"Sprzątanie Świata" 2012

Dnia 17.09.2012 Przedszkole Publiczne „Stokrotka” podobnie jak w ubiegłych latach, uczestniczyło w akcji „Sprzątanie Świata”. Przedszkolaki z grup IV - VII miały okazję po raz kolejny wziąć udział w tej szczytnej akcji.

Podczas sprzątania używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków, które przygotował dla nas Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego. Dzieci dokładnie posprzątały przydzielony im teren, czego uwieńczeniem były worki pełne śmieci złożone do wyznaczonego miejsca. Mamy nadzieję, iż ucząc dzieci od małego dbania o nasze środowisko poprzez między innymi udział w takich akcjach, zdołamy wychować prawdziwych przyjaciół przyrody i środowiska naturalnego, promujących odpowiedzialny styl życia za nasze środowisko, w którym żyjemy nie tylko dziś, ale też i jutro. Liczymy na to, że tego typu akcje zaowocują u naszych wychowanków, ich rodzin oraz u innych ludzi widzących nasze poczynania, chęcią codziennego dbania o nasze środowisko, o nasz ŚWIAT.