Roczne sprawozdanie z realizacji programu z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej „Kto Ty jesteś? - Polak mały”

wtorek, 07 lipca 2020 07:15

Array Drukuj Array

16.06.2020r.

Roczne sprawozdanie z realizacji programu z zakresu edukacji
regionalno-patriotycznej „Kto Ty jesteś? - Polak mały”
(rok szkolny 20219/20)

Program z zakresu edukacji regionalno-patriotycznej: „Kto Ty jesteś? - Polak mały” opracowany został przez nauczycielki przedszkola: mgr Marzena Krueger, mgr Milena Stachelek, mgr Justyna Godlewska. Program obejmował wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Głównym założeniem programu było przybliżenie dzieciom informacji na temat Mrągowa i okolic oraz swojego kraju poprzez wycieczki, spotkania, realizację tematyki regionalno-patriotycznej, współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Cele ogólne programu to:

- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

- Kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej.

- Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych, państwowych, ogólnoludzkich.

- Pełniejsze poznanie własnej kultury i dziedzictwa historycznego.

- Rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody.

- Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym.

Program podzielony jest na 5 części:

1.„Moje przedszkole – moja rodzina”

2. „Mieszkam w Mrągowie, znam historię swojego miasta”

3. „Kto ty jesteś? – Polak mały”

4. „Mój region - Mazury”

5. „Przyroda Mazur”

 

 

W listopadzie 2019r. Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie OTRZYMAŁO CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY „SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU” . Certyfikaty przyznawane są za podejmowanie zintegrowanych działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia oraz przynależności do określonej wspólnoty, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państw.

 

 

 

Działania przedszkola w ramach realizacji programu:

 

I „Moje przedszkole – moja rodzina”

1.Drugiego września 2019r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego połączone z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zaprezentowane były symbole narodowe, dzieci poznały ich znaczenie, zasadę odnoszenie się do nich z szacunkiem, słuchały i śpiewały  hymn narodowy. Poza tym starsze dzieci w swoich grupach poznawały informacje na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej, a najmłodsze dzieci, nowoprzyjęte do przedszkola z grupy I „Krasnale” oraz grupy II „Bratki”, poznawały wygląd logo swojego przedszkola i otrzymały naklejki z emblematem stokrotki.

 

2. „Cała Polska czyta dzieciom…legendy miast naszego regionu” – kontynuacja ogólnopolskiej akcji w celu zapoznawania dzieci z literaturą dziecięcą, zapoznawania z legendami z różnych miast kraju i regionu, wdrażania dzieci do aktywnego czytelnictwa, a także zachęcania rodziców do spędzania czasu z dzieckiem w formie czytania książek.

W grupie V „Niezapominajki” dzieci poznały m.in. „Legendę o smoku wawelskim”, „Wars i Sawa”. W grupie VI „Słoneczniki” dzieci słuchały legend naszego regionu np. o powstaniu miasta Mrągowa, o jeziorze Czos, o wieży Bismarcka. Dzieci przedstawiały wieżę Bismarcka w formie plastycznej. Ponadto rozwijano zainteresowania przyrodnicze i historyczne poprzez oglądanie zgromadzonych książek „Mrągowo dawniej i dziś”, „Mazury-kraina wielkich jezior”.

20 listopada 2019r. dzieci ze starszych grup przedszkolnych uczestniczyły w akcji zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską im. Wacława Gołowicza oddział dla dzieci w CKiT „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której dzieciom czytali znani dorośli mrągowianie np. Jolanta Goleń, Alicja Łotysz-Pogorzelska, Hanna Szymborska. Podczas tego spotkania grupa teatralna „Nasz dom” pod kierunkiem pani Anny S. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprezentowała dzieciom przedstawienie teatralne.

Grupy dzieci sześcioletnich kontynuowały współpracę z Biblioteką Miejską oddziałem dla dzieci w zakresie systematycznego wypożyczania książek i realizacji zajęć w bibliotece.

W gr. V „Niezapominajki” w czasie ferii zimowych zorganizowane zostało wyjście do biblioteki na spotkanie z autorem książek o przygodach Pana Ślimaka, który przygotował dla dzieci bardzo ciekawe zajęcia.

10 stycznia 2020r. w grupach dzieci trzyletnich z „Krasnali” i czteroletnich z „Maków”, w ramach realizacji tematów kompleksowych dotyczących rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci, odbyło się w przedszkolu spotkanie z panią Ulą z Biblioteki Miejskiej oddziału dla dzieci, która przedstawiła sposób funkcjonowania biblioteki, cel, w jakim się tam przychodzi oraz godziny otwarcia, zachęcała do odwiedzania biblioteki z rodzicami, poinformowała o akcji zbierania punktów za wypożyczanie książek, otrzymania książki za założenie karty bibliotecznej. Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w inscenizacji ruchowej z rekwizytami do wiersza J. Tuwima „Rzepka”.

Dzieci z grupy IV „Stokrotki” oraz V „Niezapominajki” w ramach współpracy z biblioteką pedagogiczną uczestniczyły w warsztatach plastycznych „Pamiątka z Mazur” prowadzonych przez panią Jolantę Hellis (21 X 19) podczas których poznały wzornictwo ludowe naszego regionu - poznały rodzaje wzorów, jakie kiedyś zdobiły kafle mazurskich pieców. Były to sceny z życia codziennego ludzi, a także rośliny oraz zwierzęta np. Konik mazurski. Dzieci malowały takie wzory farbami na kawałkach szkła. Zostały one  zaprezentowane w formie wystawy w przedszkolu i zrobiły na oglądających niesamowite wrażenie.

Podczas realizacji zdalnego nauczania akcja „Cała Polska czyta dzieciom…legendy miast” wzbogacona została o akcję zainicjowaną przez nasze przedszkole, polegająca na  przesyłaniu legend charakterystycznych dla danego miasta, między przedszkolami z wybranych polskich miast. Wstępny plan obejmował przesyłanie legend naszego regionu, ale ze względu na brak zainteresowania ze strony pobliskich przedszkoli akcja została rozszerzona na cały kraj.  Nasze przedszkole wysłało legendę o Mrągowie autorstwa: Dominiki Strzeleckiej (źródło: https://www.bajkowyzakatek.eu/2017/10/polskie-legendy-herb-mragowa.html). Wysłaliśmy ją do 13 przedszkoli, w zamian otrzymaliśmy legendy z 6 miejsc Polski:

1.         Mińsk Mazowiecki: „Opowieść starej sosny”

2.         Pysznica położona w województwie podkarpackim – „Legenda o powstaniu nazwy Pysznica”

3.         Gdańsk: legenda o „lwach gdańskich”

4.         Przedszkole publiczne nr 55 w Opolu grupa „Świerszcze” - „Legenda o księżnej Ofce”

5.         Bytom „Legenda o bytomskim świetliku” przedstawiona w formie animacji

6.         Poznań – „Legenda o poznańskich koziołkach”

 

Publikacja legend polskich miast ukazała się w czerwcu 2020r. na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

W grupie V „Niezapominajki” podczas zajęciach popołudniowych lub w trakcie poobiedniego odpoczynku często nauczycielki czytały lub opowiadały dzieciom polskie legendy, np. „Kopiec Wandy”, „Przerwany hejnał”, „Legenda o śpiących rycerzach”, „Złota studzienka”, „Założenie Poznania”.

Podczas  zdalnego nauczania przedszkole nawiązało współpracę pani Ulą z Biblioteki Miejskiej oddziału dla dzieci, która czytała dzieciom utwory zgodne z realizowaną zdalnie tematyką np. legendę o Mrągowie, wiersze polskich autorów. Pani Ula nagrywała w bibliotece filmy, które były polecane dzieciom i rodzicom w grupach Facebookowych przyjętych do kontaktu z nimi w czasie pandemii.

W grupie dzieci czteroletnich – III „Maki” od października 2019r. do końca maja 2020r. realizowany był dodatkowy program „Mały miś w świecie wielkiej literatury” pod patronatem wydawnictwa Mac Edukacja. Akcję „Wędrująca książka”, która była realizowana w roku poprzednim we współpracy z Biblioteką Miejską oddziałem dla dzieci zastąpiła akcja „Mały miś w świecie wielkiej literatury” na podobnych zasadach. W ramach  jej realizacji rodzice czterolatków byli zapraszani do przedszkola w celu czytania dzieciom ulubionych bajek czy opowiadań naszych przedszkolaków. Zaproszenie przyjęło 3 rodziców z grupy.

 

3.„Lekcje tolerancji” – zabawy dydaktyczne, projekty edukacyjne związane z tradycjami w różnych religiach, poznawanie różnych narodowości,  kultury innych krajów, co miało na celu kształtowanie u dzieci szacunku do wyglądu, zachowania, przekonań religijnych innych ludzi oraz poznawanie zwyczajów i kultury innych krajów.

W grupie VII „Fiołki” w listopadzie 2019r. odbyły się zajęcia społeczne „On i ona”, podczas których kształtowano życzliwy stosunek do innych ludzi, bez względu na pochodzenie, wyznawaną religię. Inne zajęcia to „Drzewo genealogiczne” – zajęcia słowno- plastyczne, kiedy kształtowano odczuwanie przynależności do rodziny, dzieci poznawały różne rodzaje rodzin zależnie od kultury i pochodzenia. „Brzydkie kaczątko” to tytuł zajęć społecznych w formie dramy z wykorzystaniem baśni H. Ch. Andersena, kiedy  kształtowano nawyk aktywnego słuchania, umiejętności społecznych, empatii, dostrzegania potrzeb innych ludzi.

W grupie VI „Słoneczniki” w miesiącu wrześniu zrealizowano temat kompleksowy pt. „Ja i ty to my” oraz temat „To jestem ja”. Dzieci poznały wiersze: „Przyjaciel”, „Ona i ja”, malowały farbami na temat „Mój przyjaciel”, co pozwoliło na kształtowanie u dzieci szacunku do  wyglądu i zachowania innych ludzi.

22.10.19r. dzieci z grupy VII „Fiołki” brały udział w uroczystości „Dzieci dzieciom” zorganizowanej w CKiT, podczas której oglądały przedstawienia w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych z Mrągowa oraz wspólnie śpiewały. Była to prawdziwa lekcja tolerancji.

20.11.19r. sześciolatki oglądały przedstawienie teatralne pt. „Cztery pory roku” przygotowane przez seniorów z MOPS-u ucząc się w ten sposób szacunku do osób starszych.

 

4. „Wigilijne spotkania” - prezentacje przedstawień  świątecznych w wykonaniu dzieci dla rodziców i najbliższych.

W grudniu, grupach od II do VII, dzieci przedstawiły swoim najbliższym zaproszonym do przedszkola przedstawienia o tematyce bożonarodzeniowej. W grupie II „Bratki” - „Pada, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań...”, w grupie III „Maki” – „Przedstawienie bożonarodzeniowe”, w grupie IV „Stokrotki” - „Już blisko kolęda”, w grupie V „Niezapominajki” – „Jasełka”, w grupie VI „Słoneczniki” – „Do stajenki”, w grupie VII „Fiołki” – „Jasełka”. Dzieci z gr „Niezapominajki” zaprezentowały swoje przedstawienie także dzieciom i pracownikom przedszkola. Występy poprzedzone były przygotowaniami: nauką kolęd i pastorałek, ilustracjami muzycznymi, przygotowaniem strojów i rekwizytów w co zaangażowali się mocno rodzice oraz realizacją tematów kompleksowych dotyczącej tematyki świąt. Pozwoliło to dzieciom na  poznanie historii i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,  budowanie szacunku do tradycji świątecznych, wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

5. Poznajemy tradycje Wielkanocne – w tym roku realizowane zdalnie.

W młodszych grupach zrealizowano temat „Malujemy pisanki”. Dzieci poznawały  Wielkanocne zwyczaje na podstawie zabaw inscenizacyjnych do opowiadania A. Galicy „Bajeczka  Wielkanocna” lub wiersza K. Różeckiej pt. „Pisanki”, uczyły się „Piosenki Wielkanocnej”, uczestniczyły w zabawach muzyczno – rytmicznych np. do utworu muzycznego „Taniec kurcząt w skorupkach” zaproponowanej w formie opowieści ruchowej. Poza tym dzieci liczyły pisanki, segregowały je wg określonego kryterium oraz wykonywały kartkę Wielkanocną. Rodzicom i dzieciom przypomniane zostały „dawne” sposoby barwienia jajek np. w łupinach od cebuli czy kurkumie, proponowane były różne rodzinne zabawy do wykorzystania przy świątecznym stole.

W grupie starszaków realizowany był temat kompleksowy np. „Pisanki, pisanki-jajka malowane”, kiedy nauczycielki zachęcały dzieci i rodziców do obejrzenia filmów edukacyjnych na temat tradycji Świąt Wielkanocnych np. „Co wkładamy do koszyczka Wielkanocnego”. Dzieci poznawały piosenki o Wielkanocy np. „Znaki Wielkanocy”, „Pisanki, kraszanki”, oglądały prezentację „Zwyczaje Wielkanocne” o polskich tradycjach i obyczajach Wielkanocnych.

 

6. „Blog kulinarny Stokrotki”- stworzenie zbioru przepisów z tradycyjnymi potrawami naszych babć, dziadków i rodziców; publikacja na stronie internetowej przedszkola.

Blog świąteczny pt. „Potrawy wigilijne” opracowała nauczycielka gr I „Krasnale” Julita Matei, która poprosiła rodziców o znane i lubiane przepisy świąteczne. Poprzez realizację tego blogu stworzyliśmy okazję do wzmacniania więzi rodzinnych, rozwijania zainteresowań kulinarnych dzieci i rodziców oraz zachęcaliśmy do spędzania czasu z dziećmi w takiej formie. Na stronie internetowej zamieszczone zostały przepisy przyniesione przez rodziców przedszkolaków na: „Tradycyjną kutię”, „Kompot z suszu”, „Kluski z makiem”, „Śledzie po kaszubsku”, „Pierogi z kapustą i grzybami”, „Pierniczki”, „Świątecznego karpia w ziołowej panierce”, „Kaczkę w sosie jabłkowo-musztardowym”.

Podczas zdalnego nauczania (w miesiącu kwietniu i maju 2020r.) kontynuowane było prowadzenie blogu kulinarnego, tylko dzieciom i rodzicom proponowane były przepisy na potrawy wybrane przez nauczycielki. Opublikowane zostały na stronie internetowej przedszkola oraz w grupach Facebookowych wybranych jako sposób komunikacji z rodzicami w czasie zamknięcia przedszkola. Wśród potraw znalazły się m.in. przepisy na babeczki, makaron ze szpinakiem, bułeczki bez drożdży. Blog cieszył się dużą popularnością wśród dzieci i rodziców.

 

7. „Podróże małe i duże” – stworzenie mapy z galerią miejsc odwiedzanych i polecanych przez nasze przedszkolaki.
W dniach 16 – 25 września 2019r. Dzieci i rodzice z przedszkola poproszeni zostali o podzielenie się wrażeniami z wakacyjnych podróży po Polsce w formie prac plastycznych, mających posłużyć do wykonania wystawy w przedszkolu. Prace miały przedstawiać ciekawe miejsce w Polsce, które miało narysować dziecko, a opisać rodzic. Celem przygotowania wystawy było zachęcenie rodzin z dziećmi do podróżowania po Polsce, odwiedzania ciekawych miejsc i spędzania czasu z rodziną.
Na wystawie zostało zaprezentowanych 13 prac naszych przedszkolaków, które można było zobaczyć także na przedszkolnej stronie internetowej. A polecane zostały następujące miejsca:

  1. Kasprowy Wierch poleca Tomek z VI grupy
  2. Kasprowy Wierch poleca także Staś z VII grupy
  3. Morze Bałtyckie poleca Małgosia z VI grupy
  4. Jarosławiec nad morzem, Motylarnię i Papugarnię poleca Zuzia z V grupy
  5. Giżycko – port i most poleca Basia z VI grupy
  6. Złotów – muzeum, pałac Działyńskich, jeziora, promenadę, skansen, park Zwierzyniec, pomnik Piasta, górę żydowską, Ratusz oraz rondo z ryczącym i kręcącym się jeleniem na sms – poleca Natalia z VII grupy
  7. Polskie Góry poleca Antonina z VII grupy
  8. Rabkę Zdrój poleca Hanna z VII grupy
  9. Bazylikę w Licheniu poleca Mateusz z VII grupy

10.  Warszawę poleca Mateusz z VII grupy

11.  Lotnisko w Kętrzynie poleca Kaj z I grupy

12.  Dino park w Malborku poleca Kinga z grupy III

13.  Łebę – labirynt, park dinozaurów, ruchome wydmy poleca Kuba z VII grupy

Dzięki wystawie osoby odwiedzające przedszkole poznały ciekawe miejsc Polski.

 

W gr VII „Fiołki” w kwietniu 2020r. nauczycielki poprosiły rodziców o wzięcie udziału w nietypowej w tym roku „Śmiecio-modzie” czyli balu ekologicznym pt. „W stylu Wikingów”. Kilkoro dzieci przygotowało stroje i wysłało zdjęcia w zaproponowanym stylu. Celem zabawy była prezentacja strojów wykonanych przez dzieci i rodziców z materiałów odpadowych oraz zapoznanie dzieci z ciekawostkami na temat epoki kamienia łupanego i stylu życia ludzi w niej żyjących.

 

II „Mieszkam w Mrągowie, znam historię swojego miasta”

1. „Gdzie mieszkam?”- realizacja tematyki kompleksowej dotyczącej Mrągowa, wycieczki po Mrągowie, co miało na celu poznanie przez dzieci swojego miejsca zamieszkania, adresu, adresu przedszkola, nazywanie ulic i osiedli w Mrągowie, poznanie historii obiektów znajdujących się w pobliżu przedszkola, nabywanie wiadomości o Mrągowie, poznanie historii, zabytków i ciekawych miejsc naszego miasta, poznawanie przedstawicieli różnych zawodów, integrowanie ze środowiskiem lokalnym.

W gr. I „Krasnale” w listopadzie 2019r. zrealizowany został w temat kompleksowy: „Gdzie mieszkam?” Dzieci trzyletnie były na wycieczce w parku Sikorskiego w pobliżu przedszkola (4.11.19r.), uczestniczyły w zabawie dydaktycznej „Pocztówki z Mrągowa”, rozwiązywały zagadki obrazkowe na temat naszego miasta, wykonały prace plastyczne na temat: „Moje przedszkole znajduje się w Mrągowie”.

W maju 2020r. w grupie I „Krasnale” realizowany był zdalnie temat kompleksowy „Moje miasto Mrągowo, kiedy najmłodsze przedszkolaki poznawały historię swojego miasta, słuchały legendy o herbie Mrągowa i przedstawiały go w formie plastycznej rozsmarowując plastelinę i malując tło farbami plakatowymi. „Krasnale” uczestniczyły też w zabawach  matematyczno- plastycznych na temat swojego domu oraz słuchały piosenkę związaną z naszym miastem „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”.

W grupie dzieci czteroletnich w listopadzie 2020r. zrealizowany został temat kompleksowy: „Mrągowo moja mała ojczyzna”. Zrealizowane działania to: „Gdzie mieszkam?”- wycieczka w bliskiej okolicy przedszkola; zwiedzanie pobliskiego parku Sikorskiego, wieży Bismarcka, zabytkowych cmentarzy, „Czy wiesz jak wygląda herb Mrągowa?” – zabawy matematyczne połączone ze składaniem obrazka herbu z części. Dzieci  dostrzegały także różnic i podobieństw między obrazkami przedstawiającymi herb Mrągowa dawniej i dziś. Inną zabawą było wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny (rozsmarowanie) oraz malowanie farbami plakatowymi na temat „Park Sikorskiego z wieżą Bismarcka”.

W gr III „Maki” w maju 2020r. realizowany był temat tygodnia „Ciekawe zakątki Mrągowa”. Dzieci określały „Co warto zobaczyć w Mrągowie?”, wypowiadały się na temat miasta, czy im się podoba, jak można tu spędzać czas itp. Dzieci poznawały wygląd i nazwy ciekawych miejsc w Mrągowie, nasze atrakcje turystyczne jak wieża Bismarcka, zabytkowe kościoły, Ratusz, jezioro Czos, amfiteatr, Góra Czterech Wiatrów. Słuchały „Legendy o zaginionym medalionie Bismarcka”, malowały farbami na temat „Jak mógł wyglądać medalion Bismarcka?”. Podczas dalszych zabaw utrwalana była nazwa miejscowości, w której mieszkają dzieci, ich adres zamieszkania. Dzieci poznały dawną nazwę miasta Mrągowa – Sensburg, poznały nazwy i wygląd wybranych pomników znajdujących się w naszym mieście np.  pomnik Jana Pawła II oraz K.C. Mrongowiusza, poznawały krótką biografię tych osób, lepiły pomniki z masy plastycznej. Poznały legendę o herbie Mrągowa, samodzielne rysowały lub ozdabiały herb, „budowały” mrągowskie osiedla podczas zabaw konstrukcyjno-manipulacyjnych. Uczestniczyły w zabawach muzyczno- ruchowych przy piosence dziecięcej w stylu country pt. „Chciałbym być kowbojem”.

Pięciolatki z gr IV „Stokrotki” uczestniczyły w spacerze do pobliskiego parku Sikorskiego oglądając wieżę Bismarcka i zabytkowy cmentarz. Podczas wyjść do Centrum Kultury i Turystyki oglądały miejskie boisko, pomniki i fontannę, oglądały  rzeźby kamienne pt. „Wyrzeźbione miasto” udając się na wycieczkę do banku PKO (18 X 19).

W tej grupie zrealizowany był temat kompleksowy „Mrągowo – moje miasto, moja mała ojczyzna” zgłębiając wiadomości, oglądając fotografie, książki, słuchając legend związanych z naszym miastem np. „Wieża Bismarcka”, „Legenda o jeziorze Czos”, „Legenda o herbie Mrągowa”. Przedstawiono dzieciom legendę o powstaniu wieży Bismarcka w formie plastycznej. Pozostając przy tematyce naszego miasta w listopadzie przedszkolaki obejrzały film edukacyjny  pt. „Zabytki mojego miasta” dzięki któremu poznawały wygląd budynków dawniej i dziś, architekturę, oglądały ważniejsze obiekty w mieście: ratusz, kościół, pomnik Jana Pawła II, amfiteatr przy placu Unii Europejskiej. Ponadto rozwijano zainteresowania przyrodnicze i historyczne poprzez oglądanie zgromadzonych książek: „Mrągowo dawniej i dziś”, „ Mazury-kraina wielkich jezior”.

W grupie V „Niezapominajki” (31.10.2019r.) zorganizowana została wycieczka pod pomnik poległych żołnierzy polskich wcielonych do armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej. Dzieci zwiedziły także pobliski cmentarz, słuchały opowieści na temat przeszłości naszej ojczyzny, poznały tradycje i zwyczaje związane ze Świętem Zmarłych w naszej kulturze i religii, sposób zachowania się na cmentarzu. Dzieci uczestniczyły również w „Wirtualnym spacerze po Mrągowie” podczas którego oglądały prezentację multimedialną przedstawiającą miejsca użyteczności publicznej w Mrągowie tj. pobliski park Sikorskiego, wieżę Bismarcka, zabytkowy cmentarz, skwer Jana Pawła, molo nad jeziorem Czos, pomnik Celestyna Mrongowiusza, pomnik oddający hołd żołnierzom Wojska Polskiego mieszczący się na ul. Wojska Polskiego oraz pomnik upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, rzeźby kamienne pt. „Wyrzeźbione miasto”.

W grupie VI „Słoneczniki” w miesiącu listopadzie 2019r. zrealizowano temat kompleksowy „Polska – moja ojczyzna”, w ramach którego podczas wycieczki po Mrągowie dzieci zwiedziły pobliski park Sikorskiego, wieżę Bismarcka, zabytkowy cmentarz, skwer Jana Pawła, oglądały rzeźby  kamienne pt. „Wyrzeźbione miasto”, ponadto – utrwalały adres zamieszkania i adres przedszkola, nazywały ulice, osiedla w Mrągowie, nabywały wiadomości o Mrągowie, poznały historię, zabytków i ciekawych miejsc naszego miasta.

W grupie VII „Fiołki” dzieci uczestniczyły w spacerach i wycieczkach po Mrągowie, poznawały miasto także w czasie przemieszczania się do innych miejsc w Mrągowie np. Straży Pożarnej, CKiT, Zakładu Krawieckiego, Biblioteki dziecięcej. Zwiedzały pobliski park Sikorskiego, wieżę Bismarcka, zabytkowy cmentarz, skwer Jana Pawła. Zrealizowany został temat kompleksowy „Mrągowo – moja mała ojczyzna” (04.11.19r. – 8.11.19r.) Podczas którego dzieci zgłębiały wiadomości na temat historii swojej miejscowości oraz herbu Mrągowa, słuchały opowiadania na temat historii wieży Bismarcka oraz zaginionego medalionu.

2. „Czego jeszcze nie wiemy o swoim mieście?” - wycieczka po mieście z przewodnikiem turystycznym p. Robertem Wróbel z udziałem dzieci i rodziców z naszego przedszkola.

8 października 2019r. w naszym przedszkolu zorganizowana została piesza wycieczka po mieście Mrągowie z przewodnikiem panem Robertem Wróblem.  Propozycja udziału w niej skierowana była do dzieci i rodziców ze starszych grup przedszkolnych: pięcio i sześciolatków. W wycieczce wzięło udział 15 osób. Pan Robert pracuje w CKiT w Mrągowie w Informacji Turystycznej. Zwracają się do niego turyści, którzy chcieliby zobaczyć ciekawe miejsca w Mrągowie, a nie mają sprecyzowanych planów. Pan Robert wyjaśnił dzieciom, kto to jest turysta. Wycieczka rozpoczęła się pod budynkiem przedszkola, skąd skierowała się w stronę parku Sikorskiego. Obok wieży Bismarcka, która dzieci doskonale znały, dowiedzieliśmy się, że jesteśmy właśnie na dawnym Wzgórzu Oz, z którego idąc w dół każde z nas trafi do swojego domu, czy jest to oś. Mazurskie, Nikutowo, ul. Przemysłowa czy Moniuszki. Kolejnym odwiedzonym miejscem był cmentarz w parku Sikorskiego. Obok niego znajduje się wielki dół, tzw. Lej – wysłuchaliśmy historię jego powstania. Kolejny etap naszej wycieczki po Mrągowie to cmentarz obok przedszkola „Kubuś” na ul. Spacerowej – najstarszy cmentarz w mieście. Pan Robert zaprowadził nas dalej w stronę rzeźb kamiennych z serii „Żywioły”. Dzieci musiały wykazać się spostrzegawczością i znajdować po drodze herb Mrągowa: łapę niedźwiedzia. Obok jeziorka magistrackiego poznaliśmy historię nazwy jeziora oraz dowiedzieliśmy się, gdzie dawniej w Mrągowie znajdowała się fosa. Kolejnym ciekawym miejscem były stare, renesansowe drzwi obok piekarni pana Łuńskiego. Tu rodzice wykazali się znajomością historii miasta, a najlepsi otrzymali w nagrodę - przewodnik po Mrągowie. Dalej obejrzeliśmy kamienice, które były budowane od siebie w odległości 9 kroków, co sprawdziliśmy. I tak doszliśmy do Ratusza, na którym dzieci musiały znaleźć dwa zwierzęta. Nie było to łatwe nawet dla dorosłych. Tutaj poznaliśmy też historię spichlerza w Mrągowie, najstarszej Apteki w Mrągowie „Pod Orłem” i tutaj wycieczka się zakończyła.

 

3. „Mrągowskie muzea” - wycieczki do muzeum

Dzieci z gr VI „Słoneczniki” 16.12.19r. uczestniczyły w warsztatach bożonarodzeniowych w muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie.

4. „Lekcje historii dla przedszkolaków”- organizowane w gr VI „Słoneczniki” przy współpracy z nauczycielem historii z Zespołu Szkół nr 2 p. M. Lewkowicz - słuchanie opowieści o naszym mieście, regionie, kraju. Pani Magdalena Lewkowicz jest nauczycielem historii z Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, ale także malarką, osobą zaangażowaną w wiele działań społecznych w naszym mieście. Pani Magdalena dba o pielęgnowanie historii o naszym kraju, czym „zaraża” młodzież angażując ich w wiele ciekawych projektów.

Spotkanie w grupie V „Niezapominajki” pani Magdalena rozpoczęła od pytania: „Czym jest ojczyzna?”, po czym poprosiła je o narysowanie ulubionego miejsca, rzeczy lub osoby. Każde dziecko prezentowało swoją pracę na forum grupy, mówiło co narysowało i dlaczego jest to dla niego takie ważne. Po zakończonej prezentacji prac, wszystkie elementy zostały połączone w całość, co pani Magdalena posumowała słowami: „Właśnie stworzyliście swoją ojczyznę”, ponieważ ojczyzna to to, co kochamy, to co nas otacza i bez czego nie wyobrażamy sobie życia. Wiele radości sprawiła dzieciom prezentacja multimedialna podczas, której wyświetlane były obrazki symbolizujące naszą ojczyznę np. pierogi, Wawel, bocian itp. W trakcie jej wyświetlania dzieci wykrzykiwały co widzą na obrazku. Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem - pani Magdalena podarowała dzieciom pudełka z ptasim mleczkiem, ponieważ tylko u nas, w Polsce można je zjeść. Jest nasze, polskie.

W gr VI „Słoneczniki” i gr II „Bratki” odbyło się spotkanie z żołnierzem pracującym w Straży Granicznej w Kętrzynie (tata dziecka z grupy) w przedszkolu.

Dzieci z grupy „Stokrotki” i „Niezapominajki” poznały umundurowanie i wyposażenie żołnierzy (12 XI 19) podczas listopadowego spotkania z żołnierzami z  Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

 

5. „Sławni Mrągowianie” - poznanie biografii sławnych ludzi pochodzących z Mrągowa i okolic poprzez spotkania w przedszkolu oraz wywiady prowadzone przez dzieci, z uwzględnieniem propozycji dzieci i rodziców.

Przedszkole „Stokrotka” 4 października 2019 r. odwiedziła mrągowska kajakarka - pani Anna Puławska, która jest srebrną medalistką Mistrzostw Świata, wicemistrzynią Europy oraz brązową medalistką Igrzysk Europejskich, w towarzystwie swojego chłopaka, który również jest sportowcem. Jesteśmy dumni z pani Anny, ponieważ dowiodła, że Mrągowo to miejsce, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania i możliwości oraz dojść aż tak daleko jak srebro w Mistrzostwach Świata. Mrągowo to miasto, gdzie pani Ania się urodziła  i wychowała. Uczęszczała od 4 klasy do mrągowskiej Szkoły Sportowej oczywiście w sekcji kajaki oraz do Szkoły Muzycznej, gdzie grała na skrzypcach. Zainteresowanie kajakami zaczęło się więc w przypadku pani Anny w wieku 9 lat.

Przed spotkaniem z panią Anną przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną na jej temat oraz film z Igrzysk Europejskich.  Na wstępie Pani Ania opowiedziała dzieciom na czym polega kajakarstwo, z czym się wiąże i jak wygląda jej życie. Powiedziała, że udział w mistrzostwach jest ważny ze względu na możliwość sprawdzenia swoich sił i możliwości z osobami zajmującymi się tak jak ona kajakarstwem, ale jest to także okazja do podróżowania po różnych krajach, poznawania nowych ludzi, kultur, języków oraz próbowania nowych potraw. Następnie pokazała model kajaka, który wykonał  jej tata z zapałek, dzięki czemu dzieci mogły dostrzec różnicę między kajakami, którymi pływają z rodzicami np. po jeziorze Czos czy krutyńskiej rzece. Przedszkolaki miały także okazję zobaczyć, dotknąć, a nawet ponosić medale, które zdobyła pani Ania. Dzieci miały wiele pytań do naszego gościa, a ona bardzo chętnie na wszystkie odpowiadała. Zapytały o jej dzieciństwo i ulubione zabawy. Jako pierwsze wymienione zostało oczywiście chodzenie nad jezioro Czos, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w kajakarstwie. Ale były też rolki i skatepark. Inne zabawy to „Berek”, zabawa w „Chowanego”, zabawy na placu zabaw na najwyższych zjeżdżalniach, co stanowiło duże wyzwanie. Największą frajdę podczas spotkania sprawiło dzieciom wypróbowanie wioseł, których pani Ania używa do pływania. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowe zdjęcie naszej kajakarki wraz z jej autografem. Kajakarstwo to nie jedyny sport jaki uprawia nasz gość. Jest jeszcze narciarstwo, siatkówka, bieganie, chodzenie po górach. Dzień pani Ani od rana przepełniony jest treningami, ale jest też czas na wyjście do kina, czy czytanie książek.

Podczas zdalnego nauczania (maj 2020r.) pan Adam Polkowski zamieścił na Facebooku film, w którym przedstawia ułożenie z kostek Rubika zdanie: „Zostańcie w domu”. Film został udostępniony dzieciom i rodzicom i stał się okazją do rozwijania zainteresowań dzieci o nowe umiejętności manualne, a także do poznania „genialnego umysłu” pochodzącego z Mrągowa. Pan Adam Polkowski to mistrz układania kostki Rubika, zwycięzca programu „Genialny umysł”. Na stronie internetowej przedszkola oraz w grupach dla rodziców na Facebooku zamieszczony został film pana Adama nagrany oczywiście z mistrzem w roli głównej pt. „Jak ułożyć kostkę Rubika 3x3 - metoda dla dzieci”. Dodatkowo jedna z nauczycielek pani Marzena nagrała i przedstawiła dzieciom i rodzicom na Facebooku film, w którym przedstawiła proste sposoby ułożenia na kostce Rubika „Kwiatka” i „Szachownicy”.

 

III „Kto ty jesteś? – Polak mały”

 

1. „Mój kraj, moja ojczyzna” - realizacja tematów kompleksowych na temat Polski.

W starszych grupach przedszkolnych w listopadzie 2019r. zrealizowany został temat dotyczący naszego kraju: „Polska , moja Ojczyzna”, podczas którego kształtowano postawy patriotyczne, wdrażano dzieci do szacunku do języka polskiego i symboli narodowych. Oto niektóre zagadnienia, które zrealizowano w ramach tego tematu:

- „Komu zawdzięczamy wolną Polskę?”- zabawa muzyczno-ruchowa połączona z zajęciami plastycznymi – portret, przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego, budzenie zainteresowania historią Polski rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej/portretu.

- „Jestem Polką i Polakiem”, „Do mojej Ojczyzny zapraszam” - nauka piosenek.

- Płynie Wisła płynie po Polskiej krainie” - zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy. Zapoznanie z krajobrazem Polski, biegiem największej rzeki i wybranymi zabytkami wykorzystaniem mapy. Doskonalenie umiejętności wykonywania prostych działań dodawania i odejmowania.

- „Tajemnicza podróż po Polsce” - zajęcia plastyczne połączone z zabawą dydaktyczną, technika łączona malowania z wyklejaniem.

- „Co to jest Ojczyzna?” - burza mózgów.

- „Rzeczpospolita Polska” – pełna nazwa naszego kraju, rozwiązywanie zagadek słownych o symbolach narodowych, czytanie globalne wyrazów: mapa, Polska, flaga, utrwalenie znajomości miejsca zamieszkania, kształtowanie postawy miłości do swojego kraju.

- „Czym zwiedzimy Polskę?” – zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne metodą opowieści ruchowej.

- Poza tym dzieci słuchały legend: „Orle gniazdo”, „Morskie Oko”.

 

W drugim półroczu roku szkolnego w maju 2020r., podczas zdalnego nauczania, realizowana była następująca tematyka patriotyczna:

W najmłodszej grupie I „Krasnale” podjęty był temat kompleksowy „Mój dom”, a wraz nim zabawy na podstawie opowiadania „Nasze domy” utrwalana była nazwa miasta, w którym mieszkamy, proponowane były zajęcia plastyczne z wykorzystaniem plasteliny utrwalające wygląd barw flagi Polski. Realizowane były zabawy muzyczno – ruchowe, słuchanie piosenki związanej z miastem „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”.

W grupie II „Bratki” realizowany był w miesiącu maju 2020r. temat „Polska - nasz kraj” oraz zabawy np. „Nasze podróże po Polsce” – zajęcia z zakresu rozwijania mowy z wykorzystaniem zdjęć, zamieszczane były zdjęcia przedszkolaków z podróży po Polsce w celu dostrzegania piękna i atrakcyjności swojego kraju. Dzieci uczyły się wiersza na pamięć Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne, rysowały po śladzie mapę Polski, rozpoznawały symbole narodowe. Poza tym wykonywały kompozycje płaskie z figur geometrycznych lub materiału przyrodniczego na podwórku na temat „Podróż po Polsce”, a przy okazji poznawały różne środki transportu. Ozdabiały wydzieranką  flagę Polski. Uczyły się 1 zwrotki i refrenu hymnu narodowego, wymieniały uroczystości, kiedy jest śpiewany, zwracały uwagę na właściwą postawę ciała i zachowanie powagi podczas śpiewania czy słuchania hymnu. Na koniec realizacji tematu nauczycielki grupy zorganizowały quiz historyczny dotyczący naszej Ojczyzny. Wśród pytań znalazły się m.in. Stolicą Polski jest… Jak się nazywa nasz polskie morze?

W gr III „Maki” zrealizowano temat kompleksowy „Co wiemy o Polsce?” (maj 2020). Rodzicom proponowane były zabawy dydaktyczne na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”, którego dzieci mogły się nauczyć na pamięć. W zabawach przypominana była nazwa naszego kraju, dzieci oglądały mapę Polski. Z wykorzystaniem prezentacji utrwalane były wiadomości na temat polskich symboli narodowych. Dzieci przypomniały sobie tekst wiersza Władysława Bełzy: „Katechizm polskiego dziecka”. Poznawały informacje na temat różnych środków transportu, rozpoznawały je i nazywały oraz układały ich kształty z wyciętych z papieru różnorodnych kształtów lub z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Wykonały pracę plastyczno-techniczną wg instrukcji: kotylion lub flaga. Dzieci uczyły się 1 zwrotki i refrenu hymnu z wykorzystaniem obrazków PCS oraz nagrania z Internetu. Nauczycielki zachęcały rodziców do rozmów z dziećmi na temat treści i historii hymnu, udostępniały takie informacje. „Poznawanie ciekawych miejsc w Polsce” to zabawa polegająca na zamieszczaniu w grupie dla rodziców zdjęć dzieci z podróży po Polsce, gdzie miejsca ze zdjęć musieli rozpoznać pozostali.

W grupie IV „Stokrotki” w maju 2020r. realizowano temat kompleksowy „Mieszkam w Polsce”. Proponowano dzieciom i rodzicom zabawy na podstawie tekstu literackiego U. Piotrowskiej pt. „Wystawa o legendach Warszawy”, dzięki którym dzieci poznały wygląd mapy Polski, granice Polski, stolicę oraz miejsce naszego zamieszkania. Na podstawie filmu edukacyjnego przypomniane były symbole narodowe. „Za co kocham swój kraj- Polskę?” to zabawa rozwijająca mowę z wykorzystaniem  wiersza I. Rup pt. „Polska nasza ojczyzna”. Nauczycielki grupy proponowały dzieciom zajęcia plastyczne inspirowane wierszem Czesława Janczarskiego pt. „Barwy ojczyste”. Dzieci wykonały pracę plastyczną – flagę państwowej za pomocą stemplowania korkiem, wykonały mapę Polski, zaznaczając na niej ważniejsze miasta, słuchały piosenki pt. „Jestem Polakiem”.  Podczas realizacji zajęć rytmiczno-umuzykalniających dzieci słuchały i śpiewały piosenkę „Krakowiaczek jeden”, poznały wygląd ludowego stroju krakowskiego oraz figury tańca „Krakowiaka”.

W grupie V „Niezapominajki” w maju 2020r. nauczycielki realizowały z dziećmi i rodzicami temat kompleksowy: „Mieszkam w Polsce”. Zrealizowane zostały zajęcia społeczne kształtujące tożsamość narodową na podstawie utworu Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” oraz U. Piotrowskiej „Wystawa o legendach Warszawy”, kiedy dzieci poznały wygląd mapy Polski, przypomniały sobie wygląd i nazwy symboli narodowych, wyjaśniały pojęcie stolica. Dzieci ozdabiały kontury flagi polskiej wykorzystując technikę stemplowania korkiem. W ramach zajęć muzycznych dzieci poznawały wygląd ludowego stroju krakowskiego, słuchały i śpiewały piosenkę „Krakowiaczek jeden”, poznawały figury tańca.

W grupie VI „Słoneczniki” w maju 2020r. realizowany był temat kompleksowy: „Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Dzieci uczestniczyły w zabawie dydaktycznej na podstawie „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie”, dzięki której dowiedziały się, jak powstało państwo polskie, dzieci rozpoznawały symbole narodowe. Poza tym dzieci wykonały flagę z papieru, malowały farbami krajobraz lub zabytki wybranego regionu Polski. Dzieci uczestniczyły w wirtualnym spacerze po Warszawie na podstawie bajki edukacyjnej i wiersza Cz. Janczarskiego, poznawały legendy i zabytki Warszawy. Poznawały też informacje na temat różnych regionów Polski oraz na temat Unii Europejskiej.

W grupie VII „Fiołki” nauczycielki zrealizowały temat kompleksowy: „Polska moja ojczyzna” podczas którego dzieci obejrzały film edukacyjny o polskich symbolach narodowych „Polak mały”. W ramach zajęć rozwijających mowę dzieci opowiadały legendę „Lech, Czech i Rus”, którą wcześniej obejrzały. Dzieci wykonały prace plastyczno – techniczne: „Flaga Polski”, „Kotylion”, uczyły się „Piosenki młodego patrioty”, układały puzzle online pt.  „Mapa Polski”, wykonywały zadania z kodowania na temat symboli narodowych.

2. „Dzień Edukacji Narodowej” – zorganizowanie uroczystości przedszkolnej dla zaproszonych gości.

15 października 2019r. grupa dzieci pięcioletnich „Stokrotki” prezentowała program artystyczny w podziękowaniu za trud i wychowanie młodego pokolenia zaproszonym gościom - pracownikom przedszkola, przedstawicielom Rady Rodziców. Dyrektor przedszkola wręczyła nagrody pracownikom przedszkola.

 

3. „11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości” – obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawienie zaprezentowane dzieciom z przedszkola, rodzicom i środowisku lokalnemu.

W piątek 8.XI.2019r. o godzinie 11.11  pracownicy i przedszkolaki zaśpiewały hymn Polski jednocząc się ze wszystkimi Polakami.

11 listopada 2019r. w przedszkolu odbyły się obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci z grupy „Fiołki” zaprezentowały przedstawienie przedszkolakom i pracownikom przedszkola podczas uroczystego apelu wyrabiając szacunek do języka polskiego i symboli narodowych, kształtując poczucie przynależności narodowej.

Ponadto grupa „Fiołki” wystąpiła z programem patriotycznym na sali widowiskowej CKiT w Mrągowie na zaproszenie pracowników Biblioteki Dziecięcej. Widownię stanowili uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej w Mrągowie.

„Fiołki” zaprosiły na występ rodziców i swoich najbliższych. Brawom nie było końca, montaż wywołał wiele wzruszeń. Po części artystycznej rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w warsztatach muzyczno-plastycznych wykonując prace pt. „Polsko, życzę Ci…”, które zdobiły hol przedszkola.

Dzieci z gr VI „Słoneczniki” przygotowały program artystyczny poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawienie zaprezentowały rodzicom oraz przedstawicielom  środowiska lokalnego. W przygotowanie przedstawienia zaangażowano rodziców, którzy uszyli stroje regionalne, w których dzieci prezentowały się wspaniale.

15 listopada montaż słowno-muzyczny obejrzeli zaproszeni goście, między innymi wice burmistrz Mrągowa, przedstawiciele służb mundurowych z Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Straży Pożarnej, przedstawiciel Nadleśnictwa Mrągowo, przedstawiciele Rady Rodziców. Młodzi artyści w strojach regionalnych wiernie odtworzyli historię. Zachwycona publiczność długo biła brawa wykonawcom i nauczycielkom.

„Słoneczniki” zaprosiły na występ rodziców i swoich najbliższych, po zaprezentowaniu śpiewu, tańca i recytacji tekstów odbyły się warsztaty z rodzicami, podczas których powstały prace pt. „Dziękuję polsko za…”.

W miesiącu maju 2020r. podczas zdalnego nauczania przedszkole nawiązało współpracę z ZHP Hufcem Mrągowo im. J. Korczaka. Jeden z naszych przedszkolaków, uczęszczający na zuchowe zbiórki i jego starsza siostra, która jest harcerzem (Mateusz i Eliza S.) nakręcili film zachęcający do podjęcia współpracy z Hufcem przez naszych przedszkolaków. Film został zaprezentowany w grupach Facebookowych dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola.

 

4. Pamiętamy o świętach państwowych.

26.09.2019r. przedszkole „Stokrotka” wzięło udział w akcji „Bohateron – włącz historię” poprzez przygotowanie kartek dla Powstańców Warszawskich.

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęła się czwarta edycja akcji pisania kartek i listów do powstańców warszawskich „BohaterON - włącz historię”. Kampanię organizują Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensoria z Wrocławia, a jej hasłem jest „Pamięć - edukacja – Pomoc”. BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Akcja ma edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach historii Powstańców. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety wśród kolejnych pokoleń wraz z biegiem czasu świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek.

W akcji „Kartka dla Powstańca” wzięły udział przedszkolaki z naszego przedszkola.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca 2020r.). Na stronie internetowej przedszkola umieszczona zastała informacja na temat organizacji tego dnia w mieście Mrągowie m.in. bieg ku pamięci żołnierzom, poczęstunek. W obchodach uroczystości wzięli udział także nasi rodzice z dziećmi.

Tegoroczne święta majowe tzn. Święto Pracy (1 maja), Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja) oraz Święto Konstytucji 3 maja, ze względu na pandemię ograniczyły się do realizacji z dziećmi tematów o tematyce patriotycznej i przypomnieniu im o nazwach i znaczeniu tych świąt.

W kwietniu 2020r. przedszkolaki wzięły udział w akcji ogłoszonej za pomocą Facebooka na narysowanie laurki dla medyków w podziękowaniu za ich pracę, a dorośli pracownicy przedszkola w okresie zamknięcia przedszkola podjęli się szycia maseczek dla mrągowian.

 

5. „Jak uczyć dzieci patriotyzmu?” – artykuł dla rodziców na temat rozwijania postawy patriotycznej u dzieci.

W listopadzie na stronie internetowej przedszkola ukazał się artykuł: „7 podpowiedzi, jak uczyć dzieci patriotyzmu” opracowany przez Magdalenę Kurowską (źródło: www.czasdzieci.pl).

6. „Koncert pieśni patriotycznej i regionalnej”- prezentacje poszczególnych grup (18 XI 19).

18 listopada w przedszkolu „Stokrotka” odbył się Koncert Pieśni Regionalnych i Patriotycznych. W koncercie wzięły udział dzieci z grup od III (czterolatki) do VII (sześciolatki). Koncert rozpoczęli najmłodsi uczestnicy, dzieci z grupy III „Maki”, którzy zaśpiewali piosenki: „Miała baba koguta”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz „Krakowiaczek”. Pięciolatki z grupy IV „Stokrotki” przedstawiły piosenkę „Szła dzieweczka” połączoną z inscenizacją ruchową oraz piosenkę „Barwy ojczyste”. Pięciolatki z grupy V „Niezapominajki” zaśpiewały piosenki: „Co to jest niepodległość?” oraz „Od morza aż do Tatr”. Starszaki z gr VI „Słoneczniki” dodatkowo zaprezentowały taniec „Mazur” w specjalnie przygotowanych strojach oraz zaśpiewały piosenkę „Wielkie święto”. Dzieci z grupy VII „Fiołki” przedstawiły piosenkę połączoną z grą na instrumentach pt. „Mali patrioci” oraz inscenizację ruchową do piosenki „Przybyli ułani pod okienko”.

Wszystkie dzieci przyszły tego dnia do przedszkola ubrane w stroje galowe. Każda z grup zaprezentowała też emblematy w barwach narodowych: flagi, serduszka, opaski z kwiatów, a dziewczynki jednej z grup miały usta pomalowane czerwoną szminką.

 

7. Ponadto w przedszkolu pielęgnowano zwyczaje wróżb Andrzejkowych, spotkań Mikołajkowych.

29 października 20219r. przedszkolaki obchodziły Andrzejki, czas wróżb, zabaw przy muzyce i konkursów.

06.12.2019r. odbyło się w przedszkolu „Spotkanie z Mikołajem”, kiedy dzieci w zamian za wiersze i piosenki dla Mikołaja otrzymały w prezencie nowe zabawki.

17.12.2019r. „W cudownym choinkowie” – dzieci słuchały opowiadań na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

IV „Mój region - Mazury”

1.„Mazurska Izba Regionalna w Marcinkowie” – wycieczka do muzeum historii lokalnej.

We wrześniu 2019r. dzieci z grupy V, VI i VII uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie pani Jolanty Hellis. Dzieci poznały dziedzictwo kulturowe Mazur, historię regionu, rozwijały swoje zainteresowania kuchnią regionalną.

Dzieci oglądały przedmioty gospodarstwa domowego używanego dawniej oraz ubiory noszone przez Mazurów. Dzieci uczestniczyły też w warsztatach kulinarnych: ubijały masło w tradycyjny sposób, degustowały zrobione masło oraz maślankę.

 

2. „Ciekawe miejsca na Mazurach”  - wycieczki autokarowe do atrakcyjnych miejsc naszego regionu, co miało na celu nabywanie wiadomości o ciekawych miejscach w regionie Mazur praz integrację dzieci w grupie.

Dzieci z grupy IV uczestniczyła w wycieczce autokarowej do Centrum Edukacyjnego Gwarek w Pięknej Górze koło Giżycka (9 XII 19), gdzie zorganizowano warsztaty tematyczne.

Dzieci z grupy VII „Fiołki” uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Konsulatu Św. Mikołaja (22 XI 2019).

 

3. „Biesiada z babcią i dziadkiem” – przedstawienie tańców i zabaw regionalnych, ludowych dla najbliższych i środowiska lokalnego.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA w przedszkolu tradycyjnie polegało na spotkaniach z zaproszonymi do przedszkola gośćmi i prezentacjach montażu słowno-muzyczno-tanecznego przez dzieci.

14stycznia 2020r. dzieci z gr III wśród tradycyjnych wierszy i piosenek z okazji święta Babci i Dziadka przedstawiły też piosenki regionalne, ludowe i patriotyczne. Były to: „Przybyli ułani pod okienko”, „Krakowiaczek jeden”, „Miała baba koguta”. Dzieci przedstawiły również taniec: „Szewc” oraz układ taneczny z laseczkami imitującymi lizaki choinkowe do piosenki świątecznej „Jingle Bells”. Rodzice przygotowali dzieciom piękne stroje w stylu regionalnym, za co serdecznie dziękujemy.

 

V „Przyroda Mazur”

1. „Środowisko przyrodnicze Warmii i Mazur” – spotkania z leśnikiem, wycieczki piesze do ogródków działkowych, do lasu.

W grupie VI „Słoneczniki” odbyło się spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Mrągowo, dostarczenie karmy dla ptaków, wycieczki piesze do ogródków działkowych, do lasu.

W grupie VII „Fiołki” odbyły się warsztaty z leśnikiem w przedszkolu na temat:  „Jesienne dary lasu” (17.X 2019).

 

2. „Spotkanie z przyrodą w 4 porach roku”- warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, w celu poznawanie przyrody Mazur, zwierząt żyjących w naszym regionie, zmian zachodzących w przyrodzie w trakcie zmiany pór rok.

GRUPA IV - w październiku odbyły się warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni podczas których dzieci rozpoznawały drzewa i zwierzęta żyjące w naszym regionie, a podczas projekcji multimedialnej obejrzały zagrożone gatunki zwierząt.

GRUPA V „Niezapominajki” (09.10.2019 r.) w ramach cyklu spotkań: „Spotkanie z przyrodą w czterech porach roku” uczestniczyły w warsztatach przyrodniczych prowadzone przez pracownika Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni pt. „W jesiennym lesie”. Dzieci poznawały przyrodę Mazur, zwierzęta żyjące w naszym regionie oraz zmiany zachodzące w przyrodzie w trakcie zmiany pór roku.

Grupa VI „Słoneczniki” (17.10.19) uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.

Grupa VII (20 IX 2019) uczestniczyła w Bibliotece Dziecięcej w spotkaniu z pracownikiem Parku Krajobrazowego w Krutyni  na temat ochrony przyrody, różnorodności flory i fauny mazurskiej.

 

Opracowała: Marzena Krueger