Artykuły dla rodziców

Wychowanie do wartości

czwartek, 29 grudnia 2016 13:52

Wychowanie do wartości

 

System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne czy religijne. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej. Obejmuje ono zarówno świadome i celowe oddziaływania na jednostkę odpowiedzialnych za jednostkę osób (rodziców, wychowawców, nauczycieli) i instytucji oraz systemu wychowania równoległego (telewizja, radio, film, prasa, literatura, sztuka, instytucje naukowe i kulturalne, sport itp.), jak i wysiłki człowieka nad kształtowaniem własnej osobowości. Proces ten nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa i młodości, lecz trwa przez całe życie ludzkie, gdyż zmienia się rzeczywistości i wymaga od człowieka ciągłego doskonalenia własnej osobowości, ponieważ musi dostosować się do tych zmian zarówno dotyczących życia indywidualnego, jak do życia w społeczeństwie. Wychowanie to wprowadzenie dzieci i młodzieży w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego, a także oddziaływanie rodziców, wychowawców, nauczycieli na dzieci i młodzież, jak również na starszych poprzez postępowania, czyny, wskazania słowne.

Dalsza część artykułu: Wychowanie do wartości

 

W jaki sposób dbać o sprawnosć fizyczną starszych przedszkolaków

poniedziałek, 09 lutego 2015 17:16

„W JAKI SPOSÓB DBAĆ O SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ STARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW?”

Okres od trzeciego do siódmego roku życia nazwano złotym wiekiem motoryczności dzieci. Potrzeba ruchu jest w tym czasie tak wielka, że jej niezaspokojenie określa się głodem ruchowym. Dla prawidłowego rozwoju fizycznego dziecko powinno codziennie do woli biegać, skakać, bawić się piłką itp. Nie da się też „na zapas” ruchowo wyszaleć. Dzieci mają indywidualne zapotrzebowanie na aktywność ruchową. Nieco inaczej kształtuje się to u chłopców i dziewczynek. Dzieci są aktywne ruchowo od chwili, gdy rano wstaną z łóżka, do wieczora, gdy zasypiają. Jeżeli dorośli nie ograniczają aktywności ruchowej dzieci, one w naturalny sposób realizują te formy, które są im niezbędne do harmonijnego rozwoju psychoruchowego. Ich ciało także doskonale wie, kiedy i jak długo trzeba odpoczywać. Dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci trzeba im zapewnić co najmniej 3 godziny dziennie intensywnej aktywności ruchowej. Gdy czas ten jest skracany, dzieci zaczynają cierpieć na niezaspokojoną potrzebę ruchu, co przejawia się w takich zachowaniach, jak:

- gdy dłużej siedzą na krzesełkach, wymachują nogami, kołyszą się, mocują się z blatem, pokładają się na stole itp.

- gdy muszą stać przez dłuższy czas, podskakują i wymachują rękami, a gdy są w grupie, dodatkowo popychają, szarpią itp.

- gdy spacerują z dorosłymi wyrywają się, wchodzą na każdy murek, kopią co popadnie, mocują się z drzewami itp.

Po powrocie z przedszkola do domu zamiast spokojnie się bawić skaczą po meblach, tarzają się po dywanach, biegają bez celu po całym mieszkaniu.

Dlaczego dzieci muszą być aktywne ruchowo na świeżym powietrzu: w ogrodzie, na boisku, w parku itd.?

  1. Ze względu na zapotrzebowanie organizmu na tlen i właściwe oddychanie. Ćwiczenia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu mogą znacznie zwiększyć ilość przepływającej krwi, co ma wpływ na dotlenienie organizmu.
  2. Swobodny spacer sprzyja głębokiemu oddychaniu. Natomiast pozycja siedząca i pochylenie ciała (np. przy rysowaniu, oglądaniu obrazków czy) zmniejsza głębokość oddechu – organizm otrzymuje znacznie mniej tlenu.
  3. Hartowanie (uodparnianie) dzieci poprzez pobyt na świeżym powietrzu. Kształtując odporność dzieci na choroby „przeziębienia”, trzeba je stopniowo przyzwyczajać do zmieniającej się temperatury.

 

Dalsza część artykułu: W jaki sposób dbać o sprawnosć fizyczną starszych przedszkolaków

 

Wspieranie rozwoju dziecka mlodszego do realizacji obowiązku szkolnego w kontekscie nauczyciela i rodzica

poniedziałek, 09 lutego 2015 17:07

 

 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego do realizacji obowiązku szkolnego w kontekście nauczyciela i  rodzica.

 

Okres od urodzenia do trzeciego roku życia oraz następnie okres przedszkolny jest niewątpliwie fundamentalnym okresem, od którego zależą nie tylko przyszłe sukcesy dziecka w szkole, ale przede wszystkim jego pomyślna przyszłość w życiu dorosłym. Dlatego już na tym etapie małe dziecko powinno być wspierane w swoim indywidualnym rozwoju psychoruchowym, aby rozwój ten miał szansę stać się optymalny.

Prawidłowy rozwój dziecka kształtuje w dużej mierze środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i placówki oświatowo-wychowawcze. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty,  wprowadzająca od 1 września 2015 roku obowiązek szkolny wszystkich dzieci sześcioletnich, stawia przed nauczycielami przedszkoli oraz rodzicami nowe wyzwania, przede wszystkim dużej wrażliwości na pojawiające się w tym okresie zmiany rozwojowe i adekwatne reagowanie na nie, zwrócenie uwagi na zasoby dziecka , wnikliwej diagnozy, monitorowania zachodzących zmian w strefie najbliższego rozwoju, tworzenia bogatych i zróżnicowanych ofert rozwojowych mogących wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom i możliwościom dziecka.

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia  do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a głównym celem tego wychowania jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami psychoruchowymi. O sukcesie dziecka w przedszkolu decyduje szereg czynników, które można podzielić na trzy grupy: mianowicie czynniki środowiskowe czyli wpływ bliższego i dalszego środowiska; pedagogiczne czyli przedszkole, system przedszkolny i nauczyciele, oraz osobowościowe czyli indywidualne właściwości jednostki. Oddziaływanie przedszkola i nauczycieli na osiągnięcia dziecka nie podlega dyskusji. Przedszkole wyposażone w dobre pomoce dydaktyczne, prawidłową organizację placówki, rzetelnie przygotowana kadra pedagogiczna, dobra opieka, współpraca przedszkola z domem rodzinnym działa osobliwie stymulująco na sukcesy wychowanków. Efektywność oddziaływań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych wspierających rozwój dziecka młodszego w dużym stopniu zależy od rodziców, ale także i nauczycieli przedszkoli, dlatego też dla nich poniżej przedstawione zostaną sposoby wsparcia dziecka młodszego przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego.

 

Dalsza część artykułu: Wspieranie rozwoju dziecka mlodszego do realizacji obowiązku szkolnego w kontekscie nauczyciela i rodzica

 

CUKIER W DIECIE DZIECKA

poniedziałek, 16 czerwca 2014 16:23

CUKIER W DIECIE DZIECKA

Zdrowy organizm w naturalny sposób łaknie, w zrównoważonej formie, wszystkich smaków podstawowych. Jednak człowiek (i nie tylko), naturalny smak słodki upodobał sobie szczególnie. Harmonizuje on ciało i umysł, wzmacnia i odpręża nasz organizm, zwalnia wszelkie przemiany równoważąc pracę organizmu, wspiera zdolność skupiania i uwagi. Dlatego też tak chętnie sięgamy po posiłkach po desery. Gdy mówimy o słodkim smaku mimowolnie kojarzymy go z cukrem. Cukry spożywcze dzielą się na dwie kategorie:
•    cukier rafinowany (oczyszczony, tzw. biały)
•    cukier nierafinowany (nieoczyszczony, bogaty w minerały i witaminy)

Dalsza część artykułu: CUKIER W DIECIE DZIECKA

 

JAK KSZTAŁTOWAĆ NAWYKI ŻYWIENIOWE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

poniedziałek, 09 czerwca 2014 16:27

JAK KSZTAŁTOWAĆ NAWYKI ŻYWIENIOWE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM


Pomiędzy 1,a 3 rokiem życia rozwijają się u dzieci preferencje i nawyki żywieniowe, i jeśli są złe to powstają na całe życie, a jeśli dobre gwarantują dziecku harmonijny i zdrowy rozwój.
W tym wieku dziecko jest ciekawe i gotowe poznawać różnorodne smaki i dlatego należy rozpocząć stopniowe poszerzanie jadłospisu dziecka.
Jeżeli dziecko odrzuca proponowane potrawy nie należy poddawać się tak łatwo, należy być cierpliwym. Warto być konsekwentnym, ponieważ wzory postaw i zachowań ( także w stosunku do jedzenia) utrwalają się w pierwszych latach życia dziecka i mają szansę zaowocować w przyszłości.

Dalsza część artykułu: JAK KSZTAŁTOWAĆ NAWYKI ŻYWIENIOWE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

„Jak wspomagać dziecko w rozwoju zdolności do skupienia uwagi?”

poniedziałek, 19 maja 2014 16:28

„Jak wspomagać dziecko w rozwoju zdolności do skupienia uwagi?”


Jednym z warunków powodzenia dzieci w szkole jest umiejętność dobrej koncentracji-utrzymanie myśli na tym samym obiekcie w pewnym okresie czasu. Jak można pomóc dziecku w przygotowaniu do uczenia się? Przede wszystkim należy stworzyć odpowiednie warunki do skoncentrowania się na wykonywanej pracy:
•    przygotować stałe miejsce pracy dziecka, w którym nic go nie będzie rozpraszać
•    w czasie nauki należy zwracać uwagę na przyjmowaną przez dziecko pozycję ciała
•    należy zlikwidować wszelkie zakłócenia zewnętrzne, jak grające radio czy telewizor
•    istotną sprawą jest czas, kiedy dziecko zabiera się do pracy (nasz organizm jest najbardziej sprawny intelektualnie w godzinach 8 i 12 oraz 17 i 19- są to tak zwane wyże intelektualne)

Dalsza część artykułu: „Jak wspomagać dziecko w rozwoju zdolności do skupienia uwagi?”

   

Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

poniedziałek, 05 maja 2014 19:13

 


Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym


Komunikacja z otoczeniem to odbieranie i rozumienie komunikatów słownych oraz nadawanie czyli przekazywanie informacji swoim bliskim, znajomym i innym osobom o tym co myślimy, czujemy, widzimy, oczekujemy. Na zrozumienie kierowanych do nas wypowiedzi składa się wiele czynności, które angażują do pracy wiele narządów. Wypowiedź skierowaną do nas musimy usłyszeć, zróżnicować i rozszyfrować. W tym celu korzystamy ze słów i powiązań między słowami, które zmagazynowane są w  naszej pamięci. „Magazyn” ten rozrasta się z wiekiem dziecka.  Rolą rodzica, opiekuna jest dbanie o prawidłowy rozwój umiejętność komunikacyjnych. Od umiejętności językowych bowiem wiele zależy, jak będzie wyglądała przyszłość dziecka, jego postępy w szkole, w życiu zawodowym, osobistym dlatego, że systemu komunikacji używamy praktycznie wszędzie. Wielu specjalistów w dziedzinie logopedii zajmuje się opracowywaniem coraz to nowych metod usprawniających narządy artykulacyjne i korygujących wady wymowy. Tworzone są coraz to nowe terapie, zajęcia mające na celu niwelowanie nieprawidłowości. Warto jednak wspomnieć, że można zrobić coś wcześniej, aby uniknąć wszystkich działań związanych z terapią dziecka. Otóż istotną rolę odgrywa tu profilaktyka logopedyczna. Temu zagadnieniu chciałabym poświęcić niniejszy artykuł. Profilaktykę logopedyczną możemy zacząć już od poczęcia a nawet wcześniej.

Dalsza część artykułu: Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

 

„Rodzeństwo- co można zrobić, by poprawić relacje?”

środa, 23 kwietnia 2014 16:32

„Rodzeństwo- co można zrobić, by poprawić relacje?”

„Ptaszki w gniazdkach żyją zgodnie”- mawiali rodzice swoim dzieciom w początkach naszego stulecia. Może i rzeczywiście żyły zgodnie, nie mając odwagi zachowywać się inaczej.
W każdym razie teraz, jak powszechnie wiadomo, bracia i siostry nie zawsze żyją zgodnie. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie natężenie potrafi osiągnąć przemoc fizyczna pomiędzy rodzeństwem, a przynajmniej nie mówi się o tym głośno.Kiedy coś takiego się zdarzy, większość reaguje wzruszeniem ramion i mówi o prowokacji, na skutek której Michał trzepnął Joasię, Maciek kopnął Janka, Marysia wyrwała garść włosów z głowy Mariusza.Bardzo często w ramach rodziny akceptujemy coś, co poza nią uważamy za absolutnie nie do przyjęcia.Co można zrobić, by poprawić sytuację?

Dalsza część artykułu: „Rodzeństwo- co można zrobić, by poprawić relacje?”

   

Strona 4 z 6