Festiwal nauki 2017 r.

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!"
Konfucjusz

„Mały naukowiec”- pod takim hasłem dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka”  w minionym tygodniu (14.03.2017r.) zgłębiały tajniki wiedzy w dziedzinie fizyki i chemii. Od wielu już lat nasze przedszkole co roku organizuje Festiwal nauki, dając dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki.

Ciekawość świata u dzieci jest rzeczą naturalną,  by była ona jednak  zaspokojona, należy dziecięcą aktywność poznawczą stymulować i ukierunkowywać. Dzieci w wieku  przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia  naturalnej ciekawości dziecka są twórcze zabawy o charakterze badawczym, doświadczenia, eksperymenty. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści i zagadnienia związane z przyrodą nieożywioną i dziecięcymi eksperymentami w dziedzinie techniki. Przedszkolaki uczestnicząc w tego typu działaniach  pogłębiają swoją wiedzę w zakresie przyrody ożywionej, nieożywionej i w obszarze edukacji technicznej, podejmują liczne próby formułowania problemów, dokonują wnikliwych analiz postawionego problemu, podejmują  próby formułowania wniosków, uczą się dostrzegania  i formułowania zależności pomiędzy przyczynami,  a skutkami zdarzeń.

 

Taki też jest cel organizowanego w naszym przedszkolu od kilku lat Festiwalu nauki, w którym uczestniczą dzieci 5-6-letnie. W tym roku w realizację przedsięwzięcia zaangażowaliśmy rodziców. Ku naszej uciesze zgłosiło się bardzo dużo chętnych rodziców, który z pełnym profesjonalizmem przygotowali i przeprowadzili szereg zabaw badawczych i eksperymentów, angażując dzieci do zabawy w „małych naukowców”. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie pod kierunkiem dorosłych wykonywały doświadczenia i eksperymenty. „Pienisty potwór, znikająca woda, wybuchający wulkan i startująca rakieta”, to tylko niektóre z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów,  które pozwoliły przedszkolakom  rozwijać zainteresowania poznawcze, a przede wszystkim dostarczyły dużo  radości  i satysfakcji z uczestnictwa. Celem zabaw badawczych było także pobudzanie dziecka do myślenia, poszukiwania,  działania, wyjaśniania i  stawiania wniosków.

Mamy nadzieję, że wiedza, umiejętności oraz przeżycia dzieci zdobyte podczas  Festiwalu nauki  staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej w kolejnych latach edukacji. Jeszcze raz bardzo  dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznego Festiwalu wiedzy.


Teresa Bączek