WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW NA UL. WOJSKA POLSKIEGO

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

 

Dzieci z grupy VI „Słoneczniki” w ramach realizacji tematyki dotyczącej Mrągowa oraz programu regionalno – patriotycznego „Kto Ty jesteś? Polak mały” uczestniczyły
w wycieczce na ul. Wojska Polskiego, gdzie na terenie koszar byłej jednostki wojskowej znajduje się miejsce upamiętniające żołnierzy garnizonu Mrągowo. Stacjonował tu 9 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Łączności oraz Pułk Piechoty. Miejsce powstało 11 listopada 2014r. Co roku podczas Święta Wojska Polskiego spotykają się tam członkowie stowarzyszenia, byli żołnierze i pracownicy jednostki wojskowej z rodzinami, przedstawiciele władz miasta
i powiatu oraz mieszkańcy. Odśpiewany jest wtedy hymn państwowy, składane są kwiaty, śpiewane pieśni żołnierskie. Obchody kończą się zaproszeniem na tradycyjną wojskową grochówkę.

 

Opracowała: Marzena Krueger