Załącznik  - Oświadczenie  potwierdzające wolę uczęszczania do danego przedszkola – wypełniają wszyscy kandydaci z listy zakwalifikowanych,   w terminie od 25 do 27 marca 2024 r.

W przypadku pobierania druku Wniosku wymagane drukowanie dwustronne.

 

 • Terminy rekrutacji - zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowo (link)
 • Informacja o zasadach rekrutacji (link)

Elżbieta Połomka - dyrektor przedszkola

 

 

 

UWAGA RODZICE

Zgodnie z planem urlopów przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo na 2024 r. Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie w miesiącu lipcu będzie zamknięte.  W sierpniu przedszkole będzie otwarte dla rodziców dzieci obojga pracujących (pismo).

Elżbieta Połomka - dyrektor przedszkola

 

Dzień Babci i Dziadka w Naszym Przedszkolu - artykuł na stronie Mrągowo Miasto Ludzi Aktywnych link


 

 

UWAGA RODZICE!

Proszę o zapisywanie dzieci na czas ferii zimowych, które trwają od 22.01 – 02.02.2024 r. u nauczycielek grup do 12.01.2024 r. (piątek).

Podczas ferii będą łączone grupy i ze względu na ograniczoną ilość miejsc zapisów mogą dokonać jedynie rodzice dzieci obojga pracujących.

Elżbieta Połomka - dyrektor przedszkola

 

OGŁOSZENIE!

Proszę o zgłaszanie się po odbiór zwrotów za pobyt i

wyżywienie do ref. adm.-gospodarczego  w dniach 27.12.23

od godz. 12.00 - 15.30., 28.12.23 od godz. 6.30-15.30,

29.12.23 od godz.6.30-13.00.

 

 

DZIĘKUJEMY

Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za Wasz aktywny udział w przedświątecznej akcji charytatywnej, która została przeprowadzona w naszym przedszkolu. Wszystkim darczyńcom, osobom zaangażowanym
w organizację zbiórki składamy wyrazy wdzięczności.

Z wielką radością informujemy, że dzięki Państwa zaangażowaniu zebrane zostały środki pieniężne w kwocie 2697,50  zł.
Zebrane pieniądze zostaną podzielone między dwie potrzebujące rodziny z naszej placówki. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych dla nich rzeczy.

Pracownicy Przedszkola dokonają zakupów i przed świętami przekażą prezenty rodzinom.

Koordynator akcji : Edyta Dębkowska

 


Przedświąteczna akcja charytatywna

Drodzy rodzice, kolejny raz liczymy na Wasze wsparcie i przedświąteczną pomoc osobom potrzebującym. Są w naszym środowisku przedszkolnym dwie rodziny, które potrzebują wsparcia w okresie przedświątecznym. Nie chcemy być obojętni, zwłaszcza na potrzeby dzieci.

Zbiórka na ten cel odbędzie się 19 grudnia (wtorek) w godzinach
7:00 – 8:30 i 13:30 – 15:30.

Przedstawiciele Rady Rodziców i przedstawiciele naszej placówki będą kwestować na ten cel, na holu przedszkolnym

Koordynator akcji : Edyta Dębkowska

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE !

Wpłata no konto Stowarzyszenia Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie w kwocie 400 zł za cały rok szkolny (2023/2024) płatne jednorazowo lub w ratach:

 • Wpłata na Stowarzyszenie Rady Rodziców tj.: filharmonię, choinkę, Mikołajki, Dzień Dziecka, festyn, akompaniament, nagrody, na materiały do zajęć – papiernicze  itp.,) w w wysokości 400 zł  płatne w ratach:
 • (100 zł – do 10.09.2023 r. i 100 zł – do 10.10.2023 r.)
 • (100 zł – do 10.01.2024 r. i 100 zł – do 10.02.2024 r.)

Stowarzyszenie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 11- 700 Mrągowo, ul. Brzozowa 7A

Numer konta: 63884800080000436910000001

Bank Spółdzielczy

– z dopiskiem (imię i nazwisko dziecka, grupa do której uczęszcza).

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta Mrągowa - Pana Stanisława Bułajewskiego uczniowie klas 8 mogą skorzystać w preferencyjnych cenach z kursów przygotowujących do egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej z zakresu matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Kursy składają się z 25 godzin lekcyjnych (jeden przedmiot) prowadzonych              w formule online (1 x w tygodniu).

Kursy są organizowane przez Fundację Miasto, powołaną przez Związek Miast Polskich, i jej partnera Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi Miasto podpisało porozumienie.

Lekcje odbywają się na platformie e-learningowej w formie wykładów i ćwiczeń przy wsparciu nauczyciela, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji i materiałów multimedialnych dedykowanych konkretnym przedmiotom, z dostępem do VOD z minionych lekcji. Uczniowie mają do wyboru 3 przedmioty egzaminacyjne. Podczas zajęć zostaną omówione kluczowe zagadnienia egzaminacyjne, a uczniowie poznają strategie rozwiazywania zadań egzaminacyjnych.

Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów oświaty, najlepszych nauczycieli                          z całego kraju, laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online. Kursy są realizowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki z wykorzystaniem systemu najwyższej jakości technologicznej i najwyższym poziomie bezpieczeństwa Cisco Webex.

Dzięki nawiązanej przez Burmistrza Miasta Mrągowa współpracy z Fundacją Miasto dla uczniów mrągowskich szkół udało się wynegocjować bardzo konkurencyjny i atrakcyjny upust od ceny podstawowej kursu w wysokości aż 75%.

Szczegóły zakupu: www.lecturusjunior.pl

Zachęcamy do skorzystania.