SPRAWOZDANIE z działań podjętych przez Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie w ramach ubiegania się o CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu” w roku szkolnym 2016/2017

Uwaga, otwiera nowe okno. Array Drukuj Array

 

SPRAWOZDANIE z działań podjętych przez Przedszkole Publiczne Nr 1 "Stokrotka" w Mrągowie  w ramach ubiegania się o CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu” w roku szkolnym 2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole podjęło starania o zdobycie Certyfikatu "Szkoła wierna dziedzictwu" przyznawany przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. Angażując dzieci, rodziców i środowisko lokalne zrealizowaliśmy następujące działania

 

 

 


L.p.

Nazwa działania

Krótka charakterystyka / Opis działania (cele)

Osoby zaangażowane

Przebieg działania

1.

Opracowanie przedszkolnego programu regionalno – patriotycznego „Kto Ty jesteś? – Polak mały” przez nauczycielki przedszkola: M.Krueger, M.Stachelek

Główne założenie programu to przybliżenie dzieciom informacji na temat swojej miejscowości - Mrągowa oraz kraju poprzez wycieczki, spotkania, realizację tematyki regionalno-patriotycznej, współpracę ze środowiskiem lokalnym. Realizacja programu jest planowana jeszcze na dwa kolejne lata.

Cele ogólne: nabywanie wiadomości regionalnych oraz patriotycznych; kształtowanie miłości, szacunku i przynależności społecznej, postawy patriotycznej oraz tożsamości narodowej i regionalnej; wzmacnianie więzi rodzinnych; rozbudzanie zamiłowania do rodzimej przyrody; wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym.

Dzieci, nauczyciele, rodzice z Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”, środowisko lokalne z Mrągowa i okolic.

Realizacja zgodna z proponowanymi działaniami zawartymi w programie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zawarcie              w Rocznym Planie Pracy Przedszkola na rok szkolny 2016/17 zadania dotyczącego treści patriotycznych

Zawarcie w Rocznym Planie Pracy Przedszkola na rok szkolny 2016/17 zadania II: „Wiem, czuję, rozumiem - kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”.

Cele: kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci; znajomość i okazywanie szacunku symbolom narodowym; poznanie piękna i bogactwa naszego regionu.

Dzieci i nauczyciele z przedszkola, środowisko lokalne.

Realizowana była tematyka dotycząca Polski, Mrągowa. Wzbogacony został warsztat pracy nauczycielek poprzez podejmowanie innych sposobów realizacji treści programowych, utrwalany był adres zamieszkania dzieci, podejmowana współpraca     z Biblioteką Miejską, CKiT.

3.

Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego

We wrześniu dzieci uczestniczyły     w uroczystym rozpoczęciu roku przedszkolnego.

Cele: rozumienie znaczenia symboli narodowych, odnoszenie się do nich z szacunkiem; utrwalenie nazwy kraju, naszej stolicy.


Dzieci, dyrektor, nauczycielki z przedszkola.

Dzieci zostały poproszone    o ubranie się tego dnia „na galowo”. Odbyła się prezentacja symboli narodowych (godło, flaga), śpiewany był  hymn narodowy.

4.

Wycieczki                         w najbliższej okolicy przedszkola

Realizacja programu zaczęła się od zwiedzania najbliższej okolicy przedszkola, od tego co jest dzieciom bliskie i znane, z dodaniem wiadomości na temat historii tych miejsc.

Cele: dzieci poznawały historię wieży Bismarcka, pobliskiego parku Sikorskiego oraz zabytkowego cmentarza mieszczącego się  w parku; przybliżanie historii i tradycji regionu; stwarzanie okazji do poszukiwania historii miejsc, obiektów.

Dzieci, nauczycielki przedszkola.

Od zawsze organizujemy przedszkolakom  wycieczki do pobliskich zakładów pracy, do ogródków działowych, na pobliskie osiedla. Chciałyśmy zwrócić uwagę dzieci na, a pośrednio rodzicom, na piękne otoczenie przedszkola, na historię parku Sikorskiego, wieży Bismarcka, zabytkowego cmentarza.

5.

„Moja droga do przedszkola”-

zorganizowanie konkursu plastyczno – technicznego

„Moja droga do przedszkola” to tytuł konkursu plastyczno – technicznego dla dzieci i rodziców zorganizowanego w jednej z grup przedszkolnych.

Cele: dokładniejsze przyjrzenie się drodze, jaką codziennie przemierzają dzieci z rodzicami, aby dostać się do przedszkola; zwrócenie uwagi na mijane obiekty, nazwy ulic itp.; poznawanie miejscowości, w której mieszka dziecko.

Dzieci, nauczycielki, rodzice z Przedszkola Nr 1 „Stokrotka”.

W konkursie wzięli udział wszyscy rodzice dzieci z grupy. Prace  były wykonane w formie planów, trasy samochodowej, były makiety ulic Mrągowa, często wzbogacone zdjęciami domów. Rozdanie nagród miało miejsce podczas zorganizowanego w październikowe popołudnia „Wieczoru poezji patriotycznej”.

6.

„Wieczór poezji patriotycznej”     w przedszkolu dla dzieci               i rodziców

Uroczyste spotkanie dzieci i rodziców zostało zorganizowane   w przedszkolu w październikowe popołudnie.

Cele: przybliżanie historii i tradycji regionu, kraju; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną; wdrażanie do odważnego występowania przed publicznością.

Dzieci, nauczycielki, rodzice z Przedszkola Nr 1 „Stokrotka”

Podczas spotkania rodzic wraz z dzieckiem prezentowali przygotowany wcześniej wiersz, piosenkę, inscenizację na temat Polski.

7.

„Święto Niepodległości” w przedszkolu        i w Bibliotece

Przygotowany montaż słowno- muzyczny zawierał wiersze o Polsce, wyjaśnienie znaczenia Święta 11 listopada, piosenki np.  „Piechota”, „Legiony”, „Pierwsza kadrowa”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Cele: budowanie poczucia przynależności narodowej; poznawanie historii naszego kraju, wyjaśnienie znaczenia obchodzonego Święta Niepodległości.

Dzieci, nauczycielki, rodzice                    z Przedszkola Nr 1 „Stokrotka”.

Wraz z dziećmi przygotowałam przedstawienie z okazji 11 listopada zaprezentowane przedszkolakom, rodzicom oraz gościom zaproszonym przez pracowników Biblioteki Miejskiej.
8.

Wycieczki do Muzeum Warmii  i Mazur                w Mrągowie

Dzieci obejrzały następujące wystawy: „Mrągowo na starych fotografiach”; „Świat zwierząt Pojezierza Mazurskiego”; „Historia Pikniku Country w Mrągowie”.

Uczestniczyły w Wielkanocnych warsztatach w Muzeum na temat: „Wielkanoc na Mazurach”.

Cele: dzieci atrakcyjnie spędziły czas; poznawanie tradycji swojego miasta, regionu, kraju; podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez  dbałość o jakość kształcenia, wykorzystanie różnorodnych form edukacyjnych.

Pracownicy Muzeum Warmii   i Mazur w Mrągowie, dzieci, nauczycielki przedszkola.

Nauczycielki organizowały wyjścia do muzeum, gdy prezentowana była nowa wystawa lub prowadzone warsztaty tematyczne.

9.

„Powojenne Mrągowo 1945 – 1980” – pomoc w zbieraniu zdjęć do wystawy         w Muzeum

Współpraca Przedszkola z Muzeum Warmii i Mazur w Mrągowie polegała również na ogłoszeniu akcji zbierania zdjęć  do wystawy: „Powojenne Mrągowo 1945 – 1980”.

Cele: nawiązanie współpracy z pracownikami Muzeum, z rodzicami; promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

Pracownicy Muzeum Warmii   i Mazur w Mrągowie, dzieci, nauczycielki przedszkola.

Przyniesione przez rodziców zdjęcia były skanowane do komputera i oddawane właścicielom. W dalszej kolejności przekazane zostały do Muzeum oraz posłużyły do utworzenia kącika regionalnego w przedszkolu.


10.

Zabytkowy cmentarz na ul. Brzozowej

Z okazji 1 listopada dzieci odwiedziły kolejny zabytkowy cmentarz mieszczący się w pobliżu przedszkola, poznały jego historię.

Cele: kształtowanie pozytywnych postaw, przybliżanie historii i tradycji miasta, regionu; stwarzanie okazji do poszukiwania historii miejsc, obiektów mieszczących się w okolicy przedszkola, domu.

Dzieci,                  nauczyciele z przedszkola.

Dzieci uczestniczyły w wycieczce podczas której poznały historię zabytkowego cmentarza       w Mrągowie, zapaliły znicze.


11.

Skwer Jana Pawła II, pomnik papieża  i molo nad jeziorem Czos

Wycieczki w celu poznania ważnych miejsc w Mrągowie.

Cele: poznawanie ważniejszych miejsc swojego miasta; kształtowanie poczucia przynależności do regionu, zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.

Dzieci,                  nauczyciele z przedszkola.

Skwer Jana Pawła II, pomnik papieża  i molo nad jeziorem Czos to miejsca połączone ze sobą dlatego zaplanowana została jedna wycieczka w celu poznania historii tych miejsc.


12.

Wycieczka do Urzędu Miasta, oglądanie pomnika Celestyna Mrongowiusza

W grudniu dzieci z grupy  „Stokrotki” zostały zaproszone do Urzędu Miasta w Mrągowie do miejsca pracy mamy Emilki, która jest tam Skarbnikiem – w ramach realizacji programu „Kim będę, gdy dorosnę? – przedszkolaki poznają zwody swoich rodziców” oraz programu regionalno - patriotycznego: „Kto Ty jesteś? – Polak mały”.

Cele: dzieci rozpoznały budynek Sądu; poznały historię budynku Urzędu Miasta oraz pomnika patrona miasta Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.


Mama Emilki  z naszej grupy, dzieci nauczyciele z przedszkola.

W Urzędzie Miasta Mrągowo dzieci poznały zawód Sekretarza, Skarbnika w Urzędzie, Strażnika Miejskiego oraz zostały zaproszone na wizytę do p. Burmistrz.


13.

„Wyrzeźbione miasto” – wycieczka

Zorganizowana została wycieczka na temat: „Wyrzeźbione Miasto”     w pobliżu Placu Unii Europejskiej oraz Placu koło CKiT (ok. 15 rzeźb).

Cele: dzieci oglądały rzeźby kamienne umieszczone w mieście; odczytywały ich nazwy lub nadawały swoje, oglądały ciekawe miejsca w Mrągowie.Dzieci,                  nauczyciele z przedszkola.

Oglądanie rzeźb kamiennych na terenie miasta było dużą atrakcja dla dzieci. Większość rzeźb jest wysoka, więc dzieci mogły się  z nimi „mierzyć”, miały bezpośredni kontakt z wytworami, mogły ich dotknąć, powąchać.


14.

Jeziorko Magistrackie         i Domek Małgosi - wycieczka

W centrum Mrągowa jest małe jeziorko, dobrze znane  mieszkańcom, ale o Domku Małgosi dowiedzieliśmy się z Internetu. Cele: poznanie sposobu zdobywania informacji jakim jest Internet;  wzbudzanie zainteresowania obiektami naszego miasta.


Dzieci,                  nauczyciele z przedszkola.

Wycieczka została zorganizowana zimą, gdy na jeziorku był lód, co było okazją do rozmów z dziećmi na temat bezpiecznych zabaw na lodzie. Dzieci zastanawiały się, gdzie śpią kaczki chodzące po lodzie, jak pod lodem oddychają ryby?


15.


CKiT – miejsce   oglądania  przedstawień teatralnych

Dzieci uczestniczyły                            w przedstawieniach teatralnych      w wykonaniu profesjonalistów          z różnych Teatrów z kraju lub amatorów zapraszających nas do obejrzenia przedstawień prezentowanych na scenie w CKiT.

Cele: bezpośredni kontakt ze sztuką teatralną, zwracanie uwagi na rolę światła, dźwięku w przedstawieniu, na zachowanie aktorów; wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas przedstawienia, na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze.

Dzieci,                  nauczyciele  z przedszkola, aktorzy ze znanych teatrów, dzieci i nauczyciele ze Zespołu Szkół Specjalnych w
Mrągowie, nauczyciele  i rodzice  z „Teatru Rodziców” Przedszkola „Bajka”.


Dzieci obejrzały następujące występy:

„Baśnie braci Grimm” (grudzień 2016r.),

„Jaś i Małgosia” (czerwiec 2017r.) w wykonaniu aktorów Teatru Nowa z Krakowa,

„Karolcia” (listopad 2016r.)                w wykonaniu Amatorskich Teatrów Kasi Kowul,

„O Tomku, który ma autyzm”, „Czyja to wina?” (marzec 2016r.) w wykonaniu dzieci ze Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie,

„Mała Syrenka” (czerwiec 2017r.) w wykonaniu Teatru Rodziców         z Przedszkola „Bajka” w Mrągowie.


16.

Wycieczki związane                z realizacją tematów kompleksowych

Wycieczki do Zakładu Wodociągów    i Kanalizacji, do ogródków działkowych, do sklepu z urządzeniami elektrycznymi, do Przychodni Weterynaryjnej, do sklepu ogrodniczego „Flor Fabo”  Urzędu Pocztowego  i wiele innych.

Cele: dokładniejsze poznanie danego miejsca w Mrągowie; poznanie osób, które tam pracują, narzędzi, przedmiotów potrzebnych im w pracy.

Dzieci,                  nauczyciele z przedszkola, środowisko lokalne.

Zazwyczaj od wycieczki lub spotkania w grupie rozpoczynamy realizację każdego z tematów kompleksowych.


17.

Wycieczki do miejsc pracy rodziców             w ramach realizacji programu „Kim będę, gdy dorosnę? – przedszkolaki poznają zawody swoich rodziców”

Program jest realizowany w przedszkolu od czterech lat. Jego głównym założeniem jest  zorganizowanie raz w miesiącu spotkania z rodzicem dziecka z grupy w formie warsztatów  w przedszkolu lub wycieczki do miejsca pracy rodzica.

Cele ogólne programu to: poznanie ważniejszych instytucji   w Mrągowie; orientowanie się      w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. lekarz, leśnik; wspomaganie dzieci        w nawiązywaniu współpracy         w relacjach społecznych dziecko – dorosły; doskonalenie kontaktów  z rodzicami; promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.Rodzice, dzieci,       nauczyciele z przedszkola.

W tym roku szkolnym zorganizowane  zostały dwie wycieczki  w ramach realizacji wcześniej wymienionego programu:

• do sklepu spożywczego PSS „Społem” – „Kubuś” na ul. Kościuszki,

• do Urzędu Miasta

Zorganizowane zostało pięć spotkań w przedszkolu z następującymi osobami: policjantem, fizjoterapeutą, nauczycielem chemii w gimnazjum, elektronikiem – programistą, opiekunką osób niepełnosprawnych.

Po każdym spotkaniu przygotowane jest szczegółowe sprawozdanie zaprezentowane             w formie posteru ze zdjęciami w hoolu przedszkola oraz na stronie internetowej.


18.

„Mazurska Izba Regionalna”  w Marcinkowie w pobliżu Mrągowa

Zorganizowana została wycieczka autokarowa do Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie przy Agroturystyce „Pod Świerkiem”.  Izba ta znalazła się  w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Cele: jej działalności jest propagowanie historii, tradycji i kultury dawnych mieszkańców Ziemi Mrągowskiej.

Pani Jolanta Nasiłowska – Hellis – właścicielka obiektu, dzieci,  nauczyciele z przedszkola.

Dzieci słuchały opowieści o życiu ludzi w dawnych czasach: jak mieszkali, jakie hodowali zwierzęta, jakich przedmiotów potrzebowali wzbogacone pokazem dawnych przedmiotów lub miejsc. Dzieci samodzielnie przygotowały masło  ze  śmietany w słoiku ze specjalną drewnianą nakładką z drewnianym ubijakiem w środku (nowoczesna maselnica).


19.

Styczniowe święta – Babcie     i Dziadkowie      w przedszkolu

Jak co roku w styczniu Babcie i Dziadkowie licznie przybywają do przedszkola, żeby obejrzeć występy swoich pociech.

Cele: budzenie zainteresowań tradycjami rodzinnym, regionalnymi, rozwijanie zdolności aktorskich dzieci.

Babcie, Dziadkowe, dzieci, nauczycielki z przedszkola.

W tym roku Babcie i Dziadkowie zobaczyli wnuki w roli pasterzy, Aniołów, Króli, ponieważ prezentowane były przedstawienie Jasełkowe. Ale nie tylko. Dzieci zatańczyły w rytmie tańców   z regionu Warmii i Mazur: „Szewc”, „Baran”, „Piekło dziewczę, piekło placki” ozdobionych słowami z gwary naszego regionu.

Babcie i Dziadkowie mieli także zadanie do wykonania: poproszeni zostali o przygotowanie i przedstawienie wiersza lub piosenki z dawnych lat. Pojawiła się piosenka harcerska pt. „Stokrotka” (4 zwrotki) zaśpiewana przez Antka i jego Babcię, piosenka o czarownicy w wykonaniu Basi i jej Babci, wierszyk prababci – Zosi i jej Babci, „Pa, pa, pa” – piosenka w wykonaniu Wojtka i Babci Tereski, wiersz o Kocicy przedstawiony przez Szymona          i Babcię.20.

Przedstawienie Jasełkowe raz jeszcze

Spotkanie z podopiecznymi świetlicy terapeutycznej z MOPS w Mrągowie - prezentacja programu świątecznego.

Cele: rozwijanie zdolności aktorskich dzieci; współpraca ze środowiskiem lokalnym; rozmowy międzypokoleniowe; wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.
Podopiecznymi świetlicy terapeutycznej

z MOPS

w Mrągowie. Dzieci,                  nauczycielki z przedszkola.

Panie z Mops-u przedstawiały dla nas występ o „Szewczyku Dratewce” w CKiT oraz uczestniczyły w akcji „Cała  Polska czyta dzieciom” zorganizowanej przez Bibliotekę Miejską.               
W ramach współpracy panie przyjęły zaproszenie do naszego przedszkola. Po występie był czas na wspólny poczęstunek  i rozmowy.


21.


„Mrągowskie ptaki zimą” – spotkanie              z leśnikiem

Pani leśnik z Nadleśnictwaw Mrągowie poprowadziła                w miesiącu styczniu we w starszych grupach przedszkolnych warsztaty na temat dokarmiania ptaków czasie mrozów.

Cele: poznanie środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur;

poznanie ciekawostek na temat ptaków zimujących na Mazurach, rozpoznawanie ich             i  nazywanie; wyjaśnienie w jakim okresie powinniśmy dokarmiać ptaki; przedstawienie sposobu wykonania karmidełek dla ptaków.

Pani Pietrzak -  leśnik z Nadleśnictwa               w Mrągowie, dzieci, nauczycielki

z przedszkola, rodzice

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem  uczestniczyły  w warsztatach edukacyjnych. Bawiły się w leśne zwierzęta, poznawały jak one wyglądają, jak się nazywają, poruszają, co jedzą.

Wykonane karmidełka, przy współudziale rodziców, którzy zaopatrzyli swoje pociechy               w pojemniki po jogurtach, dzieci chętnie zabrały do domu, żeby         i tam dbać o ptaki w czasie mrozów.


22.

„Cała Polska czyta dzieciom … literaturę              o Polsce” – udział rodziców w akcji czytania dzieciom

W tym roku szkolnym dla potrzeb realizowanego programu regionalno – patriotycznego, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” w IV grupie została przekształcona na: „Cała Polska czyta dzieciom literaturę o Polsce”.

Cele: poznawanie literatury na temat Polski i Mrągowa; kształtowanie zainteresowania książką, czytaniem, poznawaniem liter; doskonalenie współpracy          z rodzicami.

Dzieci, nauczycielki, rodzice  z przedszkola

Popołudniami to rodzice wybierali   i czytali dzieciom legendy o Polsce lub o Mrągowie. Zaproszenie przyjęło ośmioro rodziców. Swoje opowiadania lub czytanie wzbogacali często efektami dźwiękonaśladowczymi, przygotowanymi pacynkami, obrazkami itp.


23.

„Wychowanie       i edukacja regionalno-patriotyczna       w przedszkolu” – opracowanie artykuł dla rodziców

„Wychowanie i edukacja regionalno-patriotyczna

w przedszkolu” to tytuł artykułu dla rodziców napisanego przez nauczycielkę przedszkola Milenę Stachelek.

Cele: zapoznanie rodziców                z założeniami edukacji regionalno – patriotycznej; przypomnienie treści programowych zawartych

w realizowanym programie wychowania przedszkolnego dotyczący  obszaru XV „Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne”.

Nauczycielki przedszkola, rodzice przedszkolaków.

Artykuł został przedstawiony nauczycielkom na Radzie Pedagogicznej, a później rodzicom w tradycyjnej formie.


24.

„Mazury             w legendach” - spotkanie           w przedszkolu     z prezesem „Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej”

Spotkanie w przedszkolu  z panem Robertem Wróblem        z Centrum Kultury i Turystyki oraz  prezesem „Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej”- przedstawienie treści legend o Mrągowie i okolicach.

Cele: poznanie znanych i mniej znanych legend o Mrągowie  i okolicach; nawiązanie współpracy z instytucją społeczną jaką jest  Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej; wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli przedszkola.

P. Robert Wróbel znany

z radiowego cyklu opowiadań ciekawostek

o Mrągowie,

dzieci, nauczycielki przedszkola, dyrektor przedszkola, pośrednio – rodzice.

Legend w wykonaniu p. Wróbla słuchały dzieci z wszystkich 7 grup w przedszkolu. Były bardzo zaciekawione historią swojego miasta.


25.


Mrągowscy artyści                  w przedszkolu

Zorganizowanie w przedszkolu spotkania z rzeźbiarzem oraz artystką ludową, uczestnictwo dzieci w warsztatach plastycznych.

Cele: poznanie artystów mrągowskich, ciekawostek na temat ich zajęć, poznanie sztuki ludowej; współpraca ze środowiskiem lokalnym.Rzeźbiarz, artystka ludowa dzieci  i nauczyciele          z przedszkola

Spotkanie z panem, który zajmuje się rzeźbieniem zakończyło się wspólnymi warsztatami plastycznymi podczas których dzieci rzeźbiły w glinie.

Pani E. Olender przedstawiła dzieciom sposób malowania jaj woskiem. Podczas warsztatów dzieci wykonywały baranka Wielkonocnego.


26.


Poznawanie biografii sławnych Polaków

Przedszkolaki miały okazję poznać biografię następujących osób:          J. Brzechwa, J. Tuwim, D. Gellner,   D. Wawiłłow, Karol Wojtyła,                 F. Chopin, C. Mrongowiusz,            M. Kopernik, J. Matejko, J. Piłsudski.

Cele:   budowanie poczucia przynależności narodowej, poznawanie historii swojego kraju, regionu.

Dzieci, nauczycielki przedszkola, pracownicy Biblioteki Miejskiej oddziału dla dzieci.

Biografię sławnych pisarzy przedszkolaki poznały podczas warsztatów zorganizowanych w Bibliotece Miejskiej przez jej pracowników  lub zapraszanych gości. Sylwetka Karola Wojtyły i Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza została dzieciom przybliżona podczas wycieczek do pomników tych osób w mieście.  „My Polacy, nasza Ojczyzna” – to temat kompleksowy podczas którego dzieci uczestniczyły w cyklu opowiadań o życiu i osiągnięciach m.in.  M. Kopernika, J. Matejki,       J. Piłsudskiego.27.

„Talenty Stokrotki” – realizacja tematyki regionalno - patriotycznej podczas występów dzieci w czasie   uroczystości przedszkolnej zorganizowanej    w CKiT (rodzice zostali zaproszeni do sali widowiskowej)

Majowe występy dzieci dla rodziców  w CKiT to kolejna tradycja naszego przedszkola. Tematyka prezentacji grup przedszkolnych jest przeróżna, od muzyki współczesnej do klasycznej.

Cele:  prezentacja umiejętności dzieci przed rodzicami, doskonalenie współpracy przedszkole – dom rodzinny dziecka.

Dzieci, nauczycielki, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

W tym roku dzieci ze starszej grupy przedszkolnej zatańczyły „Krakowiaka” i „Lajkonika”             w przepięknych, kolorowych strojach ludowych,    a dzieci pięcioletnie przedstawiły układ taneczny do najpopularniejszej      w tym roku polskiej piosenki rozrywkowej: „Oczy zielone” oraz przedstawiły rozgrzewkę                   i elementy meczu piłkarskiego do piosenki „Euro 2016”. Pięciolatki wystąpiły w specjalnie przygotowanych na tę uroczystość strojach piłkarzy ze swoimi nazwiskami i numerami na koszulkach, a dziewczyny pełniły rolę cheerleaderek wykonując podskoki, szpagaty z kolorowymi pomponami w dłoniach.


28.

„Mrągowo – moje ukochane miasto” -  zorganizowanie konkursu plastyczno - literackiego dla dzieci i rodziców z naszej placówki

Konkurs został zorganizowany dla dzieci i ich rodziców w związku z Festynem Rodzinnym, który odbywa się każdego roku w maju lub czerwcu na przedszkolnym placu zabaw. Konkurs literacko – plastyczny stał się tradycją Festynu. Temat konkursu został podjęty ze względu na realizację programu regionalno – patriotycznego.

Cele: zwrócenie uwagi na piękno naszej miejscowości; wyrażania w formie pracy literackiej lub plastycznej przeżyć i wiedzy o świecie; zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych; rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.


Dzieci i rodzice z Przedszkola Nr 1 „Stokrotka”.

Rodzice zostali zaproszeni do udziału w konkursie w połowie maja 2017r. Na konkurs wpłynęły zarówno prace plastyczne jaki          i  wiersze o Mrągowie. Wystawa prac była zorganizowana w wyznaczonym do tego miejscu  w przedszkolu. Wręczenie nagród odbyło się podczas Festynu Rodzinnego.


29.

Zainteresowanie patriotyzmem przenoszące się na dom rodzinny naszych  przedszkolaków

Wypowiedzi dzieci w przedszkolu na temat poznanych wierszy, piosenek o Polsce, które są przez rodziców „zdobywane”, nagrywane, recytowane lub śpiewane podczas różnych okazji rodzinnych, a także bez specjalnych okazji.

Cele: wzmacnianie więzi rodzinnych, tworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu wolnego, doskonalenie współpracy nauczycielek przedszkola  z rodzicami.

Dzieci z Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” i ich rodziny: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

Dzieci często opowiadają, że rodzice śpiewają z nimi w domu „naszą” przedszkolną piosenkę pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, że podczas weekendu u taty jeden z chłopców śpiewał z nim „Piechotę” i „Pierwsza kadrowa” i bardzo im się to podobało.

Rodzice często pytają o tytuły piosenek, które dzieci poznają        w przedszkolu, robią zdjęcia tekstom piosenek, wierszy prezentowanym na gazetce dla rodziców w przedszkolu.30.

Przedszkolaki drugi raz na Pikniku Country w Mrągowie

Przygotowania „straszaków” do występu z Cezarym Makiewiczem.

Cele: rozwijanie zdolności, zainteresowań dzieci, promocja przedszkola w  szerszym środowisku.

Dzieci i rodzice z przedszkola, nauczycielki starszych grup,     p. C. Makiewicz, osoby przygotowujące Piknik Country     w Amfiteatrze nad jeziorem Czos.

Dzieci sześcioletnie z przedszkola wraz z rodzicami przyjeżdżają do przedszkola w wyznaczonym czasie i biorą udział w próbach, gdzie pod okiem nauczycielek są przygotowywane do śpiewania piosenki „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” z jej wykonawcą.