"Święto Drzewa" 2012

Dnia 10.10.2012 dzieci z Przedszkola Publicznego „Stokrotka” odwiedził leśniczy z Nadleśnictwa Powiatu Mrągowskiego. Pan Sławomir Chodkowski opowiedział dzieciom o swojej pracy, o lesie, mieszkających w nim zwierzętach i drzewach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających oraz szanować występującą tam florę.

Z okazji Święta Drzewa dzieci miały okazję poznać nowe gatunki drzew i utrwalić już im znane, dzięki zaprezentowaniu przez leśniczego specjalnych planszy. Podczas spotkania pan leśniczy zadawał przedszkolakom wiele pytań, z którymi dzieciaki świetnie sobie radziły. Wykazały się dużą wiedzą na temat gatunków drzew ich zastosowania oraz roli w świecie. W nagrodę za uważne słuchanie i bogatą wiedzę przedszkolaki otrzymały drobne upominki  w formie naklejek promujących właściwe zachowanie i dbanie o nasze środowisko przyrodnicze. Dzieci podziękowały panu Sławomirowi Chodkowskiemu wręczając na pamiątkę laurkę. Uwieńczeniem Święta Drzewa i tego spotkania było wspólne sadzenie drzew na placu przedszkolnym przyniesionych właśnie przez przybyłego gościa. Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu za to owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne.