Festiwal Nauki 2013

Już po raz kolejny w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Stokrotka”
w Mrągowie odbył się Festiwal Nauki. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: „Jak to działa? Dlaczego jako śmieć jestem niebezpieczny? Jak to utylizować? Festiwal poprzedziło szereg akcji, które prowadzone były w naszej placówce. W ostatnich dniach  prowadziliśmy akcje związane z elektrośmieciami. Najpierw każde dziecko dostało  ulotki nt. elektroodpadów. Zadaniem ich  było rozdać  ulotki w środowisku lokalnym. Następnie  przeprowadziliśmy  selektywną  zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie przedszkola. Taka zbiórka to okazja do zrobienia porządków w domu.  Zużyte sprzęty trafią do Zakładu Utylizacji Odpadów. Do akcji włączyły się całe rodziny.   Uwieńczeniem  tych dwóch akcji był Festiwal Nauki, który odbył się w ubiegły czwartek 14.03.2013r. Brały w nim udział dzieci z grup od IV do VII, a więc 5 i 6-latki. Każda grupa udzieliła odpowiedzi na jedno z zagadkowych pytań: „Jak to działa? Dlaczego jako śmieć jestem niebezpieczny? Jak to utylizować? prezentując doświadczenia, bądź w inny sposób.


Na pierwszą część pytania, czyli „Jak to działa?” odpowiedzi szukała grupa VII „Fiołki” wspólnie z nauczycielką Edytą Dębkowską. Mali naukowcy zaprezentowali  trzy ciekawe eksperymenty. Pierwszy eksperyment „Rakieta balonowa” pozwolił przybliżyć dzieciom zasadę działania sił ssąca Newtona wykorzystywaną w konstrukcji rakiet i samolotów odrzutowych. Dzieci zaobserwowały, że kiedy powietrze wylatuje, balon pędzi w przeciwnym kierunku, tzn. jest pchany na drugi koniec linki.
Następnie Fiołki zaprezentowały zebranym najprostszej konstrukcji telefon, do budowy którego potrzebne były im dwa papierowe kubeczki i żyłka. Wszyscy mogli się przekonać, że dźwięki docierają do odbiorcy dzięki ruchom i drganiom powietrza, które są przewodzone przez  naciągniętą żyłkę.
Na koniec swojego występu przedszkolaki zaprezentowały własnej konstrukcji poduszkowiec do stworzenia, którego potrzebne im były: płyta CD, zakrętka od płynu do naczyń i balon. Uciekające przez otwartą zakrętkę powietrze z balona powodowało nadciśnienie pod płytą i dzięki temu poduszkowiec na kilkanaście sekund uniósł się nad stolikiem.
Wszystkie dzieci z ciekawością obserwowały zaproponowane eksperymenty i z pewnością zachęciły je do takich zabaw wspólnie z rodzicami.

Następnie dzieci z gr V „Słoneczniki” pod przewodnictwem Danuty Krzymowskiej zaprezentowały się w temacie „Dlaczego jako śmieć jestem niebezpieczny?” Przedstawiły na obrazkach czas rozkładu niektórych przedmiotów, między innymi:
Żarówka – rozkłada się w ciągu 4000 lat
Opona samochodowa- 80 lat
Skrzynka drewniana – 40 lat
Ekologiczne „Słoneczniki” deklamowały wiersze, śpiewały piosenki zachęcając wszystkich uczestników Festiwalu do segregowania odpadów. Zademonstrowały sposób gniecenia butelek plastikowych, kartonów tekturowych celem zmniejszenia ich objętości. Poinformowały o szkodliwości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyrzucanych do środowiska naturalnego wywołujących między innymi poważne choroby ( zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, uszkodzenia wątroby, nowotwory…).
Z kolei dzieci z grup IV „Stokrotki” i VI „Niezapominajki” udzieliły odpowiedzi na ostatnią część pytania „Jak to utylizować?” Wspólnie z nauczycielkami Mileną Filipkowską i Teresą Bączek wcześniej przygotowały szereg plakatów prezentujących sposoby postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Bardzo często nie wiemy co zrobić z niepotrzebnym sprzętem AGD, czy RTV. Czasami zaśmiecają lasy, pobliskie rowy lub zajmują niepotrzebne miejsca gdzieś w domu, czy garażu.   Dzieci prezentując  plakaty i wiersze uświadamiały pozostałych uczestników między innymi o tym, że:
- Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z innymi śmieciami;
- Wszystkie żarówki, świetlówki są bardzo niebezpieczne, dlatego nie wyrzucaj ich do kosza, tylko do pojemnika ze specjalnym znakiem;
- Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, grozi za to kara pieniężna;
-  Nie demontuj sam elektrośmieci, bo to niebezpieczne dla ciebie i środowiska;
- Nie chomikuj elektrośmieci, czyli nie gromadź ich w domu, na strychu, w piwnicy.
- Elektrośmieci możesz oddać w sklepie, gdy kupujesz nowy sprzęt tego samego rodzaju;
-  Elektrośmieci możesz oddać do serwisu, czyli zostawić w punkcie napraw,
-  No i przede wszystkim  elektrośmieci można przynieść do gminnego punktu zbierania.
Poinformowały również o tym,  co się dzieje z elektrośmieciami, gdy już trafią do punktu zbierania?
- najpierw są segregowane i przechowywane w odpowiednich dużych pojemnikach,
- następnie są transportowane do zakładu przetwarzania, gdzie w bezpiecznych warunkach są rozbierane na części,
- potem szkodliwe substancje są z nich usuwane,
- następnie recykler, np. huta ponownie wszystko przetwarza i wykorzystuje do produkcji nowych urządzeń i elementów, np.
- z wielu starych, niepotrzebnych telefonów odzyskuje się złoto, z którego następnie robi się np. saksofony
- zużyta lodówka –z plastikowych części robi się klapki japonki do chodzenia lub miksery kuchenne
- z zużytej pralki miski żaroodporne
- z zużytego telewizora  ze szkła kineskopowego powstaje utwardzacz do dróg do jeżdżenia.

Głównym celem  takich działań było podniesienie wiedzy i świadomości nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz inicjowanie i podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska.
Całą uroczystość uświetniały wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej. Od wielu lat nasze przedszkole aktywnie włącza się w działania mające na celu troskę o nasze środowisko i  myślę, że Festiwal był jednym z takich działań i przybliżył wszystkim uczestnikom problem śmieci i  elektroodpadów w naszym najbliższym środowisku.                                           

Teresa  Bączek, nauczycielka Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie