Działania Przedszkola Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie na rzecz ochrony naturalnego środowiska w roku szkolnym 2015/2016.

 

W ubiegłym roku szkolnym  w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka” jak zawsze  działo się wiele ciekawych rzeczy. Profil naszego przedszkola skłania nas do realizacji  działań ekologicznych w wyniku których  dzieci z naszej placówki poznawały świat roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu, a także brały udział w zabawach obserwacyjno- badawczych na terenie ogrodu przedszkolnego. Ponad to przedszkolaki uczestniczyły w wycieczkach do parku - prowadziły zabawy badacze, obserwowały zjawiska zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku,  poznawały gatunki ptaków i zwierząt; wycieczki do ogródków działkowych – poznawały owoce i warzywa rodzime, a także czynności jakie ludzie wykonują na działkach jesienią i wiosną.

Bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach  dydaktycznych, grupowych ilustracjach ruchowo- muzycznych naśladując sytuacje z życia zwierząt - ich głosy i sposób zachowania.  W dramach i pantomimach próbowały zrozumieć, co czuje brudna rzeka i kwiatek rosnący  pośród spalin. Z ogromnym zainteresowaniem oglądały książki i albumy dotyczące zagadnień przyrodniczych, poznawały różnorodne ekosystemy a także zwierzęta, które je zamieszkują. Na zajęciach tematycznych z dużym zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne dotyczące przyrody wykorzystując niejednokrotnie surowce wtórne lub naturalny materiał gromadzony w kącikach przyrodniczych i skrzyniach skarbów.

Kąciki przyrodnicze zawsze stanowią bardzo interesujący elementem wystroju każdej z sal naszego przedszkola. Dzieci nie tylko umieszczają  tam okazy przyrody nieożywionej  ale systematycznie wzbogacają je, a także zmieniają ich charakter w zależności od pory roku i aktualnie realizowanej tematyki. Eksponaty wykorzystywane są do zabaw rozwijających mowę, plastycznych, matematycznych i muzyczno – ruchowych.

Wraz z nastaniem wiosny i budzącej się do życia przyrody dzieci zakładały sezonowe zielone hodowle fasolki, rzeżuchy, cebuli a także różnorodnych kwiatów. Podczas wnikliwych obserwacji i pielęgnacji roślin  poznawały ich cykl rozwojowy a nowalijki wykorzystywały jako zdrowy i smaczny dodatek do własnoręcznie przygotowywanych kanapek.

W trakcie całego roku, podczas codziennych zabiegów higienicznych i zajęć dydaktycznych dzieci z wszystkich grup wiekowych wdrażane były do oszczędnego gospodarowania wodą i energią, uczestniczyły w segregowaniu surowców wtórnych a także poznawały symbole i znaki ekologiczne.

W grupach starszych, dodatkowo, przeprowadzono pogadanki i zrealizowano tematykę kompleksową związaną z „Dniem Czystego Powietrza”. Wśród przedszkolaków zostali wyznaczeni „strażnicy światła i kropelek” odpowiedzialni za racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą i energią w naszej placówce. Dzieci prowadziły liczne zabawy i doświadczenia obserwując różne stany skupienia wody, poznawały pobliskie akweny oraz badały stan ich czystości. Woda stanowiła również ważny element zabaw plastycznych i eksperymentów zarówno w salach przedszkola jak i  podczas letnich pobytów w ogrodzie.

W ramach realizacji zamierzeń dotyczących zdrowego odżywiania i dbałości o higienę osobistą we wszystkich grupach wiekowych zachęcano dzieci do spożywania zdrowych posiłków - surówek, owoców i warzyw oraz produktów nieprzetworzonych.  Przedszkolaki poznały piramidę żywieniową a także sposoby na zachowanie zdrowia. Wiedzą jak ważne jest prawidłowe odżywianie, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, higiena osobista a także badania i szczepienia profilaktyczne. Chętnie spędzają czas w ogrodzie przedszkolnym a  popołudniami zachęcają rodziców do wspólnych zabaw na łonie natury.

W ramach realizowanych działań ekologicznych dzieci poznały również zwierzęta i rośliny chronione – zarówno te z pobliskich lasów jak i dalekich egzotycznych krajów. Wiedzą, ze zwierzęta mają swoje prawa, potrzebują troski i opieki, znają warunki potrzebne do ich życia a także sposoby zimowania. Wiosną na terenie przedszkolnego ogrodu zostały zawieszone domki dla owadów, które służą ciekawym obserwacjom a także stanowią schronienie dla najmniejszych przedstawicieli świata zwierząt.

Nasze przedszkolaki z dużym zaangażowaniem brały udział w wielu akcjach, i różnych  formach popularyzacji ochrony przyrody: „Sprzątanie Świata”, „Światowy Tydzień Zwierząt”, „Dzień Marchewki”, „Dokarmiamy Ptaki”, „Dzień Czystego Powietrza”, „Zielony Dzień w Przedszkolu Stokrotka”, „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” czy „ Święto Wody”. Jak co roku, zgodnie z tradycją przedszkola, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi dzieci uczestniczyły w balu ekologicznym „Śmieciomoda” a także przygotowały scenariusz imprezy w CKiT dla rodziców, opiekunów i mieszkańców miasta Mrągowa. Naszą placówkę odwiedzili również znakomici goście wspierający działania na rzecz ochrony środowiska ,  m.in. przedstawiciele Nadleśnictwa Mrągow, Mistrz pszczelarstwa z Pasieki „Boża Iskierka p. Aleksander Rębacz”, który przyjechał do nas wraz z pszczelą rodzinką aż z południa Polski.

W czerwcu dzieci z różnych grup przedszkolnych: „Stokrotki”, „Fiołki” i „Niezapominajki” uczestniczyły w autokarowej wycieczce do Galindii i Krutyni zwiedzając muzeum przyrodnicze i tereny rezerwatu  a także magiczną krainę Galindów.  Natomiast „Stokrotki” i „Maki” odwiedziły Spytkowo – wioskę indiańską a także podziwiały wielobarwne motyle - Motylarnia w Marcinkowie.

Udział naszych wychowanków w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez naszą placówkę zarówno wewnątrz przedszkola jak i na szczeblu wojewódzkim tylko potwierdza zaangażowanie przedszkolaków a także ich rodziców i opiekunów w działania w trosce o dobro otaczającego nas środowiska.

Dzięki podejmowanym działaniom przedszkolaki  ze „Stokrotki” poznają bliższe i dalsze otoczenie przyrodnicze. Doświadczając bezpośredniego kontaktu z przyrodą uczą się wnikliwej obserwacji, wyciągania wniosków, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce a także stają się wrażliwe na piękno naturalnego środowiska. Obcowanie z przyrodą uczy empatii, wrażliwości, troski, pozytywnego stosunku do roślin i zwierząt a także umiejętności dbania o ich potrzeby. Udział naszych wychowanków i ich opiekunów w akcjach na rzecz ochrony środowiska,  podniósł ich świadomość ekologiczną, sprawił, że nie tylko racjonalnie korzystają z naturalnych jego zasobów, ale też czują się współodpowiedzialni za losy otaczającej nas przyrody.

 

Iwona Wojtkiewicz